مقاله عصر خیام و دانش ستاره شناسی زیر دسته تاریخ و ادبیات

عصر خیام و دانش ستاره شناسی نجوم نجوم و اختر فیزیک فیزیک علوم طبیعت (cached) مقدمه در پی عصر بیرونی با فاصله کمی از آن ، نیمه دوم قرم پنجم هجری با درخشش چهره یک دانشمند بزرگ دیگر و قرار دارد این دوران در کتاب و ستاره شناسی ادامه حرکتهای پژوهشی و اکتشافات چشمگیری در زمینه ریاضیات خوانده می عصر عمر خیام مقدمهای بر تاریخ علم سارتن بنام

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 329 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

عصر خیام و دانش ستاره شناسی نجوم> نجوم و اختر فیزیک> فیزیک> علوم طبیعت (cached)

مقدمه
در پی “عصر بیرونی” با فاصله کمی از آن ، نیمه دوم قرم پنجم هجری با درخشش چهره یک دانشمند بزرگ دیگر و قرار دارد: این دوران در کتاب و ستاره شناسی ادامه حرکتهای پژوهشی و اکتشافات چشمگیری در زمینه ریاضیات خوانده می” عصر عمر خیام” “مقدمهای بر تاریخ علم” سارتن بنام شود. او در پی توصیفی که از شرایط دنیای علم در شرق و غرب جهان آن روز به عمل میآورد، درباره اعتبار فراوان علمی کارهای خیام در زمینه ریاضیات سخن گفته : و بعد به چگونگی پژوهشها و رصدهای او در امر نجوم پرداخته و چنین میگوید

در (… سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی او را به رصدخانه جدید رس (یا 07 -4701 نیشابور ، یا اصفهان) دعوت کرد تا تقویم ایرانی را اصلاح کند: 365 روز = روز + 7 ) روز41×07(. . پس از تسلط مسلمین جای خود را به تقویم اسلامی داده بود این تقویم به تاریخ جلالی (گرفته شده از نام جلال الدین ملکشاه) موسوم است، مبدأ آن تقویم خیام 10 رمضان م بود. راجع به اصلاح خیام تفسیرهای متعددی 4701 ماری 41 ق= 104 وجود دارد که هر کدام بر میزان معینی از دقت دلالت دارد، ولی به هر صورت ، تقویم شاید درسترین تفسیر یکی از سه . خیام بسیار دقیق بود، احتمالا دقیقتر از تقویم گریگوری تفسیر زیر و دومی محتملتر از هم است. راجع به هر کدام اول مأخذ ، سپس تعداد کبیسهها …). و در آخر میزان خطا را ذکر کرده

سارتن در جلد دوم کتاب خود بار دیگر درباره تقویم جلالی خیام مینویسد: سده یازدهم با موفقیت بزرگی به پایان رسید: . تاریخ جلالی نه تنها در شرق ، بلکه در غرب هم بی رقیب ماند… یعنی با تاریخ جلالی عمر خیام رصدخانه ری یا نیشابور (زیج ملکشاهی)
از جمله فعالیتهای ارزنده نجومی در ایران میتوان ایجاد رصدخانه بزرگ ری یا نیشابور یا اصفهان را در زمان ملکشاه سلجوقی دانست، مدارک موجود و از جمله زیج ملکشاهی حاکی از آنست که دانشمندان بزرگی چون عمر بن ابراهیم الخیامی ، ابوالمظفر اسفزاری ، میمون بن نجیب الواسطی و تعدادی دیگر سرگرم بررسیهای علمی و تحقیقات و تاریخ بودهاند. بنای رصدخانه بزرگ زمان ملکشاه سلجوقی را همه وسیع در زمینه ستاره شناسی و اصلاح تقویم ذکر کردهاند، ولی در مورد محل بنای آن که ری بوده یا نیشابور یا اصفهان اشاره مستقیم و روشنی وجود 110سال . ندارد ابن اثیر در این باره اشارهای دارد
آورده است که در این سال نظام الملک و سلطان ملکشاه جماعتی از بزرگان و منجمین 110ابن اثیر در حوادث سال را گرد آوردند تا نوروز را در اول حمل مستقر ساخته و پیش از آن تاریخ نوروز در نیمه برج حوت واقع بود و این عمل سلطان مبدأ تقویمها شد. در همین سال رصدی برای سلطان ملکشاه ترتیب یافت و جماعتی از بزرگان منجمین در عمل آنم شرکت کردند و از آن جمله بودند عمر بن ابراهیم الخیامی و ابوالمظفر الاسفزاری و میمون النجیب الواسطی و دائر بود و بعد از وفات او متروک 187 جز آنان. در ترتیب این رصد مال بسیار خرج شد و تا سال وفات ملکشاه یعنی .)ماند

این رصدخانه و رصدبندی را در اصفهان ، نیشابور ، ری و مرو نوشتهاند، به نظر میرسد ترتیب رصدخانه در اصفهان مسلم باشد، زیرا از دو قرن پیش در این شهر رصدخانههای دیگری ایجاد شده و از سوی دیگر این شهر . پایتخت دولت بود فعالیتهای رصدی در قرن ششم
هـ.ق به توسط حکیم حسام الدین سالار و حکیم اوحدالدین انوری و 710بنا بر نوشته (وصاف الحضره) در سال به توسط حکیم 771 عبدالرحمن خازنی رصدخانه زیجی که به شاهی مشهور بود ساخت شد. همچنین مینویسد در سال فریدالدین ابویحیی علی بن عبدالکریم التالولی رصد و زیجی که مشهور به زیج علائی بود تأسیس شد، لیکن مکان و . محل آنها را ذکر نکرده است

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله عصر خیام و دانش ستاره شناسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله عصر خیام و دانش ستاره شناسی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
عصر خیام،دانش ستاره شناسی

پاورپوینت گزیده قصاید خاقانی 561 اسلاید زیر دسته تاریخ و ادبیات

پاورپوینت گزیدۀ قصاید خاقانی 561 اسلاید

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 561

حجم فایل: 277 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

آشنایی كلی با زندگی، شعر و سبك شاعری خاقانی

مابین سالهای 500 تا 528 ه. ق. كودكی پای به حیات گذاشت كه نام او را ابراهیم گذاشتند. پدرش نجیب الدین، نجاری بیش نبود و مادرش كنیزی طباخ از رومیان مسیحی كه بعداً مسلمان شده بود و جدّش جولاهه. با وجود چنین خاندان بی نام و نشان هنوز بیست سالش نشده بود كه به یكی از شاعران ممتاز عصر خود تبدیل شد و آنچنان شهرت و محبوبیتی به دست آورد كه همۀ شاهان پدر بی نام و نشان او را فراموش كردند و در دربارهای خود پذیرای وجود وی شدند. »»

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت گزیده قصاید خاقانی 561 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت گزیده قصاید خاقانی 561 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت گزیدۀ قصاید خاقانی 561 اسلاید

پاورپوینت حوادث تاریخی 32 اسلاید زیر دسته تاریخ و ادبیات

پاورپوینت حوادث تاریخی 32 اسلاید

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 1.607 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این زمین‌لرزه کم عمق نوع تراستی ، خارج از ساحل غربی شمال سوماترا در فصل مشترک بین صفحه‌های تکتونیکی هند و برمه واقع شد. در این منطقه صفحه برمه تحت استرین عظیم صفحه‌های همگرای هند و استرالیا به سوی غرب و صفحه‌های سوندا و اوراسیا به سوی شرق قرار گرفته است. خارج از ساحل غربی شمال سوماترا ، صفحه هند در جهت شمال شرقی با آهنگی در حدود 5 سانتیمتر در سال نسبت به صفحه برمه در حال حرکت است. محل های ابتدائی پسلرزه‌های که در دنبال این زمین‌لرزه واقع شده نشان می دهد که بطور تقریبی 1000 کیلومتر از مرز صفحه در نتیجه زمین‌لرزه لغزیده است. پسلرزه‌ها بیشتر در طول مرز صفحه ای کم ژرفا بین سوماترای شمالی( تقریباً سه درجه عرض شمالی) تا نزدیک جزیره آندامان ( در حدود 14 درجه عرض شمالی) واقع شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت حوادث تاریخی 32 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت حوادث تاریخی 32 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت حوادث تاریخی

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی 209 اسلاید زیر دسته تاریخ و ادبیات

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی 209 اسلاید

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 209

حجم فایل: 70 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مطالب مندرج

•مقدمه •فصل اول: کتاب و کتاب شناسی •فصل دوم: شناسایی مراجع •فصل سوم: تهیه و تنظیم رساله پژوهشی

مقدمه: مرجع شناسی نه هنر است و نه علم، بلکه وسیله ای است در شناخت سوابق موضوع و چگونگی رسیدن به سوابق موضوع. نه روش خاصی دارد، نه قواعد طبقه بندی شده ای، اما به مرجع شناسی نیاز دارد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی 209 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی 209 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت مرجع شناسی;روش تحقیق ;رشته زبان ;ادبیات فارسی

پاورپوینت منطق الطیر عطار 506 اسلاید زیر دسته تاریخ و ادبیات

پاورپوینت منطق الطیر عطار 506 اسلاید

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 506

حجم فایل: 152 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

هدف های رفتاری

آشنایی با زندگی عطار، كتاب منطق الطیر و تمثیل

شرح ابیات مشكل فصل های دوم تا هشتم

آشنایی با عذرهای پرندگانی كه هر كدام ممثل طبقه یی از مردم هستند.

آشنایی با بی پایه بودن عذرها در راه شناخت حقیقت

آشنایی با داستان شیخ صنعان

آشنایی با هفت وادی سیر و سلوك یا شناخت حق

آشنا شدن با تفكر و اصطلاحات عرفانی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت منطق الطیر عطار 506 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت منطق الطیر عطار 506 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت منطق الطیر عطار

پاورپوینت مقدمات زبان شناسی 162 اسلاید زیر دسته تاریخ و ادبیات

پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسی 162 اسلاید

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 162

حجم فایل: 79 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

هدف كلی این درس آشنایی با انواع زبان‌های دنیا و چگونگی پیوند و ارتباط آن زبان‌ها با همدیگر و بررسی و شناسایی قانون حاكم بر تحول و تغییر زبان‌های دنیا، از جمله زبان فارسی.

زبان دارای دو صورت یا دو نمودِ ملفوظ و مكتوب است. نمودِ ملفوظ آن عبارت است از ارتعاشات صوتی كه در هوا پخش می‌شود و ناپایدار است و نمودِ مكتوب آن عبارت است از ثبت و ضبط گونه‌ای از نمودِ ملفوظ كه پایدار می‌ماند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت مقدمات زبان شناسی 162 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت مقدمات زبان شناسی 162 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت مقدمات زبان شناسی

بررسی چگونگی تأسیس و تثبیت حکومت هخامنشیان زیر دسته تاریخ و ادبیات

یکی از رویدادهای مهم دنیای باستان تشکیل حکومت هخامنش می باشد که 220 سال بر ایران شهر فرمان راند حکومتی که کوروش تشکیل داد در کمتر از 20 سال یکی از بزرگترین شاهنشاهی شناخته شده جهان باستان تبدیل شد

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 126

حجم فایل: 376 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

عنوان مطلب

صفحه

چکیده ——————————————–

1

مقدمه ———————————————

2

بررسی و نقد منابع ————————————

8-4

فصل اول : پارس ها قبل از تأسیس سلسله هخامنشیان

1-1 ) محل سکونت پارس ها ——————————

11

1-2) اجداد کوروش و داریوش —————————–

13

1-3 ) کورش قبل از سلطنت ——————————

16

فصل دوم : سلطنت کورش بزرگ

2-1 ) نبرد کورش با مادها و قدرت یابی او ——————–

22

2-2) فتح لیدیه ————————————–

27

2-3 ) فتوحات کورش در شرق —————————-

37

2-4 ) جنگ بابل ————————————-

43

2-5) رابطه و منش کورش با مغولان ————————-

55

2-6) مرگ کورش ————————————

فصل سوم : دوران پادشاهی کمبوجیه

3-1 ) به قدرت رسیدن کمبوجیه —————————

59

3-2 ) فتح مصر توسط کمبوجیه —————————

63

3-3 ) فتوحات کمبوجیه در شمال افریقا ———————-

68

3-4 ) ماجرای گئومات ———————————-

72

3-5) مرگ کمبوجیه ———————————–

78

فصل چهارم : داریوش بزرگ بر سریر قدرت

4-1 ) نحوه ی به قدرت رسیدن داریوش بزرگ ——————

80

4-2 ) اصطلاحات سیاسی ، قضایی ، اداری و اقتصادی داریوش کبیر —

83

4-3 ) اقدامات نظامی داریوش بزرگ ————————

101

4-6 ) عاقبت داریوش و آرامگاه او ————————–

119

سخن آخر ——————————————

120

منابع ———————————————-

123

مأخذ ———————————————-

124

نشریات ——————————————–

128

سایت ها ——————————————-

یکی از رویدادهای مهم دنیای باستان تشکیل حکومت هخامنش می باشد که 220 سال بر ایران شهر فرمان راند. حکومتی که کوروش تشکیل داد در کمتر از 20 سال یکی از بزرگترین شاهنشاهی شناخته شده جهان باستان تبدیل شد .

در اینکه چه عواملی در ایجاد این حکومت نقش داشت می توان به مهاجرت آریایی ها به ایران ، پیری حکومت آسیای غربی و غیره اشاره کرد اما این موارد در مقایسه با اخلاق و رفتار سیاستمدارنه کوروش عوامل کوچکی بیش نیستند . با دقت در اعمال و رفتار این پادشاه با اتباع خود ، و با حاکمان و ملل مغلوب در نبردها و بعد از تسخیر سرزمینشان و غیره ، رفتار او کاملاً واضح است .

همین مورد بود که در توسعه و اعتلای حکومت او تاثیری بس شگرف به جای گذاشت .

تثبیت سلسله ی هخامنشی در زمان کمبوجیه به علت حکومت نه چندان دراز مدت وی و در زمان بردیا که حداقل با ادعای پسر کوروش بر تخت نشست به دلیل ناپایداری حکومت او تکلیفش به درستی معلوم نشد . اما از زمان داریوش ما می توانیم این ادعا را مطرح کنیم ، چرا که از داریوش به بعد به صورت متوالی از دودمان او بر ایران حکومت کردند و کسی غیر از خاندان متعرض آنها نشد .

129

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی چگونگی تأسیس و تثبیت حکومت هخامنشیان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی چگونگی تأسیس و تثبیت حکومت هخامنشیان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی چگونگی تاسیس و تثبیت حکومت هخامنشیان;حکومت هخامنشیان

تحقیق در مورد محمدرضا شاه زیر دسته تاریخ و ادبیات

تحقیق در مورد محمدرضا شاه رضا شاه

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 108 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تحقیق در مورد محمدرضا شاه

محمدرضا شاه

محمدرضا پهلوی (زاده ۲۶ اکتبر ۱۹۱۹ در تهران- درگذشته ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۰ در قاهره) از ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۱ تا وقوع انقلاب ایران در ۱۱ فوریه ۱۹۷۹ پادشاه ایران بود. او با وقوع انقلاب برکنار شد و از این رو آخرین شاه نظام سلطنتی در ایران به حساب می‌آید. او صاحب عناوین «شاهنشاه» و «آریامهر» بود.

آغاز زندگی و دوره کودکی

او در روز ۱ صفر ۱۳۳۸ (۲ عقرب ۱۲۹۸/‏۲۶ اکتبر ۱۹۱۹) در تهران به دنیا آمد. پدر او «رضاخان میرپنج سوادکوهی» (بعدها رضاشاه پهلوی) و مادرش تاج‌الملوک آیرملو (بعدها «ملکه مادر») بود.

جوانی و ولیعهدی

پس از به سلطنت رسیدن پدرش به مقام ولیعهدی رسید. تحصیل را در مدرسه نظام آغاز کرد و از کودکی زبان فرانسه را نزد پرستار فرانسوی‌اش آموخت. در دوازده سالگی او را برای ادامه تحصیل به مدرسه شبانه‌روزی «لو روزه» (Le Rosey) نزدیک شهر لوزان در سوئیس فرستادند. در ۱۷ سالگی به ایران بازگشت و در دانشکده افسری تحصیل را ادامه داد. در سال ۱۳۱۸ با فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر ازدواج کرد. حاصل این پیوند دختری به نام شهناز بود.

سال‌های آغاز سلطنت

در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران توسط نیروهای شوروی و بریتانیا، رضاشاه پهلوی از سلطنت برکنار و به جزیره موریس وسپس به افریقای جنوبی تبعید شد. بریتانیا ابتدا قصد داشت پسر محمدحسن میرزا نوه احمدشاه قاجار را که در انگلستان زندگی می‌کرد و افسر نیروی دریائی پادشاهی بریتانیا بود جانشین رضاشاه کند ولی وقتی معلوم شد که او فارسی نمی‌داند بالاخره با توافق شوروی محمدرضا پهلوی را به جای پدرش به سلطنت برگزیدند. محمدعلی فروغی، آخرین نخست‌وزیر رضا شاه، نخستین نخست‌وزیر محمدرضاشاه شد و نقش مهمی در انتقال سلطنت به او بر عهده داشت. در بهمن ۱۳۲۰ پیمان سه‌جانبه بین ایران، بریتانیا و شوروی امضا شد که در آن، از جمله، خروج متفقین بعد از پایان جنگ پیش‌بینی شده بود

تبارنامه دودمان پهلوی

این مقاله به تمیزکاری نیاز دارد. لطفاً آن را تا جایی که ممکن است، از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید. پس از این کار، این الگو را از بالای مقاله حذف کنید. محتویات این مقاله ممکن است غیرقابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشند یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کنند.

تبارنامه توضیحی دودمان پهلوی، یکی از دودمان‌های حاکم بر ایران در سده بیستم:

رضا شاه پهلوی

نوشتار اصلی: رضاشاه پهلوی

رضا پهلوی هفتمین فرزند عباسعلی بیگ (سرباز فوج سوادکوه) ازبطن همسر چهارم او به نام ” نوشین آفرین ” در ۲۴ اسفند۱۲۵۶ آلاشت از توابع سوادکوه مازندران به دنیا آمد. پدرش چند روزی پس از به دنیاآمدن او درگذشت و مادرش با فرزند بیمار خود رضا راهی تهران شد.

رضا در ۱۵ سالگی وارد خدمت قزاق خانه ‌شد و تا مدتها در جنگ و جدالهای نواحی مختلف کشور شرکت نمود. او مدتها بعد با مریم سوادکوهی دختر عموی خود ازدواج کرد و صاحب دختری به نام فاطمه(همدم السلطنه) شد .

همسرش چندی بعد درگذشت و او که در این هنگام به خاطر مهارتش در استفاده از شصت تیر رضا ماکسیم و رضا شصت تیری خوانده می‌‌شد،در سال ۱۲۹۵ با تاج‌الملوک آیرملو دختر فرمانده خود یاور آیرملو ازدواج کرد که برای او چهار فرزند به نام‌های شمس پهلوی، محمدرضا پهلوی، اشرف پهلوی و علیرضا پهلوی به دنیا آورد. رضا از آن پس مدارج ترقی را با نشان دادن شجاعت و لیاقت نظامی خود طی کرد و به دریافت عنوان خانی، درجه افسری و منصب میرپنجی در آتریاد قزاق همدان نایل شد.

رضا خان میرپنج در اوضاع نابسامان کشور در سال 1299 ه.ش با همکاری سید ضیاءالدین طباطبایی در اسفند ماه این سال اقدام به کودتا و تصرف پایتخت کرد و در نتیجه با دریافت لقب “سردارسپه” به ریاست دیوزیون قزاق منصوب شد.

او با نفوذی که در بین نظامیان و سیاسیون کشور پیدا کرد، به تدریج به وزارت جنگ و ریاست الوزرایی رسید و رفته رفته زمینه را برای سلطنت خود فراهم کرد.

با تشکیل مجلس مؤسسان، سلطنت رضا شاه پهلوی رسمیت یافت. در این هنگام رضا شاه با هدف ایجاد پیوند با قاجاریه، همسر دیگری به نام توران امیرسلیمانی اختیار کرد و از او صاحب یک فرزند به نام غلامرضا پهلوی شد. او پس از جدایی از ملکه توران،همسر دیگری به نام عصمت دولتشاهی اختیار کرد که چند فرزند برای او به دنیا می‌‌آورد:احمدرضا پهلوی – عبدالرضا پهلوی – حمیدرضا پهلوی – محمودرضا پهلوی و فاطمه پهلوی.

رضا شاه 16 سال سلطنت کرد و با عاقبت پس از اشغال کشور توسط قوای بیگانه در شهریور 1320 ناچار به کناره گیری از سلطنت و ترک کشور شد و در سال 1323 در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی درگذشت.

همسران رضا شاه پهلوی

  1. مریم سوادکوهی
  2. ملکه تاج‌الملوک آیرملو
  3. ملکه توران امیرسلیمانی
  4. ملکه عصمت دولتشاهی

فرزندان رضا شاه پهلوی

۱ – همدم السلطنه پهلوی

۲ – شمس پهلوی

۳ – محمدرضا شاه پهلوی

4- اشرف پهلوی

۵- علیرضا پهلوی

6 – غلامرضا پهلوی

7 – احمدرضا پهلوی

8 – عبدالرضا پهلوی

9 – حمیدرضا پهلوی

10 – محمودرضا پهلوی

11 – فاطمه پهلوی

محمدرضا شاه پهلوی

محمد رضا پهلوی پسر ارشد و ولیعهد رضا شاه پهلوی که با خواهر همزاد خود اشرف پهلوی در سال 1298 ه.ش از بطن تاج‌الملوک آیرملو به دنیا آمد، دو بار در کودکی با دیفتری و حصبه تا سرحد مرگ پیش رفت در نوجوانی با گروهی از همسانان خود به سوئیس رفت تا تحصیلاتش را ادامه دهد .

ازدواج اول او با فوزیه خواهر ملک فارق مصر، فوزیه در زمان ولیعهدی اش در ۲۴ اسفند ۱۳۱۷ صورت گرفت که ثمره آن دختری به نام شهناز پهلوی بود.

محمدرضا شاه در سال 1320 و پس از استعفای پدرش رضا شاه پهلوی دوران پر تلاطمی را پشت سر گذاشت و حضور نیروهای نظامی بیگانه (روس و انگلیس و آمریکا)مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرد. او در همین ایام از همسرش ملکه فوزیه جدا شد و چندی بعد در ۲۴ بهمن ۱۳۲۹ با ثریا اسفندیاری که پدرش ایرانی و از ایل بختیاری، مادرش آلمانی و زاده مسکو بود، ازدواج کرد. این ازدواج هم علی رغم علاقه شاه به ثریا به علت نازا بودن ثریا به طلاق منتهی شد.

در آذر ۱۳۳8 محمدرضا پهلوی با فرح دیبا ازدواج ‌کرد که ثمره آن رضا پهلوی، فرحناز پهلوی، علیرضا پهلوی و لیلا پهلوی بود.

بعد از کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد 1332 ه.ش، محمدرضا شاه پهلوی یکه تاز سیاست ایران شد و در سال ۱۳۴۷ تاجگذاری نمود و همسرش شهبانو فرح را نائب السلطنه نامید.او در این مدت سه بار از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

محمدرضا شاه بعد از سقوط سلطنت پهلوی در انقلاب اسلامی بهمن 1357 ،مدتی در مصر، مراکش، باهاما، مکزیک و مصر به سر ‌‌برد و عاقبت در ساعت 9 صبح روز ۵ مرداد ۱۳۵۹ در بیمارستان المعادی قاهره بر اثر پیشرفت سرطان خون و کبد بدورد حیات گفت و جسد او در مسجد الرفاهی در کنار جسد مومیایی شده پدر و برادرش به خاک سپرده ‌شد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق در مورد محمدرضا شاه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق در مورد محمدرضا شاه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق در مورد محمدرضا شاه

پاورپوینت زندگی نامه و مجموعه های شعری هوشنگ ابتحاج زیر دسته تاریخ و ادبیات

پاورپورنت زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج در 12 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 1.695 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج در 12 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

سوالات

1) هوشنگ ابتحاج در چه سبك های شعر می گفت؟

2) مجموعه های شعری وی؟

زندگینامه

او در 29 اسفند ۱۳۰۶ در رشت متولد شد و پدرش آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بود. هوشنگ ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دست مایه اشعار عاشقانه‌ای شد که در آن ایام سرود. و بعد هم که ایران غرق خونریزی و جنگ و بحران شد در شعری سرود:

“دیریست، گالیا! / هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. / هرچیز رنگ آتش و خون دارد این زمان. / هنگامه رهایی لبها و دستهاست / عصیان زندگی است

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت زندگی نامه و مجموعه های شعری هوشنگ ابتحاج ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت زندگی نامه و مجموعه های شعری هوشنگ ابتحاج – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
هوشنگ ابتحاج;پاورپورنت هوشنگ ابتحاج;زندگی نامه هوشنگ ابتحاج;بیوگرافی هوشنگ ابتحاج;پاورپورنت زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج;پاورپورنت زندگی نامه هوشنگ ابتحاج;مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج;شعرهای هوشنگ ابتحاج;پاورپوینت شعرهای هوشنگ ابتحاج

تحقیق در مورد قفقاز زیر دسته تاریخ و ادبیات

قفقاز ناحیه‌ای در مرز آسیا و اروپا میان دریای خزر و دریای سیاه است که رشته‌کوه قفقاز در آن واقع است قفقاز از نظر سیاسی به دو بخشقفقاز جنوبی (ماورای قفقاز) و قفقاز شمالی تقسیم می‌شود

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 207 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

قفقاز

قفقازناحیه‌ای در مرزآسیاواروپامیاندریای خزرودریای سیاهاست کهرشته‌کوه قفقازدر آن واقع است. قفقاز از نظر سیاسی به دو بخشقفقاز جنوبی (ماورای قفقاز)وقفقاز شمالیتقسیم می‌شود.

قفقاز جنوبی شامل کشورهایجمهوری آذربایجان،ارمنستان،گرجستانو بخشهای کوچکی از شمال باختریایرانو شمال خاوریترکیهمی‌شود. اما قفقاز شمالی جزئی ازروسیهاست و شامل جمهوری‌های خودگردانداغستان،چچن،اینگوشتیا،اوستیای شمالی-آلانیا،کاباردینو-بالکاریا،کاراچای-چرکسیا،سرزمین کراسنودار،آدیغیهوسرزمین استاوروپولمی‌شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق در مورد قفقاز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق در مورد قفقاز – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
قفقاز