خانه / روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش مجازی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش مجازی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 77 حجم فایل: 101 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدریس مشارکتی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدریس مشارکتی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 56 حجم فایل: 180 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 46 حجم فایل: 122 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 84 حجم فایل: 761 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 449 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 214 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 88 حجم فایل: 109 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نمایش درمانی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نمایش درمانی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 89 حجم فایل: 110 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 93 حجم فایل: 161 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و هدف پیشرفت زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و هدف پیشرفت دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 58 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهکارهای افزایش میزان مطالعه زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهکارهای افزایش میزان مطالعه دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 128 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 95 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 110 حجم فایل: 195 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناخت شناسی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناخت شناسی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 48 حجم فایل: 91 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی نوجوانان زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی نوجوانان دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 67 حجم فایل: 109 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زمان زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زمان دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 144 حجم فایل: 165 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه …

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی (نظریه انتخاب) زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

•نظریه انتخاب ؛ زیربنای واقعیت درمانی است نظریه انتخاب چه می گوید ؟ دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 47 حجم فایل: 317 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: تاریخچه واقعیت درمانی •ویلیام گلاسر 2013 – 1925 روان پزشک آمریکایی که در سال 1960 نظریه …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و تعلل ورزی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب و تعلل ورزی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 75 حجم فایل: 123 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات افسردگی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات افسردگی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 74 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 49 حجم فایل: 92 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معتاد شدن به اینترنت وفضای اینترنتی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معتادشدن به اینترنت وفضای اینترنتی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 49 حجم فایل: 137 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه افسردگی از نظر روانشناسی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه افسردگی از نظر روانشناسی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 50 حجم فایل: 69 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 62 حجم فایل: 150 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و قتل های سریالی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و قتل های سریالی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 71 حجم فایل: 161 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون …

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی و نقادانه زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی ونقادانه دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 95 حجم فایل: 156 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به …

ادامه مطلب

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

كنترل میزان رشد جمعیت یكی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید جمعیت دنیا در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال 2025 میلادی به 58 میلیارد نفر برسد طی همین سالها در …

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

انسان همواره نیازهایی دارد که سبب اصلی حرکت، تلاش در رفتارهای وی است اگر نیازهای فرد به خوبی شناخته شود و شرایطی جهت رفع نیازها در حد تعادل فراهم شود،از سویی موجب پیشگیری از مشکلات ،اختلالات ونابسامانیهای جسمی وروانی می شود و از سوی دیگر سبب رشد وشکوفائی استعدادهای درونی …

ادامه مطلب

بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

انسان همواره نیازهایی دارد که سبب اصلی حرکت، تلاش در رفتارهای وی است اگر نیازهای فرد به خوبی شناخته شود و شرایطی جهت رفع نیازها در حد تعادل فراهم شود،از سویی موجب پیشگیری از مشکلات ،اختلالات ونابسامانیهای جسمی وروانی می شود و از سوی دیگر سبب رشد وشکوفائی استعدادهای درونی …

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسی نقش رسانه های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان سعی دارد، تاثیرات مثبت وپیامدهای منفی وابستگی کودکان به تلویزیون را مورد بررسی قرار دهد در راستای رسیدن به هدف مذکور ابتدا مبانی نظری تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش رسانه‌های گروهی و به خصوص …

ادامه مطلب

معماری مهد کودک ها زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

امروزه معماری مهد کودک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است نحوه چینش میز ها و صندلی ها، نحوه به کارگیری رنگ ها، نمای مهد ها و دیزاین داخلی مهدکودک های ممتاز را از دیگر مهد کودک ها متمایز می کند دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: rar تعداد …

ادامه مطلب

بررسی نقش رسانه های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان سعی دارد، تاثیرات مثبت وپیامدهای منفی وابستگی کودکان به تلویزیون را مورد بررسی قرار دهد دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 175 حجم فایل: 218 کیلو بایت قسمتی از …

ادامه مطلب

روش تحقیق اختلالات بدشکلی بدنی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی(BDD) باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیار شده است دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 80 حجم فایل: 5.035 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: چكیده گرایش بسیار و روز افزون در خصوص …

ادامه مطلب

عوامل موثر بر افت تحصیلی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

یكی از معضلات مهم نظام آموزشی كشور ما و كشورهای دیگر افت تحصیلی است كه سبب هدر رفتن نیروی انسانی و مادی جامعه می شود (سایت شیعه نیوز) لذا بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی جهت پیشگیری از افت تحصیلی ضروری به نظر می رسد دسته بندی: روانشناسی و علوم …

ادامه مطلب

روش تحقیق کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

گاهی شنیده می شود که می گویند بچه باید کتک بخورد تا آدم شود و بسیار نکته های دیگر که به وفوردر گفتگوهای مردم دیده می شود این حکایت از رخنه کردن خشونت در فرهنگ کشور ما دارد دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 61 …

ادامه مطلب

روش تحقیق نظارت مدارس زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

نظارت یكی ازحلقه های مفقودهء نظام آموزشی است ولزوم آن درهرزمان ودرهر رده آموزشی احساس میشودوبه منزله یك فراینددائمی بایددرمدرسه نقشی ایفاكندتاكارگزاران مدرسه از امكانات موجودبه نحومطلوب استفاده كنندوبهبودكیفیت راسرلوحه كارخودقراردهند نظارت بهبودواصلاح شیوه های كلاس داری وتدریس معلم وكلیه اعمالی است كه دریك آموزشگاه انجام میشود دسته بندی: روانشناسی …

ادامه مطلب

اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مقدمه وقتی كه جغد طلاق بر آستانه ی خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نكند …

ادامه مطلب

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثر بخشی مدارس غیرانتفاعی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

نیروی انسانی نقش سازنده و كلیدی در پیشبرد ماموریتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژیهای سازمان داراست و از اركان رشد و بقای سازمان محسوب می‌گردد در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده می‌كنند دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی …

ادامه مطلب

تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

امام علی ابن ابی طالب (ع) در فرمان تاریخی و ارزشمند خویش به مالك اشتر ، آن سردار دلاور خویش را هشدار می دهد كه آداب و سنن شایسته كه سران این امت بر آن بوده اند و توده مردم خو گرفته اند مشكن نباید سنتی بنیانگذاری كه به پاره …

ادامه مطلب

پاورپوینت آسیب شناسی خانواده 44 اسلاید زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پاورپوینت آسیب شناسی خانواده 44 اسلاید دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 1.432 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: •خانواده : نزدیک ترین و مداوم ترین ارتباطات اجتماعی را فراهم می سازد . فرد در خانواده رشد می کند و پایه های …

ادامه مطلب

روش تحقیق و مبانی نظری خود پنداره افژول زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

نسان موجودی است كه در اجتماع بدنیا می آید و همین دنیا آمدن یعنی با چند نفر زیستن و اجتماعی شدن او ارزشها ، ملاكها و رفتارها را یاد می گیرد و این روند برایش مزایایی دارد ، لیكن نكته مهم اینجاست كه این روند همیشه ارمغان آور نیست دسته …

ادامه مطلب