بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن زیر دسته برق

1 انواع پستهای فشار قوی از نظر عملكرد پستهای از نظر وظیفه ای كه در شبكه بر عهده دارند به موارد زیر تقسیم بندی می شوند الف پستهای افزاینده ولتاژ این پستها كه به منظور افزایش ولتاژ جهت انتقال انرژی از محل تولید به مصرف بكار می روند معمولا در نزدیكی نیروگاهها ساخته می شوند

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 117

حجم فایل: 467 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

عنوان صفحه

فصل اول: انواع پستهای فشار قوی…………………………………………..1

پستهای فشار قوی از نظر عملکرد………………………………………….1

پستهای فشار قوی از نظر عایق بندی………………………………………..2

اجزا تشکیل دهنده پستها………………………………………………………3

فصل دوم :تعاریف واصول کار ترانسفور ماتور…………………………….15

نحوه اتصال سیم پیچ ها……………………………………………………..18

تپ چنجر……………………………………………………………………19

سیستمهای خنک کننده ترانسها………………………………………………22

ترانسفورماتورهای اندازه گیری…………………………………………….27

فصل سوم:شینه بندی ……………………………………………………….44

انواع شینه بندی……………………………………………………………..45

آثار وقوع خطا………………………………………………………………54

انواع رله های جریان زیاد…………………………………………………..66

انواع تکیه گاه ومقره ها……………………………………………………..67

فصل چهارم: مدار شکن…………………………………………………….78

فرایند رفع اشکال خط……………………………………………………….78

انواع مدار شکن ها………………………………………………………….82

مدار شکن های خلا…………………………………………………………92

فصل پنجم:کدگذاری……………………………………………………….117
فصل اول

**انواع پستهای فشار قوی**

1- انواع پستهای فشار قوی از نظر عملكرد

پستهای از نظر وظیفه ای كه در شبكه بر عهده دارند به موارد زیر تقسیم بندی می شوند

الف: پستهای افزاینده ولتاژ

این پستها كه به منظور افزایش ولتاژ جهت انتقال انرژی از محل تولید به مصرف بكار می روند معمولا در نزدیكی نیروگاهها ساخته می شوند.

ب: پستهای كاهنده ولتاژ:

این پستها معمولا در نزدیكی مراكز مصرف به منظور كاهش ولتاژ ساخته می شوند.

ج: پستهای كلیدی:

این پستهای معمولا در نقاط حساس شبكه سراسری و به منظور برقراری ارتباط بین استانهای مختلف كشور ساخته می شوندو معمولا رینگ انتقال شبكه سراسری را بوجود می آورند در این پستها تغییر ولتاژ صورت نمی گیرد و معمولا بخاطر محدود كردن تغییرات ولتاژ از یك راكتور موازی با شبكه استفاده می شود در بعضی از مواقع از این راكتورها با نصب تجهیزات اضافی مصرف داخلی آن پست تامین می شود.

د: پستهای تركیبی تا مختلط

این پستها هم به عنوان افزاینده یا كاهنده ولتاژ و هم كار پستهای كلیدی را انجام می دهند و نقش مهمی در پایداری شبكه دارند.

2- انواع پستهای از نظر عایق بندی

الف: پستهای معمولی

پستهایی هستند كه هادیهای فازها در معرض هوا قرار دارند و عایق بین آنها هوا می باشند و تجهیزات برقرار و هادیها بوسیله مقره هایی كه بر روی پایه ها و استراكچرهای فولادی قرار دارند نصب می شوند این پستها در فضای آزاد قرار دارند در نتیجه عملكرد آنها تابع شرایط جوی می باشد.

ب: پستهای گازی یا پستهای كپسولی ) G.I.S)

در این پستها بجای استفاده از عایق های چینی و شیشه ای p.v.c از گاز هگزا فلوئور سولفور به عنوان عایق استفاده می شود این گاز نقاط برقدار را نسبت به یكدیگر و نسبت به زمین ایزوله می كند در این نوع پستها كلیه تجهیزات درون محفظه قرار دارند و طوری طراحی شده اند كه گاز به بیرون نشت نكند از محاسن این پستها اشغال فضای كم می باشد و چون در فضای بسته قرار دارند تابع شرایط جوی نمی باشند و از معایب آنها به دلیل تكنولوژی بالای كه دارند تعمیر و نگهداری آنها مشكل است.

*** اجزاء تشكیل دهنده پستها ***

سوئیچگیر(سوئیچ یارد):Switchgear

ترانسفورماتر قدرت:Power Transformer

ترانسفورماتور زمین:Ground Transformer

ترانسفورماتور مصرف داخلی:Staition Service ( T )

جبران كننده ها:Componsators

تاسیسات جانبی:

*سوئیچگیر:

به مجموعه ای از تجهیزات كه در یك ولتاژ معین رابطه بین دو باس را برقرار می كند گفته می شود وشامل قسمتهای زیر است:

1- باسبار (شینه): Bas bar

2- كلیدهای قدرت:Circuit Breaker

3- سكسیونرها: Disconector Switch

4- ترانس جریان: Current Transformer

5- ترانس ولتاژ:Voltage Transformer 6- مقره اتكایی: (P.I)

برقگیر:Lighting Arester

8- تله موج: Line Trap

واحد منطبق كننده:L.M.U= Line Matching Unit

* جبران كننده ها:

خازنها

2-سلفها(راكتورها)

*تاسیسات جانبی:

اتاق فرمان.

اتاق رله .

باطریخانه.

دیزل ژنراتور.

تابلو توزیع AC

تابلو توزیع DC

باطری شارژر.

روشنایی اضطراری.

روشنایی محوطه.

10- تاسیسات زمین كردن و حفاظت در مقابل صاعقه.

*بی خط:

به موقعیت ست و تعداد ورودیها و خروجیها بستگی دارد و به مجموعه ای از تجهیزات كه تشكیل یك خط ورودی یا خروجی را بدهند بی خط گفته می شود كه شامل:

برقگیر

ترانس جریان

لاین تراپ

سكسیونر ارت

سكسیونر خط

ترانس جریان

سكسیونر

بریكر

سكسیونر

*بی ترانس:

به تعداد ترانسهای قدرت بستگی دارد و به مجموعه تجهیزاتی كه ارتباط باسبار و ترانسفورماتور را برقرار می نماید بی ترانس گفته می شودو شامل:

1- سكسیونر

1- بریكر

سكسیونر

ترانس جریان

ترانس ولتاژ

1- برقگیر

*تله موج یا تله خط یا موج گیر:Line Trap vawe Trap

از خطوط انتقال نیرو به منظور سیگنالهای مختلف نظر سیگنال اندازه گیری و كنترل ار راه دور مكالمات تلفنی تله تایپ حفاظت جهت ارسال و دریافت فرمان از پست های دیگر نیز استفاده می شود. جهت جلو گیری از تداخل این سیگنالها كه دارای فركانس بالا می باشند و جدا كردن آنها از فركانس سیستم قدرت و هم چنین به منظور جلو گیری از انتقال سیگنال به قسمتهای دیگر و امكان ایجاد عملكرد صحیح از موج گیر استفاده می شود.موج گیرباید طوری باشد كه بتواند حداكثر جریان نامی و جریانهای اتصال كوتاه را تحمل نماید موج گیر بطور سری در انتهای خطوط انتقال نیرو و در ایستگاهها نصب می شود و بعد از ترانسفورماتورهای ولتاژ قرار می گیرد) در انتها و ابتدای خطوط قرار می گیرد).

سیگنالهای p.L.c دارای فركانس بالا بوده و در شبكۀ ایران از 30khz تا500khz تغییر می كند.موج گیرها معمولا از یك سلف كه دارای هسته می باشد و یك مجموعه خازن و مقاومت كه مجموعا بطور موازی با هم قرار گرفته اند تشكیل می شود از سلف(سیم پیچ) جریان خط بطور مستقیم عبور نموده و مجموعه خازن و مقاومت معمولا در داخل سیم پیچ نصب می گردند.

در یك موج گیر برای تغییر فركانس و پهنای باند مسدود كننده فقط با تعویض خازن و تغییر ظرفیت آن این عمل صورت می گیرد. به منظور حفاظت لاین تراپ در مقابل اضافه ولتاژهای ناگهانی كه ممكن است در دو سر لاین تراپ پدید آید از برقگیر استفاده می شود.

*موج گیرها در پستهای فشار قوی به سه طریق نصب می شوند:

1- بصورت آویزی

2- نصب موج گیر بر روی مقره اتكایی

3- نصب موج گیر بر روی ترانسفورماتور ولتاژ.(مزیت این طرح صرفه جویی در زمین پست است.)

*تذكر :موج گیرها فقط در دو انتهای خطوطی كه سیستم P.L.C بین دو پست برقرار باشد نصب می گردد و معمولا بر روی دو فاز نصب می شوند.( گاهی بر روی یك فاز ویا هر سه فاز نیز نصب می گردند.)

*كلیدهای قدرت (بریكر):

كلیدهای فشار قوی تنها یك وسیلۀ ارتباطی بین مولدها و ترانسفورماتورها و مصرف كنندها و خطوط انتقال انرژی و یا مجزا كنندۀ آنها از یكدیگر نیستند بلكه حفاظت دسیگاهها و سیستمها الكتریكی را در مقابل جریان زیاد بار و جریان اتصال كوتاه به عهده دارند.

*شرایط و مشخصات بریكرها:

**در حالت بسته: باید در مقابل عبور جریان بار و حتی جریان شدید اتصال كوتاه از خود مقاومت قابل ملاحظه ای نشان ندهند و نیز در مقابل اثرات حرارتی و دینامیكی این جریانها در یك زمان طولانی دارای پایداری و ثبات قابل ملاحظه ای باشند

**در حالت باز : بریكرها باید قادر باشند اختلاف سطح الكتریكی موجود بین دو كنتاكت باز را بطور كاملا مطمئن تحمل نماید.

– تمام قسمتهای كلید در شرایطی كه هم پتانسیل فشار را الكتریكی شبكه هستند باید در موقع قطع و یا در حالت وصل بطور كاملا مطمئن نسبت به زمین و نسبت به قطبها و تیغه های دیگر ایزوله و عایق باشند.

– بریكرها باید قادر باشند مدار الكتریكی را در زیر ولتاژ نامی ببندند( بریكرها معمولا برای ولتاژ ماكزیمم شبكه طراحی می شوند).

– بریكرها باید قادر باشند مدار الكتریكی را در ضمن عبور جریان باز كنند.

– بریكه ها باید قابلیت سرعت عملكرد بالایی در قطع و وصل مدار الكتریكی را داشته باشند.

– بریكرها محدودیت جریانی ندارند و برای بزرگترین جریانهای اتصال كوتاه ساخته می شوند.

– یكی از مشخصات مهم بریكرهای قدرت زمان تاخیر در قطع كلید است. این زمان عبارت است از حدفاصله بین لحظه فرمان قطع توسط رله مربوط و آزاد كردن ضامن قطع كلید تا خاموش شدن كامل جرقه.

*ویژگیهای مشترك بریكرها:

1- داشتن مكانیزم عملكرد قطع و وصل : operating Mechanism

2- داشتن مكانیزم خاموش كردن جرقه در اتاق جرقه: Arcextinction Inarcing Chamber

3- داشتن كنتاكتهای اصلی بریكر(كنتاكتهای ساده و متحرك): Fixed& Moving Contacts

4- داشتن سیم پیچ های قطع و وصل: Triping coil& Closing Coil

5- داشتن كنتاكتهای فرعی: Auxiliary Contact

6- داشتن مدارات كنترل بریكر: Control Circuits Circuit Breaker

*انواع بریكر از نظر محل نصب:

1- نصب در فضای آزاد:Out Door

2- نصب در تاسیسات داخلی: In Door

*بریكرها بر اساس مكانیزم خاموش كردن جرقه بصورت زیر تقسیم بندی می شوند:

بریكر تانك روغن یا روغنی: Bulk Oil Circuit Breaker

2- بریكر كم روغن یا نیمه روغنی: Minimum Oil Circuit Breaker

3- بریكر گازی SF6 : Sulphur- hexafluoride(sf6) C.B

4- بریكر با محفظهء خلاء: Vacuum Circuit Breaker

5- بریكر هوایی: Air Circuit Breaker

2- بریكر هوای فشرده: Air Blast Circuit Breaker

*بریكرهای روغنی:

جرقه روغن دی الكتریك را تجزیه می نماید و گازهای ناشی از این تجزیه باعث افزایش فشار درون محفظه ای كه قطع كننده درآن نصب می شود می گردد. گازها از طریق سوراخ هایی درون محفظه هدایت می گردند و جرقه درون سوراخ ها كشیده شده و توسط جریان گاز خنك میگردد. هنگامیكه بریكر یك مدار فعال را قطع می نماید روغن بخاطر گرمای شدید تجزیه شده و گازها و بخارات همچون گازH2 به مقدار 70 درصد C2H2به مقدار 20 درصد و CH2 به مقدار 10 درصدو مقدار كربن از روغن متصاعد می شود كه از میان گازهای مذكور هیدوژن( H2 ) از قدرت دی الكتریك خوبی برای حذف و از بین بردن قوس الكتریكی برخوردار است پس از قطع جرقه فضای كنتاكتها توسط روغن دی الكتریك تازه پر می گردد و قدرت عایقی كافی بین كنتاكتها تامین می گردد.

.

*نقش روغن در بریكرهای روغنی:

1- برای عایق كردن كنتاكتها از بدنه تانك روغن و نیز از زمین.

2- برای آماده كردن یك واسطۀ عایقی در میان كنتاكتها بعد از خاموش شدن جرقه.

3- برای تولید هیدروژن در مدت بوجود آمدن قوس.

نكته: در این نوع كلیدها عموما یك كنتاكت متحرك و دو كنتاكت ثابت وجود دارد.

*نكات ضعف بریكرها روغنی:

1- روغن باعث كربونیزه شدن و ایجاد رسوبات در داخل كلید می شود.

2- تركیب هوا و هیدروژن باعث ایجاد انفجار و آتش سوزیهای خطرناك می شود.

3- ترشح و نشت از مخزن امكان آتش سوزی و انفجار را در بر دارد این محدودیت نیاز به یك تانك روغن بزرگ دارد كه در ولتاژ و جریانهای خیلی زیاد امكان ساخت تانك روغن متناسب با آن جریان و ولتاژ وجود ندارد.

4- حجم بسیار زیادی را اشغال می نماید بخصوص در ولتاژ های بالا.

5- به سرویس و بازدید مرتب از كنتاكتها و روغن نیاز دارد.

6- برای كلید زنی های مكرر مناسب نیستند.

7- در بریكرهای روغنی هر سه فاز می توانند داخل یك تانك قرار داشته باشند و یا اینكه هر فاز تانك مخصوص به خود را داشته باشند.

*دلایل خاموش شدن جرقه:

طولانی شدن قوس( ناشی از عملكرد بازوی مكانیكی).

خنك شدن جرقه.

*با افزایش طول جرقه سطح تماس جرقه با روغن بیشتر شده در نتیجه انتقال حرارت روغن بیشتر و قوس خنك تر می شود.

*دسیكانكت( سكسیونر): Discon nect

كلیدهای غیر قابل قطع و وصل در زیر بار و جریانهای اتصال كوتاه می باشند این نوع كلیدها فاقد محفظۀ خاموش كنندۀ جرقه هستند و تیغه ها كاملا قابل رویت می باشند و هدف از بكار گیری آنها در پست های فشار قوی جدا كردن دو قسمت پست از یكدیگر می باشند.

*سكسیونرها در ولتاژهای متفاوت ساخته می شوند و از سه قسمت اساسی ساخته می شوند:

تیغه های حامل جریان

مقره های اتكایی

مكانیزم عمل كننده و اهرمهای مربوطه

*مكانیزم عمل كنندۀ سكسیونرها:

1-دستی: كه در اینحالت مكانیزم عمل كننده توسط دست تحریك می شود.

2-موتوری: كه مكانیزم عمل كننده توسط یك موتور الكتریكی كه به یك سیستم گیربكس متصل است به اهرمهای عمل كننده نیرو وارد می كنند و باعث باز و بسته شدن سكسیونرها می شود.

*انواع دیسكانكتها:

دورانی( دوستونی):

در ولتاژهای 132kv و بالاتر مورد استفاده قرار می گیرند و عملكرد آنها بصورت موازی با سطح زمین با زاویۀ 90 درجه صورت می گیرد.

دورانی( عمودی):

كه در تمام سطوح ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرند.( سكسیونر تیغه ای)

قیچی شكل( پاندو گراف):

در جاهایی كه اختلاف ارتفاع دارند معمولابكار می رود.

دسیكانكتهای زانوئی( چاقویی):

5- دیسكانكت زمین: Earthing Switch & Grounding Switch

این دیسكانكتها معمولا دارای یك اینترلاك الكتریكی و یا مكانیكی با سكسیونرهای خط و یا ترانسها راكتورها بانكها خازنی می باشند بدین مفهوم كه تا سكسیونر سر خط یا ورودی به ترانس باز نباشد بسته نخواهد شد و تا زمانی كه سكسیونر زمین بسته باشد سكسیونر مربوط بسته نخواهد شد.

*شرایط باز و بسته شدن دیسكانكتها:

1- تنها در مدار جریانهای شارژ خازنی خطوط یا جریانهای مغناطیس كنندگی ترانسهای توزیع كوچك وجود داشته باشد.

2- با باز و بسته شدن كلید ولتاژ دو سر كلید تغییر نكند.

3- بعلت اینكه كلیدها در زیر جریان باز و یا بسته نمی شوند و جریان عبوری از آنها تقریبا صفر است زمان قطع و وصل در سكسیونرها خیلی بیشتر از بریكرها است.

4- برای اطمینان از عملكرد دیسكانكتها در ارتباط با بریكر مدارات فرمانی بنام اینترلاك سیستم در نظر گرفته می شود كه این سیستم اینترلاك هم می تواند الكتریكی باشد و هم مكانیكی.

**برقگیر(L.A) Lighting Arester

* برای حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهایی كه می توانند توسط دو عامل زیر در شبكه قدرت ایجاد شود از برقگیر استفاده می شود:

1- عوامل بیرونی از قبیل صاعقه و رعدوبرق

2- عوامل داخلی كه بر اثر اختلالات شبكه و مواردی نظیر سوئیچینگ اتصال كوتاه و یا رزونانس ممكن است پیش آید.

*خصوصیات تجهیزات حفاظتی در مقابل اضافه ولتاژ بطور كلی عبارتند از:

1- در مقابل ولتاژ نامی شبكه هیچ عكس العملی نشان ندهند.

2- در مقابل اضافه ولتاژهای بوجود آمده بسیار سریع عكس العمل نشان دهند تا به تجهیزات سیستم آسیب نرسد.

3- قابلیت عبور جریان های بسیار زیاد را داشته باشند.

4- پس از رفع اضافه ولتاژ و رسیدن ولتاژ به مقدار نامی عبور جریان از برقگیر قطع و مدارات كاملا باز گردد.

*انواع برقگیرها:

برقگیر میله ای

برقگیر سوپاپی

برقگیر اكسید روی z no

*مشخصات برقگیر:

1- ولتاژ نامی : Rated Voltage

– كه عبارت است از حداكثر مقدار مؤثر ولتاژی كه برقگیر در دو سر خود می تواند

كند و عملكردی نداشته باشد.

2- فركانس نامی : Rated Fregaency

F=50 Hz or 60 Hz – فركانس شبكه ایكه برقگیر در آن نصب می شود

3- ولتاژ جرقه با فركانس صنعتی: Paver Frequency Spark Over Voltage

– عبارت است از حداقل مقدار ولتاژی كه در فركانس صنعتی و در صورت اعمال به برقگیر باعث ایجاد جرقه در دو سر آن می شود.

4- ولتاژ جرقه ای ناشی از موج ضربه ای: Impulse Spark Over Voltag

– مقدار پیك موج ضربه ای 1.2/50 میكرو ثانیه كه در صورت اعمال به برقگیر باعث

آن می شود.

5- حداكثر جریان تخلیه:Rated Discharge Current

– حداكثر جریانی كه از برقگیر می تواند عبور نماید در هنگام تخلیه بدون آنكه به برقگیر صدمه ای وارد گردد.

6- ولتاژ باقیمانده:Residerad Voltage

– مقدار ولتاژی كه در صورت عملكرد برقگیر در دو سر آن ظاهر می شود كه بستگی به جریان برقگیر دارد.

*كنتور برقگیر: Arester Conter

-برای اینكه تعداد دفعاتی را كه برقگیر در اثر اضافه ولتاژها عمل كرده واز خود جریان

عبور داده است از جهت كاربرد آن در طراحی های آینده و برداشتهای آماری داشته

باشیم از كنتور استفاده می كنیم. به ازای هر بار عملكرد برقگیر كنتور یك شماره را

ثبت خواهد كرد كه با توجه به آن تعداد عملكردها در پایان هر ماه فصل یا سال قابل

قرائت و ثبت خواهد بود.

فصل دوم

تعاریف و اصول كار ترانسفورماتور

ترانسفورماتور وسیله ای است كه انرژی الكتریكی را در یك سیستم جریان متناوب از یك مدار به مدار دیگر انتقال می دهد و می تواند ولتاژ زیاد و بلعكس تبدیل نماید . ترانسفورماتور امروز یكی از وسایل لازم و حیاتی در سیستم های الكتریكی و همچنین سیستم های تبدیل انرژی می باشد و از دو بخش اصلی زیر تشكیل می گردد :

هسته كه از ورقه های نازك فولادی ساخته می شود .

دو یا چند سیم پیچ كه در ترانسفورماتور های معمولی با هم رابطه مغناطیسی و در اتوترانسفورماتورها دیگر رابطه الكتریكی و مغناطیسی دارند .

آن بخش از سیم پیچ كه از مدار الكتریكی انرژی می گیرد سیم پیچ اولیه بخش دیگر كه از آن انرژی گرفته می شود سیم پیچ ثانویه نامیده می شود . سیم پیچ متصل به مدار با ولتاژ زیاد به سیم پیچ فشار قوی (H.W.) و سیم پیچی كه به مدار با ولتاژ كم اتصال می یابد به سیم پیچ فشار ضعیف (L.V) معروف است .

ترانسفورماتورهای كه ولتاژ سیم پیچ ثانویه از ولتاژ اولیه آن كمتر باشد ترانسفورماتور كاهنده و آنكه ولتاژ ثانویه اش از ولتاژ اولیه بیشتر باشد ترانسفورماتور افزاینده نامیده می شود .

اگر یكی از دو سیم پیچ ترانسفورماتور مثلاً اولیه را به منبع ولتاژ متناوب وصل كنیم فوران (فلوی ) متناوبی تولید خواهد شد كه دامنه اش نسبت مستقیم با ولتاژ دو سر سیم پیچ اولیه و شماره دورهای اولیه دارد .

فوران تولید شده ی سیم پیچ ثانویه را نیز دور یمزند و ولتاژی در آن القاء می نماید كه مقدار آن به شماره دوره های سیم پیچ ثانویه بستگی دارد . واضح است كه ترانسفورماتور ها فقط با وجود فوران های متقابل كه هر دو سیم پیچ را دور می زنند كار می كنند .

لازم به تذكر است كه این فوران ها (فلوها) از مواد فرو مغناطیسی (پرمابیلیته) زیاد به مراتب بهتر از سایر موارد عبور مینمایند و از اینروست كه هسته ترانسفورماتورها از آهن (فورمغناطیس ) می باشد . برای جلوگیری از اثر تخریبی هوا و بهبود شرایط خنك شدن ترانسفورماتورهای با قدرت زیاد ، معمولاً هسته و سیم پیچ های آنها را در مخزن پر از روغن قرار می دهند كه این نوع ترانسفورماتور را روغنی می نامند و آنهایی كه توسط هوا خنك می شوند به ترانسفورماتورهای خشك معروفند.

2- انواع كاربری ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورهای قدرت برای انتقال و توزیع انرژی الكتریسیته

ترانسفورماتورهای قدرت كه برای مقاصد خاص مثل كوره ها

3-یكسو كننده ها و واحدهای جوشكاری بكار می روند .

4-ترانسفورماتورهایی كه برای تنظیم ولتاژ در شبكه های توزیع بكار می روند .

5-اتوترانسفورماتورها جهت تبدیل ولتاژ با نسبت كم و راه اندازی موتورهای القایی

6-ترانسفورماتورهای وسایل اندازه گیری

3- قسمتهای مختلف ترانسفورماتور

اگر چه اصول كار تمام ترانسفورماتورهای ولتاژ یكسان است ولی در ترانسفورماتورهای بزرگ به علت ولتاژ بالا و عبور جریان زیاد آنها ، هسته و سیم پیچ ها به شدت گرم می شوند و امكان بروز خسارت و از كار افتادن ترانسفورماتور وجود دارد ، از این گونه ترانسفورماتورها با وسایل ایمنی مجهز می گردند و ساختمان آنها پیچیده تر از ترانسفورماتورهای خشك با قدرت كم می باشد . با بررسی ساختمان ترانسفورماتورهای روغنی با قدرت زیاد دیگر احتیاجی به تشریح ترانسفورماتورهای كوچی نمی باشد .

قسمتهای مختلف این ترانسفورماتور عبارتند از :

هسته – سیم پیچ ها (بوبین ها) – مخزن روغن – بوشینگ – پاك و لوله انفجار – تاپ چنچر – ترمومترها – رله بو خهلتس – درجه نمای روغن – تابلوهای مشخصات – چرخها – شیرهای مختلف رواشها – لوله های ارتباط – ترانسفورماتورهای جریان – جعبه كنترل (فرمان پنكه ها ، ترموستات ، پمپ ورگولاتور) – سیستم خنك كننده (رادیاتورها – پنكه ها و غیره)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن ;انواع رله های جریان زیاد;انواع تکیه گاه ومقره ها

بررسی امواج الكترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن زیر دسته برق

مقاله گردآوری شده در مورد بررسی امواج الكترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن شامل قسمتهای متنوع امواج و میدانهای الكترومغناطیسی، اندازه‌گیری ثابتهای خط انتقال با استفاده از روشهای تحلیلی و اجزاء محدود، بررسی و تداخل امواج با شبكه‌های مخابراتی، راههای كاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتی انسان، بررسی حدود مجاز اطراف سی

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 102

حجم فایل: 2.945 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

چكیدهمقدمهفصل اول

امواج الكترومغناطیسی

میدانهای الكتریكی و مغناطیسی

امواج متحرك روی یك خط انتقال

فتونها و امواج

فتونها

میدانهای الكترومغناطیسی در فركانس قدرت

فصل دوم

ثابت‌های خطوط انتقال

جنس‌ هادی و ساختمان آن

مقاومت خط

ضریب القائی خط

خطوط سه فاز

هادیهای متساوی‌الفاصله

مساوی كردن ولتاژهای القائی بوسیله پیچیدن خط

ظرفیت خط

ظرفیت خط سه‌فاز

فصل سوم

محاسبه پارامترهای خط انتقال و كابلها قدرت برش اجزاء محدود

مدل ریاضی

معادلات میدانها

انرژی و تلفات

فصل چهارم

تداخل امواج الكترومغناطیسی با شبكه‌های مخابراتی

اثرات الكترومغناطیسی

اثرات الكترواستاتیكی

كاهش اثر تداخل

فصل پنجم

تأثیر میدانهای الكترومغناطیسی 50هرتز بر جنین مرغ، قبل یا در حین انكوباسیون

مقدمه

شرح تحقیق

نتیجه‌گیری

فصل ششم

میدانهای الكترومغناطیسی ELF و سلامت انسان

استانداردهای حدود تابش

استانداردهای حریم خطوط انتقال برق در ایران

اندازه‌گیری شدت میدانهای ELF

بحث و تفسیر نتایج اندازه‌گیری شدت میدان در مشهد مقدس

پیشنهادات

فصل هفتم

اثر امواج الكترومغناطیسی در فركانسهای قدرت بر انسان

استانداردهای ایمنی

بررسی پارامترهای EM در بدن

آثا و سندرومهای حاصل

اثر امواج الكترومغناطیسی روی شیردهی گاوها و حیوانات دیگر

اثر میدانهای مغناطیسی فركانس پائین

فصل هشتم

بررسی آثار بیولوژیك خطوط انتقال و توزیع نیرو و مروری بر حد حریم مجاز اطراف آن

پدیده فیزیكی

اثرات بیولوژیك

اثرات كرونا در محیط زیست

اثرات میدان مغناطیسی روی موجودات زنده

بررسی شدت میدانهای الكتریكی در اطراف خطوط انتقال نیروچكیده

مقاله گردآوری شده در مورد بررسی امواج الكترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن: شامل قسمتهای متنوع امواج و میدانهای الكترومغناطیسی، اندازه‌گیری ثابتهای خط انتقال با استفاده از روشهای تحلیلی و اجزاء محدود، بررسی و تداخل امواج با شبكه‌های مخابراتی، راههای كاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتی انسان، بررسی حدود مجاز اطراف سیمهای فشار قوی و جریم مجاز در ایران و دیگر موارد می‌باشد.

از آنجایی كه توسعه روزافزون صنایع و همچنین افزایش استفاده از تجهیزات رفاهی برق در واحدهای مسكونی، توسعه و گسترش شبكه‌ها و افزایش میزان تولید را بطور جدی باعث گردیده و گسترش شبكه‌ها انتقال، بوجود آورندة نوعی آلودگی بوده كه به نظر من نقش نامطلوب آن در سلامت و بهداشت فرد و جامعه برتر از آلودگی‌های دیگر است.

در این پروژه سعی شده كه مجموعه‌ای از تحقیقات انجام شده اثرات امواج الكترومغناطیسی در نقاط مختلف جهان را جمع‌آوری شود و تا حدود عملی راههای پیشگیری و كاهش اثرات بیان گردد.

مقدمه

اهمیت و نقش امواج الكترومغناطیسی از قدیم‌الایام در زمینه‌هایی چون ارتباطات و مخابرات و رادار موضوعی بوده كه همگان از آن واقف بوده‌اند ولی از آنجایی كه درس میدانها و امواج یكی از دروس اختصاصی رشته مخابرات بوده كه به عنوان پایه دروس دیگر مهندسی الكترومغناطیسی تلقی می‌شود و زمینه تخصصهای مختلفی را مانند نظریه و تكنیك میكروویو، آنتن، انتشارات امواج، نظیر امواج الكترومغتاطیسی و غیره را فراهم می‌سازد.

امروزه نقش میدان مغناطیسی در جوامع صنعتی بیش از پیش در سلامت و بهداشت فرد و جامعه حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به پیشرفت علم و تكنولوژی و طراحی و ساخت سیستمهای متعدد در واقع هدف از آنها برداشتن قسمتی از مشكلات بشر بوده است، گرفتاریهای، بیشتری عارض نسل بشر بوده است.

صدمات نه تنها در تكنولوژی گسترده بلكه حتی در مقیاسهای كوچك- مثل پرتوافكنی ایزوتوپهای دستگاههای عكاسی كوچك – نیز بوجود آمده‌اند. صدمات وارده را می‌‌توان به چهار قسمت تقسیم كرد:

1-صدمات اقتصادی

2-صدمات تكنولوژی

3-صدمات جسمی

4-صدمات روحی و روانی

البته خود صدمات روحی و روانی در نهایت منجر به صدمات جسمانی می‌شود و صدمات جسمانی ممكن است در تمام حالات صدمات عصبی را شامل شوند.

فصل اول

امواج الكترومغناطیسی] 1[

اتمهای یك ماده می‌توانند بطریق مختلف از محیط اطراف خود انرژی جذب كنند. مثلاً اگر ماده‌ای در معرض تابش حرارت قرار گیرد تمام یا مقداری از انرژی حرارتی كه به ماده میرسد، توسط اتمهای آنها جذب میشود و در نتیجه اتمها به حالت تهییج درمی‌آیند.

هر یك از اتمهای تهییج شده ممكن است در بازگشت به حال عادی خود، انرژی جذب شده را بصورت پرتوهایی از خود تابش كند، این پرتوها را پرتوهای الكترو مغناطیس گویند.

اصطلاح الكترومغناطیسی بدان جهت است كه هر كدام از این پرتوها همواره با دو میدان الكتریكی و مغناطیسی كه جهت آنها بر جهت حركت پرتو عمودند، همراه است.

شكل 1- جهت حركت پرتو الكترومغناطیسی و میدانهای الكتریكی و مغناطیسی آن

امواج الكترو مغناطیسی دارای طیف یا اسپكتروم وسیعی می‌باشند كه شامل امواج رادیوئی رادار، مادون قرمز، نور مرئی ماوراء بنفش و بالاخره اشعه‌های ایكس و گاما میباشد.

امواج الكترو مغناطیس دارای تعداد خواص مشترك هستند، مثلاً سرعت تمام آنها در خلاء یكسان است. این سرعت را سرعت سیر نور گویند و مقدار آن برابر است با 3´108m/s متر بر ثانیه یا 300.000km/s كیلومتر در ثانیه

میدانهای الكتریكی و مغناطیسی

بین بارهای الكتریكی نسبت بهم نیروئی بوجود میآید، بطوریكه بارهای همنام یكدیگر را دفع می‌كند و بارهای غیر همنام یكدیگر را جذب می‌كنند و این شبیه نیروهای مغناطیسی است، همانطوری كه قوای مغناطیسی از میدان مغناطیسی حاصل می‌شود – قوای جذب و دفع الكتریكی از میدان الكتریكی سرچشمه می‌گیرد. وقتی كه جریانی از سیم می‌گذرد در اطراف سیم خطوط میدان مغناطیسی كه بشكل دایره‌ای متحدالمركز هستند تشكیل میگردند. ولی خطوط میدان الكتریكی بصورت شعایی از سطح سیم بخارج میروند. ]2[

مقدار فلوی مغناطیسی با افزایش مقدار جریان و شدت میدان الكتریكی با افزایش مقدار ولتاژ زیاد می‌شود. بنابراین در ولتاژهای بالا (اطراف سیمهای برق فشار قوی) شدت میدان الكتریكی بیشتر است ولی در فركانس بالا شدت میدان مغناطیسی بیشتر است.]6[

شكل 2: میدانهای الكتریكی و مغناطیسی در اطراف یك سیم

امواج متحرك روی یك خط انتقال]3[

راههای زیادی برای انتشار امواج وجود دارد. به هر حال قبل از ادامة مطلب، فهم كامل پدیدة خط انتقال اساسی است زیرا بسیاری از مفاهیم بنیادی مانند ثابت انتشار در شكلهای پیچیده‌تر از انتقال انرژی نمایان می‌شود.

به عنوان نقطه شروعی برای تعمیم مطالب، مسئلة كلاسیك خط انتقال را به جای دیدگاه مداری از دیدگاه میدانی در نظر می‌گیریم. از نظریه مقدماتی میدان می‌دانیم همانطوری كه در شكل 3 نشان داده شده است، میدانهای الكتریكی و مغناطیسی در كنار ولتاژ و جریان خط میدانهای الكتریكی و مغناطیسی وجود دارند. همان طور كه به ظاهر ولتاژ و جریان در امتداد خط و در جهت انتشار حركت می‌كنند میدانهای همراه با آنها نیز، مانند سایه‌ای آنها را دنبال می‌كنند.

شكل 3 : امواج متحرك روی یك خط انتقال باز

از آنچه گذشت چون این موضوع صرفاً یك دیدگاه است می‌توان این طور فكر كرد كه میدانهای ذكر شده جریانها را در سیم القاء می‌كنند و نه برعكس، بنابراین از این دیدگاه می‌بینیم كه به ظاهر میدانهای الكتریكی و مغناطیسی باهم و با یك سرعت در فضا حركت كرده و سیم‌ها صرفاً كار «هدایت» موج را در جهت خاص انجام می‌دهند.

امواج و فوتونها WAVE AND DHOTOS ]1[

امواج- معمولاً پرتوهای الكترو مغناطیسی را بصورت امواجی فرض می‌كنند كه در فضا حركت كرده و انرژی را با خود از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل می‌كنند (شكل 4). این نوع موج را موج عرضی (Wave Tran sverse) گویند. زیرا امتداد نوسان موج بجهت حركت آن عمود است.

شكل 4 : پارامترهای یك موج عرضی

یك موج عرضی دارای چهار پارامتر اصلی است این پارامترها عبارتند از:

1-طول موج (Ware Length): كه آن عبارتند از فاصله یك نقطه با نقطه مشابه به راز
آن l

2-فركانس (Freguency): عبارتند از تعداد امواج (سیكلها) كه در یك ثانیه تولید شده: واحد HZ

3-سرعت (Velocity): مسافتی كه امواج در یك ثانیه طی میكنند V

4-دامنه (Amplitude): فاصله بین نقطه شروع تا مقدار حداكثر آن، آنرا قدرت موج نیز توصیف می‌كنند.

طول موج، فركانس و سرعت یك موج با یكدیگر ارتباط دارند. زیرا مسافتی را كه امواج در مدت یك ثانیه طی می‌كنند، برابر است با تعداد امواج در ثانیه (فركانس) ضربدر طول موج یعنی

1)

فوتونها ]1[ و ]4[

اگرچه با نظریه موجی بودن پرتونها الكترو مغناطیسی بعضی از پدیده‌های تشعشع را میتوان توضیح داد ولی كاربرد این فرضیه در بعضی موارد كاملاً رضایت بخش نیست. برای مثال: از فرضیه موجی بودن اینطور استنباط میشود كه انرژی پرتوهای الكترو مغناطیس به صورت پیوسته و بدون انقطاع منتشر میشود. در حالی كه ما می‌دانیم اینطور نیست و انرژی بصورت بارانی از ذرات كوچك و مستقل از هم بنام فوتون از جسم منتشر میشود (شكل 59. هر فوتون دارای مقدار معینی انرژی است و اغلب یك فوتون را یك كوانتوم (quantum) انرژی گویند. (نظریه ذره‌ای و موجی بودن پرتوهای الكترو مغناطیسی). مقدار انرژی یك فوتون (E)، در نظریه ذره‌ای،‌با فركانس پرتو (V)، از نظر موجی، توسط رابطه زیر بهم مربوط می‌شوند.

2)E=hn

كه در این رابطه h ضریب ثابت پلانك است.

شكل5 : نظریه ذره‌ای بودن پرتوهای الكترومغناطیسی

خواص عمومی پرتوهای الكترو مغناطیسی

1-همه آنها در فضا آزاد (خلاء) دارای سرعتی یكسان هستند.

2-همه پرتوها، انرژی را به شكل كوانتا یا (فوتون) از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌كنند. انرژی (E) یك فوتون بطریق زیر با فركانس بستگی دارد. E=hn

3-در فضای آزاد (خلاء) همه به خط مستقیم حركت می‌كنند.

میدانهای الكترو مغناطیسی در فركانس قدرت ]4[ و ]12[

اگر در یك نقطه مقداری بارالكتریكی مثبت وجود داشته باشد خطوط نیروی میدان الكتریكی (E) حاصل بطور عمودی از آن خارج می‌شوند و بر عكس، و ضمناً میدانیم كه هر گاه بار الكتریكی حركت كند، جریان داریم كه عبور جریان از سیم هادی در اطراف آن میدان مغناطیسی بوجود می‌آورد.

حال اگر در یك سیم جریان متناوب بفرستیم در اطراف آن یك میدان الكترو منیتیك (H) تشكیل می‌شود، كه این دو میدان (E) و (H) عمود بر یكدیگر بوده و بردار انرژی را میسازد كه با سرعت نور انتشار می‌یابد.

P=E.H.sin90

كه در این حالت خاص

می‌دانیم كه میدان الكتریكی حاصل،‌ مستقیماً با مقدار ولتاژ (بار الكتریكی) و عكس فاصله مربوط است یعنی و میدان مغناطیسی حاصل، با مقدار جریان و عكس فاصله متناسب است و یا ، واحد میدان الكتریكی V/m (ولت بر متر) و واحد میدان مغناطیسی A/m (آمپر بر متر) است، لذا واحد دانسیته بردار انرژی (وات بر متر مربع) خواهد بود.

به موجب رابطه ماكس پلانك E=H.f كه در آن h ثابت پلانك و f فركانس و E انرژی است. میتوان نشان داد كه هرچه فركانس زیادتر باشد انرژی بیشتر است و لذا هرچه طول موج كوچكتر باشد قدرت نفوذ و تخریب آن بیشتر است، اما دانشمندان فركانس 50 تا60 هرتز را فركانس قدرت نامیده‌اند. ]1[

فصل دوم

ثابت‌های خطوط انتقال ]5[

یك خط انتقال هوائی از یك گروه سیم تشكیل شده كه بموازات یكدیگر روی دكلها كشیده شده اند و بنابراین هادیها نسبت بیكدیگر و بین هر هاری و زمین با هوا عایق میشوند. هادیها مقاومت معینی بسته به سطح مقطع و جنس آنها دارند و چون میدان مغناطیسی ناشی از عبور جریان در یك هادی هادیهای دیگر را قطع می‌كند (در برمیگیرد – یا تراوش میكند) هر سیم مقاومت القائی نیز دارد. بعلاوه بین جفت هادیها و بین هر هادی و زمین نیز ظرفیت الكتریكی موجود است. بالاخره عایق‌ها كامل نیستند و در نتیجه جریان نشتی بزمین خواهیم داشت این اثر را میتوان بصورت مقاومت نشتی كه بین سیم و زمین قرار می‌گیرد در نظر گرفت. برای اینكه خط را بتوان بعنوان قسمتی از یك شبكه كامل قدرت قرار داد مقادیر فوق بایستی مشخص باشد و در این فصل محاسبه آنها را خواهیم دید.

جنس هادی و ساختمان آن

معمولیترین نوع هادی مورد استفاده در خطوط انتقال مس و آلومینیوم می‌باشد. آلومینیوم با هدایت خوب و وزن كم برای دهنه‌های بزرگ مناسب است. علیرغم اینكه ضریب انبساط بالا و مقاومت كششی كمی دارد.

مس یا آلومینیوم را باید برای دهنه (فاصله بین دو كابل) كوچك بكار برد و برای فشار قوی كه دهنه خط بزرگ میشود هادیهای آلومینیوم با هسته فولادی مجهز می‌شوند تا استقامت آنها بالا رود.

مقاومت خط

مقاومت اهمی یك هادی یكنواخت بطول L و سطح مقطع a چنین است.

كه Pمقاومت مخصوص بستگی به جنس هادی و درجه حرارت آن دارد. كه برای دو درجه حرارت داریم.

كه a ضریب حرارتی مقاومت هادی است و روابط زیر را داریم:

و بهمین ترتیب میتوان دید:

خواهیم داشت:

در هنگام بكارگیری فرمول بالا لازم است توجه داشته باشیم كه هادی ممكن است افشان باشد بنابراین افزایش مقاومت در مقایسه با هادی یكپارچه با همان سطح مقطع در حدود %1 یا %2 خواهد بود.

افزایش بیشتر در مقاومت ممكن است ناشی از اثر پوسته باشد. وقتی از یك هادی جریان مستقیم عبور میكند جریان بطور یكنواخت در تمام سطح مقطع توزیع می‌شود در حالی كه اگر جریان متناوب عبور كند میدان مغناطیسی متناوب در اطراف هادی تولید میشود كه با نفوذ جریان به مركز هادی مخالفت میكند بطوریكه چگالی جریان در لایه‌های خارجی افزایش یافته و در نتیجه در وسط سیم كاهش می‌یابد. چون افت توان متناسب با I2 است اثر پوسته (توجه شود اثر پوسته نتیجه میدان مغناطیسی می‌باشد) باعث میشود كه افت مس برای جریان معین افزایش یابد یعنی اثر آن مثل اینست كه مقاومت اهمی افزایش یابد. اثر پوسته با ضریب نفوذ و سطح مقطع هادی و فركانس افزایش مییابد (چون میدان مغناطیسی نیز با افزایش آنها افزایش می‌یابد). بعلت وابستگی آن به سطح مقطع برای هادیهای افشان كمتر از هادی یكپارچه است. برای فركانس HZ50 افزایش مقاومت برای هادیهای یكپارچه تا قطر mm10 قابل صرفنظر كردن است ولی هادی تا قطر mm25 حدود%8 افزایش می‌یابد. اثر پوست برای آلومینیوم معادل مس است.

ضریب القاء خط ]5[ و ]7[

یك خط هوائی یكفاز را در شكل زیر در نظر می‌گیریم. فاصله dm بین هادیها در مقایسه با شعاع‌های هادی بزرگتر است. جریان عبوری از هر هادی میدان مغناطیسی ایجاد میكند كه خطوط قوای آنها دوایر متحدالمركز بوده كه مراكز آنها بر مركز هادی منطبق است و در صفحه عمود بر هادی قرار گرفته‌اند. بعضی از این خطوط قوا داخل هادی بوده و بقیه در خارج آن است اگر توزیع جریان داخل هادی یكنواخت فرض شود جریان داخل خط قوه‌ای به شعاع X متناسب با سطح بسه آنست بنابراین جریان آن خواهد بود. كه I جریان كل به A می‌باشد.

شكل 1- ضریب القاء خط هوایی

بنابراین شدت میدان داخل هادی از مركز در فاصله X

شار در پوسته استوانه‌ای با ضخامت شعاعی و طول محوری 1 متر عبارتست

شاره كل تراوش داخل هادی

حال شار خارجی را در نظر می‌گیریم. تنها بخشی كه هادی را دبرمیگیرد بین دو هادی میباشد زیرا در فاصله X شدت میدان ناشی از یك هادی به تنهائی عبارتست از چون شار گزینه گذرنده از پوسته استوانه‌ای به ضخامت dx و طول محوری 1m

(2-2)شار دربرگیرنده (شار خارجی)

شار كل دربرگیرنده هر هادی مجموع معادلات (2-1)و(2-2) است كه عبارتست از:

چون هر دو هادی در چنین شبكه‌ای یك مقدار جریان عبور میدهند مقدار شار دربرگیرنده كل دو هادی عبارتست از:

ضریب القاء =L1

این عبارت برای فاصله زیاد خطوط به منجر میشود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی امواج الكترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی امواج الكترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
جنس‌ هادی و ساختمان آن;معادلات میدانها;هادیهای متساوی الفاصله;میدانهای الكتریكی و مغناطیسی;میدانهای الكترومغناطیسی در فركانس قدرت;مساوی كردن ولتاژهای القائی بوسیله پیچیدن خط;محاسبه پارامترهای خط انتقال و كابلها قدرت برش اجزا محدود;تداخل امواج الكترومغناطیسی با شبكه‌های مخابراتی

راهنمای ارت سنجی کلمپی زیر دسته برق

شرکت Megger از موسسات با اهمیت در تولید لوازم اندازه گیری الکتریکی به شمار میرود پیشینه این شرکت به اواخر سده نوزده میلادی متکی است که شرکتی با نام Evershed Vignoles در انگلستان تاسیس شد و یکی از اولین دستگاههای تولیدی این شرکت یک مولد دستی بود که با تولید ولتاژ زیاد، امکان تست مقاومت در محدوده مگا اهم را فراهم میکرد نام این دستگاه از MEGaohm met

دسته بندی: برق

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 2.133 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

شرکت اولیه با ادغام در شرکتهای دیگر در سال 1987 نام خود را به Megger Instruments Limited تغییر داد و اکنون دفاتر اصلی آن در کشورهای انگلستان، آمریکا، سوئد و آلمان واقع شدهاند. بیش از 1۰۰۰ نوع محصول در ۲۵ گروه از تولیدات این شرکت است که در سه شاخه قدرت، تاسیسات ساختمانی و مخابرات دسته بندی شده اند.

کتابچه ی حاضر به معرفی روش اندازهگیری مقاومت ارت با استفاده از دستگاههای کلمپی می پردازد و از دو جزوه به اسامی Guide to Clamp-on Earth Testing و راهنمای استفاده از دستگاههای ارتسنج کلمپی DET14-DET24 که هر دو از انتشارات شرکت Megger هستند تهیه شده است.

نکته حائز اهمیت اینکه این کتابچه روشهای استفاده از دستگاه کلمپی را بررسی کرده و اعداد و ارقام و شیوه های اجرای تاسیسات اشاره شده در آن ممکن است با ضوابط و استانداردهای کشور ما متفاوت باشند.

آزمایش کیفیت سیستم زمین یکی از اساسی ترین مباحث در زمینه نگهداری سیستمهای الکتریکی به شمار میرود. از الکترودهای زمین برای تامین مسیری امن جهت دفع جریان های ناشی از خطا، برخورد صاعقه، الکتریسیته ساکن و امواج الکترومغناطیسی یا رادیویی استفاده می شود.

با گذشت زمان، سیستمهای زمین به دلیل شرایط محیطی یا بلایای طبیعی )نظیر برخورد صاعقه( دچار تضعیف یا تخریب میشوند. همچنین با توسعه تاسیسات ممکن است نیاز به تغییراتی در سیستم زمین نصب شده احساس شود.

از خطرات ناشی از تضعیف سیستم زمین میتوان به برق گرفتگی های مرگبار، صدمه به تجهیزات یک کارخانه، کاهش راندمان لوازم حساس برقی، اشکال در خطوط ارتباطی دیجیتالی و افزایش دما و احتمال آتشسوزی اشاره کرد. سیستمهای زمین بدلیل احداث خارج از محوطه ساختمانی یا کارگاهی و دفن در زیر خاک، نسبت به سایر امور تاسیسات برقی چالشهای متفاوتی محسوب میشوند. تنها راه اطمینان از توانایی سیستم در دفع جریانهای خطا و امواج مزاحم، اندازه گیری دورهای مقاومت زمین آن سیستم است.

یک سیستم زمین خوب ضمن محافظت از اشخاص و تجهیزات، سبب بهبود راندمان لوازم حساس الکترونیکی نیز میشود. همبندی با زمین نیز یکی از بخشهای اصلی سیستم بوده و آزمایش کیفیت اتصال زمین همبندی باید در برنامهریزی برای نگهداری سیستمهای الکتریکی مد نظر قرار گیرد. تا دهه 1980 روش افت ولتاژ )و انواع مختلف آن( تنها شیوه موجود برای چنین آزمایشی بود. تا اینکه در این دهه روش گیرهای (Clamp-on) یا بدون میله (stake-less) ابداع و به تدریج به محبوبیت و مقبولیت آن اضافه شد.

این کتابچه با تمرکز بر ارتسنجهای کلمپی تهیه شده تا درک مناسبی از روش کار این دستگاهها و موارد قابل استفاده و غیر قابل استفادهآنها فراهم شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد آزمایشهای افت ولتاژ و مقاومت ویژه خاک به کتابچه ی دیگر شرکت Megger به نامGetting Down to Earth مراجعه نمایید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” راهنمای ارت سنجی کلمپی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – راهنمای ارت سنجی کلمپی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
Megger;اندازه‎ ‎گیری الکتریکی ‏;تست عایقی ‏;مقاومت ارت ‏;دستگاههای کلمپی‎ ‎;Guide to Clampon Earth Testing;راهنمای استفاده‎ ‎از دستگاههای ارتسنج کلمپی‎ ‎;آزمایش‎ ‎کیفیت‎ ‎سیستم‎ ‎زمین‎ ‎;نگهداری‎ ‎سیستمهای‎ ‎الکتریکی‎ ‎;الکترودهای‎ ‎زمین‎ ‎;دفع‎ ‎جریانهای‎ ‎;برخورد‎ ‎صاعقه;‎ ‎الکتریسیته‎ ‎ساکن‎ ‎

حفاظت در برابر صاعقه ABB زیر دسته برق

کتاب آموزشی شرکت ABB حفاظت در برابر صاعقه به زبان انگلیسی که شامل موارد زیر می باشد

دسته بندی: برق

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 87

حجم فایل: 5.037 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

کتاب آموزشی شرکت ABB حفاظت در برابر صاعقه به زبان انگلیسی که شامل موارد زیر می باشد

Damages caused by overvoltage

Main causes for transient overvoltage

Surge Protective Devices – Definition of parameters

Technologies

Norms and standards

Thunder – Generalities

Direct lightning strokes

Raising earth potential due to lightning stroke in the vicinity of the building – Resistive coupling between earths

Effects of remote lightning strokes – Inductive coupling

Concept of protection

Selection of SPDs

Network characteristics

SPD selection at the entrance of the installation

Additional SPDs located close to the equipment to protect

Selection of over current device

Installation rules

Selection guide

TNS industry commercial building apartment building

TN-C-S industry commercial building apartment building

TT industry commercial building apartment building

TNS private house

TN Ph + N private house

TT Ph + N and Ph + N private house

Global ABB solutions

Lightning and surge protection

OVR range

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” حفاظت در برابر صاعقه ABB ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – حفاظت در برابر صاعقه ABB – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
Damages caused by overvoltage;Main causes for transient overvoltage;Surge Protective Devices Definition of parameters;Technologies;Norms and standards;Thunder Generalities;Direct lightning strokes;Raising earth potential due to lightning stroke in the vicinity of the building Resistive coupling ‎between earths

دانلود مقاله عایق های الكتریكی زیر دسته برق

پارامترهای اقتصادی – پیش بینیها و مفروضات پارامترهای اقتصادی و پیش بینی آنها خصوصاً در زیمنه انرژی كار غیر مطمئنی است به هر حال تحولات گذشته در این پارامترها مبنای پیش بینی برای آینده قرار گرفته اند آن هم به اقتضای شرایط اجتماعی و سیاسی

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 53

حجم فایل: 36 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

عایقهای الكتریكی

اصولاً قسمتهای عایق ماشینهای الكتریكی ، ترانسفورماتور ها ،خطوط هوایی و غیره به صورتی طراحی می شود كه بتوانند به طور مداوم تحت ولتاژ معینی كاركرده و ضمناً قدرت تحمل ضربه های ولتاژ را در لحظات كوتاه داشته باشند .

هر نوع تغییرات ناگهانی و شدید در شرایط كاری شبكه، موجب ظهور جهشها یا پالسهای ولتاژ می شود . برای مثالمی توان اضافه ولتاژ های ناشی از قطع و یا وصل بارهای زیاد به طور یكجا ، جریانهای اتصال كوتاه ، تغییر ناگهانی مدار و غیره رانام برد .

رعد و برق نیز هنگامی كه روی خطوط شبكه تخلیه شود ، باعث ایجاد پالسهای فشار قوی با دامنه زیاد و زمان كم می شود .

لذا عایق های موجوددر ماشینهای الكتریكی و تجهیزات فشار قوی باید از نظر استقامت در مقابل این نوع پالسها نیز طبقه بندی شده و مشخص شوند . عایقهای الكتریكی با گذشت زمان نیز در اثر آلودگی و جذب رطوبت فاسد شده و خاصیت خود را از دست می دهند .

در مهندسی برق سطوح مختلفی از مقاومت عایقی تعریف شده است كه هر كدام بایستی در مقابل ولتاژ معینی استقامت نمایند . (ولتاژ دائمی و ولتاژ لحظه ای هر كدام به طور جداگانه مشخص می شوند )و البته طبیعی است كه ازدیاد ولتاژ بیشتر از حد مجاز روی عایق باعث شكست آن می شود . در عمل دو نوع شكست برای عایق ها می توان باز شناخت ،حرارتی و الكتریكی .

زمانی كه عایق تحت ولتاژ قرار دارد ، حرارت ناشی از تلفات دی الكتریكی می توان باعث شكست حرارتی شود . باید توجه نمود كه افزایش درجه حرارت باعث كاهش مقاومت اهمی عایق و نتیجتاً افزایش تصاعدی درجه حرارت آن خواهد شد .

خلاصه اینكه عدم توازن بین حرارت ایجاد شده در عایق با انچه كه به محیط اطراف دفع می نماید ، موجب افزایش درجه حرارت آن شده و این پروسه تا زمانیكه عایق كاملاً شكسته شده و به یك هادی الكتریسته در آید ، ادامه می باید .

شكست الكتریكی در عایق ها به دلیل تجزیه ذرات ان در اثر اعمال میدان الكتریكی نیز صورت می گیرد .

با توجه به آنچه گذشت ، عایقهای الكتریكی عموماً در معرض عواملی قرار دارند كه باعث می شود در ولتاژ نامی نیز حالت نرمال خود را از دست بدهند . لذا در انتخاب عایقها ، عایق با كلاس بالاتر انتخاب می شود . اندازه گیریهای مختلفی كه جهت شناسایی نواقص موجود در عایق ها انجام می گیرند عبارتند از :

اندازه گیری مقاومت D.C عایق یا جریان نشتی ان ، تلفات دی الكتریك ، ظرفیت خازنی عایق ، توزیع ولتاژ در عایق ، دشارژهای جزئی در عایق و میزان پارازیتهای حاصل از آن و تست استقامت الكتریكی عایق .

53 صفحه فایل ورد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود مقاله عایق های الكتریكی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود مقاله عایق های الكتریكی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
عایقهای الكتریكی;ترانسفورماتور ;خطوط هوایی;ماشینهای الكتریكی

بررسی ct ترانس جریان، مزایا و انواع آن زیر دسته برق

برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میكنند

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 2.341 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب صفحه

فصل اول – مقدمه ………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم – CT های نوری …………………………………………………………………………………..7

1-2 مزایای CT های نوری ……………………………………………………………………………………8

2- 2 انواع CT های نوری……………………………………………………………………………………..9

3-2 تجربه های جدید درباره كاربردهای حفاظتی ترانس جریان و ترانس ولتاژ نوری …..……………..10

4- 2دور نمای قبلی ……………….…………………………………………………………………………11

5-2 معرفی تكنولوژی جریان نوری و اندازه گیری LEA ………………….………………………………11

فصل سوم – نظریه فارادی و پاكلز…………………….……………………………………………………..12

1-3 مقدمه ……………….……………………………………………………………………………………13

2-3 عمل و VT نوری و اثر پاكلز …………….……………………………………………………………..15

3- 3 اثر فارادی ………………………………………………………………………………………………16

4-3 نظریه اثر فارادی ………….…………………………………………………………………………….17

5-3 تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..22

6-3 عملیات نوری …………………………………………………………………………………………..23

فصل چهارم – استانداردها ، تحلیل ، پاسخ گذرا …………………………………………………………..25

1-4 طرح استاندارد ………………………………………………………………………………………….26

2-4 ارائه پهنای باند مشخص و پاسخ گذرا ………………….……………………………………………27

3-4 آنالیز خطای بریكر – سیگنال جریان ( نتایج پروژه ) ………………………………………………..33

فصل پنجم – مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی ………..…………38

1-5 مقدمه ……………..……………………………………………………………………………………39

2-5 پروژه های فعال ……………..……………………………………………………………………… 40

3-5 مقایسه خروجی های CT اندازه گیر و CT حفاظتی ……………………………………………… 47

4-5 تحریك راكتور شنت ……….……………………………………………………………………….. 50

5-5 از بین بردن خاصیت مغناطیسی راكتور شنت ………………….………………………………….. 53

6-5 تحریك خازن شنت ………………….……………………………………………………………… 55

7-5 عدم تحریك خازن شنت ………………..……………………………………………………………57

8-5 قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………………………60

مقدمه

برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میكنند .

برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میكنند .

بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه می یابند .

تقاضاها برای كارایی و تراكم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشكار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تكنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری كه انتظار میرود به وسیله پیشرفت تكنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تكنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میكند .

اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی كه طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

بنابراین قوانین فوق الذكر برای اندازه گیری جریان DC نیز صدق می كند .

درنتیجه CT های فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .

بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الكتریكی و كنترل نویز القایی الكترومغناطیسی می باشد .

اگر CT نوری با همان مشخصات توسعه یابد ، هنگام به پایان رسیدن ، با یك ساختار سبك وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج های دینامیكی را گسترش دهند .

مبانی PD نوری بر اساس اندازه گیری ولتاژ كاربردی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری طبق قانون پاسكال است .

در صورت كاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودی در المانهای حسگر می تواند افزایش پیدا كند . این مسله طراحی یك سیستم اندازه گیری ولتاژ كوچكتر از PT معمولی به وسیله تركیب PD نوری با خازن مقسم ولتاژ را به دنبال دارد .

بنابراین PD نوری تحت تاثیر نویز قرار نمی گیرد و همچنین باند فركانسی مجاز تا حد دلخواه گسترش می یابد . از این دیدگاه شركت برق . الكتریك توشیبا و توكیو – كوژلكس و A.B.B و … برای توسعه PD CT های نوری كاربردی برای اهداف حفاظت و كنترل آغاز به تحقیقات كردند و دراین راه اهمیت احتمالات و قوانین كاربردی نادیده گرفته شد و ترانسفورمرهای GIS 300 KV و تجهیزات 163 KV ایزولاسیون هوا به عنوان تجهیزات عملی تست انتخاب شدند .

فصل دوم
CT های نوری

مزایای CT نوری :

اندازه گیری جریان نقش مهمی را در سیستمهای قدرت الكترونیك در قسمت حفاظت و كنترل ایفا می كند اخیراً باافزایش ولتاژ خطوط نیرو توجه قابل ملاحظه ای به ترانسفورماتورهای جریان نوری داده می شود . زیرا CT نوری مزایای زیادی بر ترانسفورماتورهای جریان متداول با هسته آهن و سیم پیچ مسی دارد .

برای مثال تراسفورماتورهای جریان نوری optical curret transform بر خلاف ترانسفورماتورهای جریان معمولی فاقد روغن می باشند و لذا در مواقعی كه خطای داخلی باعث بروز جرقه ( flashover ) میگردد منفجر نخواهد شد بعلاوه آنها مشخصات الكترومغناطیسی بمراتب بهتری را برای كنترل الكترونیكی پست تأمین می نمایند .

همچنین CT نوری ، اثرات اشباع وایزوله الكتریكی خوب و نیز اندازه و وزن كم آن در بكارگیری بیشتر آن در وارد كردن PD CT نوری به سیستم قدرت الكتریكی با ولتاژ بالا و یا در یك swichegear ایزوله گازی ( GIS ) یك تحول جدید را باعث می شود .

این مزایا و سایر برتریها شركت A.B.B را وادار ساخت تا از اواسط4 دهه 1980 برنامه های مربوط به ترانسفورماتورهای جریان نوری را توسعه دهد دراین مدت چندین ترانسفورماتور جران نوری مراحل تست محلی ( field . test ) را با موفقیت روی سیستم های قدرت 380 كیلو ولت تا 552 كیلو ولت ( CT نوری ) المان گذاری گردید . همچنین نمونه 110 كیلو ولت آن نیز قبلاً بطور آزمایشی در سرویس قرار گرفته بود . آزمایشات نشان می دهد كه ترانسفورماتورهای جریان نوری نیازهای كلاس 0.5 را تأمین نموده و پاسخ دینامیكی كه به نمایش میگذارند با ترانسفورماتورهای جریان معمولی قابل مقایسه است نیاز سیستمهای حفاظت دیجیتالی و تجهیزات الكترونیكی امروز بیشتر از چند ولت آمپر نمی باشد . با بهره گیری از این مزیت شركت A.B.B سیستمهای ابتو الكترونیك را كه ولت آمپرخروجی كمتری دارند توسعه داده شده و جایگزینی آنها را با ترانسفورماتورهای اندازه گیری معمولی با جریان اینترفیس A 1 درنظر می توان گرفت . ترانسفورماتورهای جریان نوری چندین مزیت عمده نسبت به ترانسفورماتورهای جریان معمولی دارند .

(1) تست محلی ( fild test )

انجام تست د رمحیطی كه قسمتی از یك شبكه واقعی بوده و امكانات تجهیزات تقریباً مشابه آزمایشگاههای رسمی ( fabora tories ) در آن محیط برای انجام آزمایشات فراهم گردیده است . و بطورنسبی از طراحی ساده تری برخوردارند كه اساساً از انفجار جلوگیری می نماید .

بنابراین امكان بروز خطر به نیروی انسانی و یا یجاد خسارت به دیگر تجهیزات پست دراثر انفجار مقره ( porcelain ) وجود نداشته و احتمال ایجاد آلودگی دراثر نشت روغن نیز از بین رفته است .

پاسخ فركانسی این ترانسفورماتورهای جریان بدون رزونانس است و دارای مشخصه پایین گذرا low pass می باشد . این خاصیت سازگاری الكترومغناطیسی EMG ترانسورماتورهای جریان را بهبود می بخشد . و تأثیر آنها را روی كنترلهای الكترونیكی درپستها كاهش می دهد در فركانسهای اینتر فیس بالا ( كه مثلاً در اثر عملكرد قطع كننده ها به وجود می آید ) مسائل ناشی از پاسخ كاپاسیتیو ترانسفورماتورهای جریان معمولی ( اندوكتیو ) دیگر وجود ندارد . بنابراین در رابطه با اضافه ولتاژهای گذرا قطعات الكترونیكی به میزان كمتری در معرض آسیب دیدگی می باشند .

2) امروزه CT های نوری دو نوعند :

یك CT نوری حجم دار كه د رسنسورهای شیشه ای حلقه ای شكل كاربرد دارد .

و یك CT نوری كه در فیبر نوری بعنوان سنسور قرار دارد .

در مورد فوق صرفه جویی د رهزینه و فضای نصب و شكلی ساده كه دارای مزایای از قبیل دقت بالاتر می باشد مورد توجه قرار گرفته است . در CT . GIS نوری به دلایل هزینه كم و نصب راحت و كوچك بودن آن مطلوب می باشد .

سنسورجریانی با اندازه كوچك و شكل ساده در پستهای GIS بوسیله CT نوری فراهم می شود .

در این CT های با فیبر نوری ، آنچه مهم است محدود كردن جریان خطی،به منظور جلوگیری از كاهش حساسیت است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی ct ترانس جریان، مزایا و انواع آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی ct ترانس جریان، مزایا و انواع آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ct ترانس جریان ;ولتاژ از ترانسفورمر;سیستمهای فرعی;مزایای CT های نوری;آنالیز خطای بریكر سیگنال جریان;مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی ;مقایسه خروجی های CT اندازه گیر و CT حفاظتی;از بین بردن خاصیت مغناطیسی راكتور شنت

فایل پاورپوینت ساختار و نحوه عملکرد BrushlessDC Motor زیر دسته برق

مقاله ای کامل در مورد ساختار و نحوه عملکرد و کاربرد های موتورهای بدون جاروبک(BLDC)

دسته بندی: برق

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 1.9 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

در این پاورپوینت به طور کامل تاریخچه ، اجزای سازنده ، ساختمان کلی ، نحوه عملکرد و موارد کاربرد موتورهای بدون جاروبک جریان مستقیم brushless dc motor همراه با عکس و نمودار در 42صفحه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

همراه با طراحی و اسلایدهایی زیبا

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” فایل پاورپوینت ساختار و نحوه عملکرد BrushlessDC Motor ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – فایل پاورپوینت ساختار و نحوه عملکرد BrushlessDC Motor – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
موتور بدون جاروبک;brushless;پاورپوینت کامل;BLDC

فایل پاورپوینت ایمنی برق زیر دسته برق

در صنعت برق اگر ایمنی رعایت نشود ، خطر برق گرفتگی حتمی است بنابراین قبل از دست زدن به سیم یا ادوات برقی جهت تعمیر و یا هر گونه بازرسی بایستی حتماً جریان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشید كه جریان برق وجود ندارد و آزمایش وجود یا عدم وجود جریان برق توسط فازمتر صورت میگیرد برق گرفتگی به دو دسته تقسیم می شود ۱ با ولتاژهای بالا               ۲ با و

دسته بندی: برق

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 426 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقدمه:

در صنعت برق اگر ایمنی رعایت نشود ، خطر برق گرفتگی حتمی است. بنابراین قبل از دست زدن به سیم یا ادوات برقی جهت تعمیر و یا هر گونه بازرسی بایستی حتماً جریان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشید كه جریان برق وجود ندارد و آزمایش وجود یا عدم وجود جریان برق توسط فازمتر صورت میگیرد. nبرق گرفتگی به دو دسته تقسیم می شود. n۱- با ولتاژهای بالا n ۲- با ولتاژهای پائین nدر موارد با ولتاژ بالا، حتماً بدن لازم نیست مستقیم با سیم یا كابل برق تماس داشته باشد بلكه ممكن است در فاصله 20 متری هم جریان برق از هوا عبور كند و به بدن فرد منتقل شود و باعث برق گرفتگی شود. در این موارد هر چقدر ولتاژ برق و رطوبت هوا بالا باشد میزان انتقال و آسیبی كه به بدن وارد می شود بیشتر است. nموارد ولتاژ پائین بیشتر در خانه اتفاق می افتد. مثلاً فرد از سیم لخت و یا وسایل برقی مخصوصاً آن دسته از وسایل كه در آنها آب ریخته می شود آسیب می بیند.ممكن است از طریق كلید برق برق گرفتگی ایجاد شود. nدر برق گرفتگی با ولتاژ پائین بدن فرد دچار لرزش می شود حال آنكه در موارد با ولتاژ بالا بدلیل گرفتگی عضلات، منجر به اتصال دائم با آن وسیله خواهد شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” فایل پاورپوینت ایمنی برق ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – فایل پاورپوینت ایمنی برق – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ایمنی برق

فایل پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID زیر دسته برق

فایل پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID

دسته بندی: برق

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 757 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فایل پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID

دارای تعداد 20 اسلاید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” فایل پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – فایل پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
فایل پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID

پاورپوینت ترانسفورماتور های الكتریكی زیر دسته برق

فایل پاورپوینت معرفی و بررسی ترانسفورماتور های الكتریكی،در حجم42 اسلاید قابل ویرایش

دسته بندی: برق

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 1.283 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بخشی از متن:

شار یا فلوی مغناطیسی: مجموعه خطوط مغناطیسی که از سطحی محدود می گذرد.
چگالی فلوی مغناطیسی (میدان مغناطیسی):میزان فلو در واحد سطح
نیروی محرکه مغناطیسی: به نیروی مغناطیسی که سبب تولید شار در میدان مغناطیسی می شود

ترانسفورماتور وسیله ای است که:
توان الکتریکی را از یک مدار به مدار دیگر منتقل میکند.(با سطح ولتاژ متفاوت)
این کار را بدون هیچ تغییری در فرکانس انجام می دهد.
این عمل را با القاء الکترومغناطیسی انجام می دهد.
دو مدار الکتریکی آن مورد تاثیر متقابل یکدیگر قرار می گیرند.

فهرست مطالب :
تعاریف
ترانسفورماتور
اصول کار ترانسفورماتور
اصول ترانسفورماتور
انواع ترانس
ساختار یک ترانسفورماتور
ترانسفورماتور تکفاز ایده ال
مدل ترانسفورماتور تکفاز واقعی
جریان بی باری در ترانسفورماتور واقعی
ترانسفورماتور در بار
ارائه چهار مدل برای ترانسفورماتور تکفاز واقعی نسبت به سمت اولیه
ضریب بار
درصد تنظیم ولتاژ
بهره ترانسفورماتور (راندمان)
تعیین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور تکفار
سیستم یکائی (Per unit system)
حل مدارهای شامل ترانسفورماتور
اتوترانسفورماتور
مزایا
اتصال موازی ترانسفورماتورهای تکفاز
شرایط موازی نمودن ترانسفورماتورها
ترانسفورماتورهای سه فاز
انواع ترانسفورماتورهای سه فاز
مزایاو معایب ترانسفورماتور سه فاز یکپارچه بر مونتاژ شده
اتصالات ترانسفورماتور سه فاز
مراجع

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت ترانسفورماتور های الكتریكی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت ترانسفورماتور های الكتریكی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت ترانسفورماتور های الكتریكی;دانلود پاورپوینت ترانسفورماتور های الكتریكی;ترانسفورماتور های الكتریكی;ترانسفورماتور