تازه ها
خانه / آمار

آمار

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع زیر دسته آمار

از مدار خارج شدن مؤلفة سیستم توزیع را بر هر دلیلی خروج آن مؤلفه می گویند خروج بابرنامه از مدار خارج شدن مؤلفه ای بصورت عمدی و با برنامی قبلی را خروج با برنامة آن مؤلفه می گویند دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 83 حجم فایل: 568 …

ادامه مطلب

بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره متوسطه زیر دسته آمار

در این تحقیق آماری با بررسی ها و جمع آوری اطلاعات فراوان از دانش آموزان مدارس مختلف در سطح شهرستان ورامین کوشیدیم تا نقش و تأثیر معلم تربیت بدنی را در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه مشخص کنیم و با روش های آماری مختلف به انجام این …

ادامه مطلب

مقاله بررسی ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل) زیر دسته آمار

مقاله بررسی ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل) در 38 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل) در 38 صفحه ورد قابل ویرایش جامعه آماری جامعه آماری …

ادامه مطلب

مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی زیر دسته آمار

مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 46 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی …

ادامه مطلب

مقاله بررسی علم آمار زیر دسته آمار

مقاله بررسی علم آمار در 21 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی علم آمار در 21 صفحه ورد قابل ویرایش مقیاس یا اندازه گیری تایچی اهنو با گفتن «جایی كه در آن …

ادامه مطلب

مقاله بررسی حجم نمونه و جامعه آماری زیر دسته آمار

مقاله بررسی حجم نمونه و جامعه آماری در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 45 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی حجم نمونه و جامعه آماری در 25 صفحه ورد قابل ویرایش حجم نمونه و جامعة آماری در …

ادامه مطلب

مقاله بررسی آمار (تجزیه و تحلیل) زیر دسته آمار

مقاله بررسی آمار(تجزیه و تحلیل) در 26 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی آمار(تجزیه و تحلیل) در 26 صفحه ورد قابل ویرایش تكنیكهای تحلیلی كلمة ً تجزیه و تحلیل ً یكی از …

ادامه مطلب

طرح آماری نمرات زیر دسته آمار

طرح آماری نمرات در 27 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 43 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: طرح آماری نمرات در 27 صفحه ورد قابل ویرایش ¯جدول فراوانی كلاس (A) ¯ طول دسته مركز دسته فراوانی مطلق فراوانی تجمعی فراوانی …

ادامه مطلب

طرح آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ زیر دسته آمار

طرح آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ در 15 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 42 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ …

ادامه مطلب

طرح بررسی آمار زیر دسته آمار

طرح بررسی آمار در 22 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 27 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه بررسی آمار در 22 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه : آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهء دانشهای تجربی …

ادامه مطلب

طرح بررسی روشهای آماری زیر دسته آمار

طرح بررسی روشهای آماری در 44 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 129 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه بررسی روشهای آماری در 44 صفحه ورد قابل ویرایش تعاریف و تنظیم داده های آماری : 1- تعاریف و توزیعهای آماری …

ادامه مطلب

طرح آماری سرشماری استان قزوین زیر دسته آمار

طرح آماری سرشماری استان قزوین در 40 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 40 حجم فایل: 30 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری سرشماری استان قزوین در 40 صفحه ورد قابل ویرایش آمار ، دموكراسی و توسعه كارلوس ، ام . ژاركه …

ادامه مطلب

طرح آماری سن 50 نفر از افراد زیر دسته آمار

طرح آماری سن 50 نفر از افراد در 8 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 48 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری سن 50 نفر از افراد در 8 صفحه ورد قابل ویرایش سن 50 نفر از افراد به …

ادامه مطلب

طرح آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی زیر دسته آمار

طرح آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 203 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست موضوع……………………………… …

ادامه مطلب

طرح آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح زیر دسته آمار

طرح آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح در 23 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 28 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه …

ادامه مطلب

طرح آماری كودك به چه طریقی تربیت می شود زیر دسته آمار

طرح آماری كودك به چه طریقی تربیت می شود در 10 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 26 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری كودك به چه طریقی تربیت می شود در 10 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب …

ادامه مطلب

طرح آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای) زیر دسته آمار

طرح آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 57 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب: …

ادامه مطلب

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی زیر دسته آمار

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 50 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی …

ادامه مطلب

طرح آماری بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارهای طلاق در ایران زیر دسته آمار

طرح آماری بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارهای طلاق در ایران در 44 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 108 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به …

ادامه مطلب

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی زیر دسته آمار

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 53 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول …

ادامه مطلب

طرح آماری بررسی نمرات یك دانش آموز زیر دسته آمار

طرح آماری بررسی نمرات یك دانش آموز در 10 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری بررسی نمرات یك دانش آموز در 10 صفحه ورد قابل ویرایش موضوع مورد مطالعه: بررسی نمرات یك …

ادامه مطلب

طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان زیر دسته آمار

طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان در 29 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 29 حجم فایل: 74 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان در 29 صفحه ورد …

ادامه مطلب

طرح آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور زیر دسته آمار

طرح آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور در 15 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 323 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور در 15 صفحه ورد قابل ویرایش بررسی وضعیت …

ادامه مطلب

طرح آماری بررسی بین اوقات فراغت وعمل کرد دانش آموزان در مدرسه وخانه زیر دسته آمار

طرح آماری بررسی بین اوقات فراغت وعمل کرد دانش آموزان در مدرسه وخانه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 95 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری بررسی بین اوقات فراغت وعمل کرد دانش آموزان در مدرسه وخانه …

ادامه مطلب

طرح آماری توزیع سنی 50 نفر زیر دسته آمار

طرح آماری توزیع سنی 50 نفر در 7 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 51 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری توزیع سنی 50 نفر در 7 صفحه ورد قابل ویرایش توزیع سنی 50 نفر در جدول زیر داده …

ادامه مطلب

طرح آماری جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز زیر دسته آمار

طرح آماری جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز در 9 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 9 حجم فایل: 51 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز در 9 صفحه ورد قابل ویرایش …

ادامه مطلب

طرح آماری جمعیت كل كشور زیر دسته آمار

طرح آماری جمعیت كل كشور در 22 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 73 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری جمعیت كل كشور در 22 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….2 اطلاعات خام………………………………………………………………………………………………….3 فراوانی مربوط به دسته بندی استانها …

ادامه مطلب

طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود؟ زیر دسته آمار

طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ در 21 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 92 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ در 21 …

ادامه مطلب

طرح آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی زیر دسته آمار

طرح آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 79 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب …

ادامه مطلب

طرح آماری الگوریتمهای كنترل همروندی زیر دسته آمار

طرح آماری الگوریتمهای كنترل همروندی در 16 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 79 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری الگوریتمهای كنترل همروندی در 16 صفحه ورد قابل ویرایش چكیده : در این گزارش ما به بررسی ویژگی های …

ادامه مطلب

طرح آماری اهمیت آمار در پزشكی زیر دسته آمار

طرح آماری اهمیت آمار در پزشكی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 150 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری اهمیت آمار در پزشكی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 1 اهمیت …

ادامه مطلب

طرح آماری آیا كسانی كه در دروس تفهیمی موفق هستند در دروس حفظی نیز موفق خواهند بود؟ زیر دسته آمار

طرح آماری آیا كسانی كه در دروس تفهیمی موفق هستند در دروس حفظی نیز موفق خواهند بود؟در 39 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 39 حجم فایل: 128 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری آیا كسانی كه در دروس تفهیمی موفق هستند …

ادامه مطلب

طرح آماری ایدز زیر دسته آمار

طرح آماری ایدز در 22 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 35 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری ایدز در 22 صفحه ورد قابل ویرایش پیشگفتار كلمه AIDS مخفف كلمات Acquired Immune Dificiency Syndrom یا سندرم نارسایی ایمنی اكتسابی …

ادامه مطلب

طرح آماری برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب زیر دسته آمار

طرح آماری برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب در 13 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 8 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری برآورد میزان آب صرفه جویی شده …

ادامه مطلب

طرح آماری بررسی سنی جامعه خارج از مدرسه كه شما در طی روز با آن هاسر و كار دارید زیر دسته آمار

طرح آماری بررسی سنی جامعه خارج از مدرسه كه شما در طی روز با آن هاسر و كار دارید در 8 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 45 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری بررسی سنی جامعه خارج از …

ادامه مطلب

طرح آماری بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه زیر دسته آمار

طرح آماری بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه در 26 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 485 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه در 26 …

ادامه مطلب

طرح آماری در زمینه شاخص PMI بر روی 950 نفر از جوانان تهران زیر دسته آمار

طرح آماری در زمینه شاخص PMI بر روی 950 نفر از جوانان تهران در 36 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 36 حجم فایل: 39 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری در زمینه شاخص PMI بر روی 950 نفر از جوانان تهران …

ادامه مطلب

طرح آماری 50 خانوار مورد بررسی قرار گرفته و تعداد فرزندان آنها سؤال شده است زیر دسته آمار

طرح آماری 50 خانوار مورد بررسی قرار گرفته و تعداد فرزندان آنها سؤال شده است در 16 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 112 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری 50 خانوار مورد بررسی قرار گرفته و تعداد فرزندان …

ادامه مطلب

طرح آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد زیر دسته آمار

طرح آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد در 21 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 53 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد در 21 …

ادامه مطلب

طرح آماری چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟ با نمودار زیر دسته آمار

طرح آماری چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟با نمودار در 12 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 927 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پروژه آماری چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟با نمودار در 12 صفحه ورد قابل ویرایش …

ادامه مطلب