مقاله مفاهیم حسابداری صنعتی زیر دسته حسابداری

مقاله مفاهیم حسابداری صنعتی

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 36 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقاله مفاهیم حسابداری صنعتی

حتماً تاكنون بارهاو بارها با این واژه برخورد داشته اید . به راستی حسابداری بهای تمام شده چیست ؟ چرا مدیران مالی سازمانها همواره سعی دارند تا خود را به مرحله ای برسانند كه بتوانند از این شاخه از فن حسابداری استفاده نمایند ؟ آیا این درست است كه بعضی میگویند به واقع نمیتوان حسابداری بهای تمام شده را به صورت كامل در شركتهای ایرانی پیاده سازی نمود ؟

اینها سئوالاتی بودند كه برای خود من نیز در زمان دانشجوئی وجود داشتند و حتی بعضی جزئیات هم اكنون هم برایم بی پاسخ مانده اند .

اكثر كارشناسان مالی ، حسابداری صنعتی را آنچنان كه باید نمی شناسند و در مراكز آموزشی نیز دروس مربوط به آن ، علاوه بر آنكه تنها به صورت تئوری ارائه میگردد ، آنقدر حجیم و ثقیل مینماید كه اكثر دانشجویان تنها به منظور كسب امتیاز قبولی دروس مربوط به این واحد را فرا میگیرند ، بطوریكه پس از گذشت چندماه از مطالعه این دروس از جوابگوئی به ساده ترین مسائل حسابداری صنعتی نیز عاجزند.

به راستی چرا ؟ آیا حسابداری بهای تمام شده واقعاً اینقدر پیچیده و دور از ذهن است كه هركسی توانائی انجام آن را نداشته باشد و یا اینكه آنرا بیش از آنچه كه هست سنگین ، حجیم و تخصصی نشان داده اند ؟

اینها همه سئوالاتی است كه هركس ممكن است بنا به سلیقه ، دانش و هنر خود پاسخ متفاوتی به آن بدهد . ولی من امیدوارم شما خواننده گرامی بتوانید پس از مطالعه آنچه كه سعی میشود در ادامه جهت معرفی این شاخه از فن حسابداری به صورت بسیار ساده بیان گردد ، پاسخی درخور برای سئوالات فوق كه لااقل خودتان را راضی كند ، داشته باشید .

منظور از حسابداری صنعتی چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه ای از هنر و فن حسابداری است كه وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل و بررسی گزارشها و راههای تولید ، روشهای كاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات را ارائه می نماید .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله مفاهیم حسابداری صنعتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله مفاهیم حسابداری صنعتی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله مفاهیم حسابداری صنعتی;مفاهیم حسابداری صنعتی

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ زیر دسته حسابداری

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 92

حجم فایل: 74 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌

شمـاره‌ بنـد

مقدمـه‌ 1 تا10

هدف‌ و جایگاه‌ 1 تا 4

دیدگاه‌ كلی‌ 5

گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌ 6 تا 7

دامنه‌ كاربرد 8 تا 9

واحد گزارشگر 10

سایر موارد 11

فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ 1-1 تا 13-1

استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌ 5-1 تا 6-1

وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ 7-1 تا 13-1

فصل‌ دوم‌ ـ خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی 1-2 تا 35-2

كیفیت‌ اهمیت‌ 6-2 تا 7-2

خصوصیات‌ كیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات 8-2 تا 19-2

مربوط‌ بودن‌ 8-2 تا 11-2

ـ ارزش‌ پیش‌بینی‌ كنندگی‌ و تأییدكنندگی‌ 9-2 تا 10-2

ـ انتخاب‌ خاصه‌ 11-2

قابل‌ اتكا بودن‌ 12-2 تا 19-2

ـ بیان‌ صادقانه‌ 14-2 تا 15-2

ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌ 16-2

ـ بی‌طرفی‌ 17-2

ـ احتیاط‌ 18-2

ـ كامل‌ بودن‌ 19-2

خصوصیات‌ كیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ 20-2 تا 29-2

قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ 21-2 تا 26-2

ـ ثبات‌ رویه‌ 24-2

ـ افشائیات‌ 25-2 تا 26-2

قابل‌ فهم‌بودن‌ 27-2 تا 29-2

ـ ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌ 28-2

ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌ 29-2

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد

محدودیتهای‌ حاكم‌ بر خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ 30-2 تا 34-2

ـ موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ كیفی‌ 31-2 تا 32-2

ـ به‌ موقع‌ بودن‌ 33-2

ـ منفعت‌ و هزینه‌ 34-2

تصویر مطلوب‌ 35-2

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهای‌ مالی‌ 1-3 تا 50-3

داراییها و بدهیها 5-3 تا 34-3

داراییها 5-3 تا 18-3

ـ تعریف‌ دارایی‌ 5-3

ـ حقوق‌ و سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌ 6-3 تا 10-3

ـ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ 11-3 تا 14-3

ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاری‌ 15-3 تا 16-3

ـ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ 17-3

ـ مخاطره‌ 18-3

بدهیها 19-3 تا 28-3

ـ تعریف‌ بدهی 19-3 تا 23-3

ـ تعهدات‌ 24-3 تا 27-3

ـ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ 28-3

سایر جنبه‌های‌ داراییها و بدهیها 29-3 تا 34-3

ـ قرینه‌ بودن‌ داراییها و بدهیها 29-3 تا 30-3

ـ تهاتر داراییها و بدهیها 31-3 تا 34-3

حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ 35-3 تا 42-3

درآمدها و هزینه‌ها 43-3 تا 44-3

آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ 45-3 تا 50-3

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد

فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهای‌ مالی‌ 1-4 تا 50-4

مراحل‌ شناخت‌ 5-4 تا 8-4

معیارهای‌ شناخت‌ 6-4 تا 10-4

شناخت‌ اولیه‌ 6-4

تجدید اندازه‌گیری‌ 7-4

قطع‌ شناخت‌ 8-4

شناخت‌ درآمد و هزینه‌ 9-4 تا 10-4

فرایند شناخت‌ 11-4 تا 27-4

رویدادهای‌ گذشته‌ 11-4 تا 14-4

معاملات‌ 15-4 تا 21-4

رویدادهایی‌ غیر از معاملات‌ 22-4 تا 24-4

قطع‌ شناخت‌ 25-4 تا 27-4

شناخت‌ درآمد و هزینه‌ 28-4 تا 36-4

شناخت‌ درآمد 28-4 تا 31-4

شناخت‌ هزینه‌ 32-4 تا 36-4

كافی‌ بودن‌ شواهد 37-4 تا 39-4

قابلیت‌ اتكای‌ كافی‌ 40-4 تا 50-4

اندازه‌گیری‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولی 44-4 تا 45-4

ابهام‌ درباره‌ میزان‌ منافع‌ 46-4 تا 49-4

وجود یك‌ مبلغ‌ حداقل‌ 50-4

فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌ 1-5 تا 35-5

نظامهای‌ اندازه‌گیری 10-5 تا 30-5

بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ 11-5 تا 18-5

ارزش‌ جاری‌ 19-5 تا 27-5

تعدیل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومی 28-5 تا 30-5

نتیجه‌گیری‌ 31-5 تا 35-5

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌;مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

مقاله مفهوم حسابرسى زیر دسته حسابداری

مقاله مفهوم حسابرسى

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 46 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقاله مفهوم حسابرسى

حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد به‌عمل آید ـ چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و به‌طور کلى هرگونه اقدامى که براى نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.

پشت این تعریف دنیاى حرفه‌اى گسترده‌‌اى وجود دارد. در سیستم اقتصادى امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحیح به مراکز تصمیم‌گیرى داراى اهمیتى شگرف است. یکى از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمان‌هاى بزرگ دولتى و خصوصى است که با سرمایه‌هاى هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیت‌هاى اقتصادى به‌خصوصى را در یک منطقه یا در سرتاسر کشور و یا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مى‌کنند. براى مدیرانى که در رأس این سازمان‌هاى وسیع‌ قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاه‌ها و ادارات و شعب چنین مؤسسات بزرگى وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داورى خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتى را که در رابطه با طرح‌ها و برنامه‌هاى آینده اتخاذ مى‌کنند، بر مبناء گزارش‌هاى مالى و اطلاعات دیگرى که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن به‌دست آنها مى‌رسد بنیان نهند.

همچنین سهام‌داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام‌داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد .

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به چگونگى وظیفه‌‌اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش‌ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى‌کنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله مفهوم حسابرسى ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله مفهوم حسابرسى – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله مفهوم حسابرسى;مفهوم حسابرسى

مقاله مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک زیر دسته حسابداری

مقاله مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 469 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقاله مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

چکیده:

مدیریت شرکت جناب آقای مهدی حامد رهباردار به مدت 30 سال به فعالیت تولید پوشاک مشغول بوده است ، که بعد از این مدت درجهت حمایت از مصرف کننده و حذف واسطه ها و کاهش قیمت تمام شده کالا ، اقدام به تاسیس شرکت « پوشا تک » در تاریخ 25/5/83 کرد. این شرکت کلیه فعالیتهای مربوط به خرید مواد اولیه ، تولید و فروش آن به صورت مستقیم به مصرف کنندگان و همچنین عمده فروشان را تحت پوشش خود دارد.

در مجموع 19 نفر تحت پوشش این شرکت مشغول به کار هستند که از این تعداد 6 نفر در واحد فروش فعالیت می کنند. واحد فروش این مجموعه در جهت نیل به اهداف شرکت که همانا ، حمایت از مصرف کنندگان محترم بوده است راه اندازی شد. در این واحد کالاهای تولید شده و همچنین برخی کالاهای تولید شده توسط سایر همکاران به فروش می رسد. لازم به ذکر است که واحد انبار نیز تحت پوشش واحد فروش فعالیت می کند از 6 نفر کارمند این واحد 4 نفر در فروشگاه مشغول به کار هستند. یک نفر مسئولیت واحد انبار و یک نفر هم مسئولیت فروش عمده شرکت را بر عهده دارد.

فهرست مطالب

فصل اول : تجزیه و تحلیل داده ها 3

گزارش شناخت سیستم 4

عملکرد کلی سیستم 5

مشکلات موجود 6

پیشنهادات اولیه 6

گزارش امکان سنجی 7

امکان سنجی منطقی 7

امکان سنجی فیزیکی 7

امکان سنجی فرهنگی 7

امکان سنجی اقتصادی 8

تحلیل هزینه ها و منافع 8

زمانبندی پروژه 10

نمودار Gant Chart 11

آنالیز سیستم 12

شناخت فرم ها 12

نمودار Form Flow 12

نمودار FRD 14

بیانیه نیازمندی ها 14

نمودارهای DFD 16

طرح جانمایی 23

فصل دوم : طراحی سیستم 24

طراحی بانک ها 25

جمع آوری داده ها 25

خالص سازی داده ها 26

نرمال سازی 27

طراحی جداول 29

نمودارهای UML 32

نمودار Use Case 32

Sequence Diagram 34

State Diagram 35

نمودار DSD 37

نمودار JSP 41

طراحی فرم های ورودی و خروجی 42

ضمایم پروژه 44

نمونه فرم های سیستم 45

پرسشنامه ها

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک;مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران زیر دسته حسابداری

مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 14 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

درآمد
دولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین دولت مدرن در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش دولت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد.

نظریه پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، دولتهای مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، دولتها به جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسی لازم به امر توسعه خلاقیتها و فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در برابرپاگیری و توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش دولت در حفظ و تداوم آن بصورت مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین دولت مدرن عمل کرد. درکشورهای اسلامی غلبه نگرشهای مذهبی – خرافی، بی ثباتی سیاسی، تنشها و جنگهای ایلی و ضعف دولتهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن بوده اند.

مارکس دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه اصلی آن، نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت دردست حکومتهای مستبدانه است. به اعتقاد مارکس، مجموعه این عوامل مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش شهرها، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر متوجه عوامل فرهنگی، نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و سیاسی میکند. به اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم درهندوستان و اسلام در بقیه آسیا چنین نقشی را ایفا کرده اند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران;موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی زیر دسته حسابداری

مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 80 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

چكیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .
چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.
در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.
مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی ;موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها زیر دسته حسابداری

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 14 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری زیر دسته حسابداری

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 35 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

مقدمه

اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکتهای سهامی عام که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع به
زمان های دور برمی گردد از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا بنام آقایان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابی تحت عنوان ” شرکت های مدرن ومالکیت خصوصی سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیر اقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد.

از این رو کمیته های پاداش و مجامع عمومی شرکتها برای رهایی از دام سود حسابداری و سایر مقیاسهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارقام حسابداری به مقیاسهای ارزش آفرینی روی آورده اند. مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وجریانهایآزاد نقدی(FCF) مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش است که نارساییهای سایر مقیاسهای حسابداری را ندارد و تلاش می نماید بین منافع طبقه سهامدار و مدیران هم سویی ایجاد نماید.به علاوه مقیاسهای مذکور برای گزارشگری ارزش های اقتصادی واحد تجاری کاربرد دارد.


. Conflict of Interest

. Stern M. Joel and John S.Shiely (2001) ² The EVA Challenge” Wiley & Sons Inc.pp.1-3

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی ;جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری;ارزش افزوده اقتصادی; جریان های آزاد نقدی; ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران ;پاداش مدیران ; معیارهای حسابداری

مقاله نقش دولت در اقتصاد ایران زیر دسته حسابداری

مقاله نقش دولت در اقتصاد ایران

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 23 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقاله نقش دولت در اقتصاد ایران

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی كه به آن خواهم پرداخت، این است كه آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت كرد. این پرسش مسئله را كمی غامض می كند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، كه اصولا توسعه چیست كه دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فكرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است كه همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست كه اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم كه خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشكل كارهائی می كنیم كه به احتمال زیاد كار را از آنچه كه هست خرابتر می كند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته كه بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینكه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا كند اصلا ممكن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملكتی داشته باشید كه درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی كنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.

به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید كه در آن مردم احساس امنیت نكنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت كردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یك لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یك بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم كه این روزها مُد شده است كه همه كارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یك نمونه تاریخی به دست بدهید كه این كارها را بخش خصوصی كرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا كه من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله نقش دولت در اقتصاد ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله نقش دولت در اقتصاد ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله نقش دولت در اقتصاد ایران;نقش دولت در اقتصاد ایران

مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی زیر دسته حسابداری

مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی;نقش مالیات بر توسعه اقتصادی