دانلود پاورپوینت درسی روانشناسی بازی استاد کریم زاده زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پاورپوینت درسی روانشناسی بازی استاد کریم زاده

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 51

حجم فایل: 642 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

با عرض سلام خدمت دانشجویان گرامی. فایل پاورپوینت روانشناسی بازی استاد کریم زاده که در جلسه آخر مباحث مهم کتاب رو برای دانشجویان فرمودند با قیمت استثنایی 3000 تومان ویژه دانشجویان به فروش می رسد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت درسی روانشناسی بازی استاد کریم زاده ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پاورپوینت درسی روانشناسی بازی استاد کریم زاده – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود ;پاورپوینت درسی; روانشناسی بازی ;استاد کریم زاده

روش تحقیق شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم تربیت کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان) را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام و

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 80

حجم فایل: 88 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقدمه

چکیده تحقیق

بیان مسئله

فصل اول

تعریف موضوع تحقیق

ضرورت تحقیق

فایده تحقیق

اهداف کلی و ویژه تحقیق

محدودیت های تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

– شرایط و عوامل اقتصادی

الف – فقرو محدودیت اقتصادی

ب- نامناسب بودن مکان زندگی

ج- نامناسب بودن امکانات بهداشتی

د-کارکردن کودکان

2- شرایط و عوامل فرهنگی واجتماعی

الف- فرهنگ و رابطه آن با آموزش و پرورش

ب- تفاوت زبان و فرهنگ بومی با زبان و فرهنگ عمومی

ج- نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنها

3- شرایط عواملی خانوادگی

4- محدودیتهای محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات آموزشی

تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق

– روش تحقیق

– جامعه آماری

– نمونه آماری

– شیوه های جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

-جداول یافته های جامعه از پرسشنامه های دانش آموزان

-تحلیل یافته های دانش آموزان

مقدمه:

شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .

کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم تربیت کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان) را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.

روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی ، موقعیت اقتصادی ، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند

چکیده تحقیق :

علل و عوامل متعددی باعث ایجاد افت تحصیلی می شود که می توان آنها را به علل و عوامل خارجی و داخلی نظام آموزش و پرورش تقسیم کرد از آنجا که این عوامل تأثیر متقابل بر روی هم دارند نمی توانند جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ولی برای بهتر شناخته شدن این علل و عوامل و به منظور انجام یک تحقیق دقیق یک محدوده زمانی کوتاه ناگزیر به انتخاب یک بعد از علل و و عوامل ( یعنی علل و عوامل خارجی) افت تحصیلی شده این اهدافی که مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند عبارتند از:

اهداف کلی : هدف کلی این تحقیق ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده جهت کاهش افت تحصیلی است

اهداف ویژه : هدف ویژه بررسی و شناسایی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی دارای افت تحصیلی

موضوع: بررسی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی

در رابطه با سوالات فوق الذکر 100 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی فروردین که این تعداد از مدرسه راهنمایی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه 20 سوال در بین آنها توزیع گردیده است.

با توجه به توضیحات نتایج ذیل در این تحقیق به دست آمده است.

1- اکثر دانش آموزان مردود در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی زندگی می کردند.

2- اکثریت دانش آموزان مردود با سطح پایین اجتماعی و فرهنگی پایین قرار دارند.

3- اکثریت دانش آموزان مردود برنامه ریزی صحیحی جهت گذراندن اوقات فراغت خود ندارند.

4- اکثریت دانش آموزان مردود دوستان بی تفاوت نسبت به تحصیل ، اهل تفریح و یا ترک تحصیل کرده دارند.

بیان مسئله :

همگام با پیشرفت و افزایش سرانه آموزش و پروش نیز درمان افزایش است . مسلما هر جامعه ای که برای تعلیم و تربیت سرمایه گذاری می کند انتظار دارد که محصولی در راستای هدف نظام آموزش و پرورش بدست آورد تا این سرمایه گذاری عظیم از طریق تربیت انسانی جوابگوی احتیاجات جامعه گردد.

در این تحقیق تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مدارس مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد مسائلی مثل فقر و محرومیت اقتصادی، نا مناسب بودن مکان زندگی نگرش والدین نسبت به تحصیل فرزندان توفیقاتی داده شده است.

فصل اول

معرفی تحقیق

تعریف موضوع تحقیق

ضرورت تحقیق

فایده تحقیق

اهداف کلی و ویژه تحقیق

محدودیت های تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

معرفی تحقیق:

شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است این مسئله به عوامل و موجبات گوناگون مربوط می شود که برای چاره جویی باید آنها را به دقت شناسایی و ارزشیابی کرد.

برخی از اقتصاد دانان معتقدند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین صنعت و بزرگترین مصرف کننده درآمدهای عمومی است قراین و شواهد حکایت از آن دارد که کشور ما به علت تمرکز بیش از حد تصمیم گیری در نظام اداری و اجرایی ناسازگار بودن توان آموزش و پرورش با مقتضیات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز رشد فزاینده تعداد دانش آموزان که از رشد سریع جمعیت سرچشمه می گیرد و سبب افزایش حجم مسئولیت دستگاه اجرایی آموزش و پرورش می گردد. مجموع شرایطی که با کمیت قلت بازدهی این صنعت یعنی خسارات اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی می شود تشدید می گردد.

در این رابطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانواده دانش آموزان چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی در جهت آن و گروه دوستان دانش آموزان را به عنوان ویژگیهای مردودین مورد توجه قرار دادیم.

امید است شناخت ویژگیهای مذکور در بررسی همه جانبه و ارائه پیشنهادات دستیابی به نتایج بتواند مسئولان و دست اندرکاران و برنامه ریزان جامعه آموزش و پرورش را به راه حلها رهنمون گردد.

تعریف موضوع تحقیق

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان

ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی که در این تحقیق مد نظر است عبارتست از :

درآمد خانواده ، شغل خانواده ، تحصیلات والدین ، اشتغال دانش آموزان، وضعیت مسکن ، نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان نقش دوستان ، رفتار والدین با دانش آموزان ، رفتار اعضای خانواده با دانش آموزان این تحقیق در صدد است که ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختری که سابقه افت تحصیلی دارند را بررسی کند.

از افت تحصیلی تعاریف متعددی در کتابها ذکر شده است اما آنچه در تحقیق از این مفهوم مد نظر است مترادف دانستن آن با مفهوم پایه تکرار تحصیلی است .

در ذیل به چند تا از تعاریف افت تحصیلی اشاره می شود.

1- در تعریفی منظور از افت تحصیلی یا تکرار پایه تحصیلی عبارتست از تکرار پایه یک کلاس برای دانش آموزان که در معدل یک سال تحصیلی در همان کلاس پایه ای که در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است.

2- در تعریف دیگری منظور افت تحصیلی تکرار پایه تحصیلی بدین صورت بیان شده است که در نظامهای آموزشی که ارتقا از یک پایه به پایه دیگر از نظر سابقه و پیشرفت تحصیلی اجرا شرایط خاص پیش بینی شده در مقررات امتحانی را ایجاب می کند عدم توفیق گروهی از دانش آموزان در امتحان تکرار پایه و اتلاف ناشی از آنرا پدید می آورد.

ضرورت موضوع تحقیق

با اشاره به شواهد ذیل اهمیت و ضروت موضوع تحقیق روشن می شود.

در کتابهای تحت عنوان شکست تحصیلی در آموزش ابتدایی و راههای مقابله با آن اهمیت و ضرورت توجه به افت تحصیلی را اینطور بیان کرده که اگر خسارات معنوی ناشی از افت تحصیلی بگذریم آمارهای ارائه شده توسط متخصصین نظامهای آموزشی در مورد خسارات مادی ناشی از افت و شکست تحصیلی حکایت از فاجعه ای بزرگ دارد.

در بررسی که در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه به عمل آمده نکات ذیل در خور تامل است .

مجموع خسارات در شکست تحصیلی در سال 1360 معادل 558608 میلیون ریال و در سال 67 ، 765121 میلیون ریال به دست آمده است از انجا که هزینه های آموزشی دولت ابتدایی و متوسطه راهنمایی بالا بوده است میزان خسارات ناشی از آن در سال 65 تقریبا معادل 14/1 برابر کل هزینه های جاری آموزش و پرورش بوده است .

در تحقیق حاضر تلاش بر آن است که ویژگیهای اجتماعی 0 فرهنگی دانش آموزان که دارای سابقه مردودی می باشند مورد بررسی قرار گرفته و با تجزیه و تحلیل یافته ها نتایج مفیدی عاید گردد.

به طور کلی دلایل انتخاب و بررسی این تحقیق موارد ذیل می باشند.

1- علاقه مند بودن به رفع این معضل اجتماعی (افت تحصیلی)

2- موضوع تحقیق ارتباط مستقیم با رشته تحصیلی نگارنده در رشته برنامه ریزی درسی دارد.

3- از دلایل دیگر که اهمیت این تحقیق را از لحاظ محقق معرفی می سازد عبارتند از

– کمک به مسولان آموزش برای طرح ریزی درست مطالب درسی

– کمک به معلمان برای شناخت موانع پیشرفت تحصیلی و کوشش در جهت رفع آنها

– افزایش آگاهی والدین نسبت به افت تحصیلی فرزندان و تلاش برای رفع این معضل اجتماعی .

فایده تحقیق

تحقیق حاضر می تواند اطلاعاتی به قرار ذیل در اختیار دیگران قرار دهد.

1- اطلاعات کتابخانه ای پیرامون موضوع مورد مطالعه

2- اطلاعاتی پیرامون نظر گروهی از دانش آموزان دارای سابقه مردودی در زمینه رفع اجتماعی و اقتصادی فرهنگی ایشان

جامعه آماری : جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی که سابقه مردودی دارند.

روش نمونه گیری :

روش نمونه گیری این تحقیق از طریق خوشه ای تصادفی انتخاب شده است.

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای سود جسته است برای جمع آوری اطلاعات میدانی از نوع سود جسته و برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شده است .

1- پرسشنامه دانش آموزان حاوی 20 سوال چند گزینه ای است .

هدف کلی: هدف کلی این تحقیق ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده جهت کاهش افت تحصیلی است.

هدف ویژه : هدف بررسی و شناسایی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختران سوم راهنمایی با سابقه شکست تحصیلی با توجه به اهداف کلی و ویژه سوالات ویژه تحقیق به قرار ذیل است.

1- آیا دانش آموزان مردود در وضعیت اقتصادی بدی قرار دارند.

2- آیا دانش آموزان مردود در وضعیت اجتماعی و فرهنگی پایین قرار دارند.

3- آیا دانش آموزان مردود از اوقات فراغت بطور نامناسب استفاده می کنند.

4- آیا دانش آموزان مردود دوستان نابابی دارند.

محدودیت های تحقیق:

محدودیت های این تحقیق عبارتند از : محدودیت های خارج از کنترل محقق و محدودیت های قابل کنترل محقق

محدودیت های خارج از کنترل محقق : 1- نداشتن همکاری لازم و کافی دانش آموزان برای اجرای پرسشنامه 2- در دسترس نبودن منابع آمار وارقام مورد نیاز افت تحصیلی 3- عدم همکاری دفتر داران مدارس در معرفی دانش اموزآن مردود و عدم اطمینان نسبت به صداقت پاسخ دختران .

ب – محدودیت های قابل کنترل توسط محقق

1- در بررسی عوامل موثر در مردودی صرفا : ویژگیهایی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان مطرح است .

2- این تحقیق فقط روی دانش آموزان مردود انجام گرفته است .

3- عمل تحقیق فقط در یک قطع انجام گرفته است

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن ;شرایط و عوامل اقتصادی;نامناسب بودن امکانات بهداشتی;نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنها;محدودیتهای محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات آموزشی;تفاوت زبان و فرهنگ بومی با زبان و فرهنگ عمومی;نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنها

روش تحقیق مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

ضرورتهای فرهنگی و اجتماعی مشاوره و راهنمایی نقش آن در پویایی جامعه، مردم گسترش کمی و کیفی آن در سرتاسر ایران و بهره وری مطلوب از خدمات راهنمایی نیاز حیاتی مدارس، خانواده ها، مراکز شغلی و تمام اقشار جامعه را به راهنمایی و نقش و جایگاه مهم آن را در جامعه مشخص می کند امید داریم با بذر طراوت مشاوره و راهنمایی گلهای شادمانی و رضایت را به چهره خانواده ه

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 145

حجم فایل: 192 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

– عنوان

– سپاسگزاری

– فصل اول- مبادی تحقیق Introduction

– مقدمه

1- موضوع تحقیق و تبیین أن

2- تعریف مسئله مورد پژوهش

3- هدف تحقیق

4- ضرورت تحقیق

5- محدودیتها و مشکلات تحقیق

6- واژه ها واصطلاحات تحقیق

فصل دوم- سابقه تحقیق Research –literature

الف- سابقه نظری تحقیق

ب- تعریف راهنمایی

2- انواع راهنمایی

3- راهنمایی تحصیلی

4- راهنمایی شغلی

5- راهنمایی شخصی

6- راهنمایی فردی

7- راهنمایی گروهی

8- تفاوت راهنمایی و مشاوره

9- پرونده تحصیلی – تربیتی

10- مشاوره متخصصان راهنمایی

11- مشاور موفق

12- وظایف مشاور

13- سابقه راهنمایی و مشاوره در جهان

14- سابقه راهنمای ایران

الف- تمهید مقدمات برای اجرای برنامه راهنمایی

پ- برنامه راهنمایی قبل از انقلاب

ج- برنامه راهنمایی بعد از انقلاب

ب- سابقه علمی تحقیق

1- سابقه علمی تحقیق در جهان

روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق

د- روش تحقیق

1- تعریف روش تحقیق

2- انواع روش تحقیق

3- روش این تحقیق

– فصل سوم روش تحقیق Research Method

الف- فرضیات

ب- تعریف فرضیه

2- انواع فرضیه

3- فرضیات این تحقیق

ب- جامعه آمار و نمونه گیری

1- تعریف جامعه آماری

2- جامعه آماری این تحقیق

3- تعریف نمونه گیری

4- انواع نمونه گیری

5- نمونه گیری در این تحقیق

ج- جمع آوری اطلاعات

1- تعریف روش جمع آوری اطلاعات

2- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات

3- روش جمع آوری اطلاعات دراین تحقیق

د- روش تحقیق

1- تعریف روش تحقیق

2- انواع روش تحقیق

3- روش این تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات Resarch Analysis

تجزیه و تحلیل سئوالات 1تا 26 تستی پرسشنامه

2- تجزیه و تحلیل سئوالات تشریحی پرسشنامه

فصل پنجم: نتیجه گیری Conclusion

1- نتیجه این تحقیق

2- پیشنهادات و نظرات اصلاحی

3- خلاصه تحقیق

4- فهرست منابع

5- پیوست نمونه پرسشنامه

سپاسگزاری

تحقیق حاضر بی شک تحقیقی است از همکاری های صمیمانه و صادقانه دوستان و همکاران فرهنگی و تعدادی از دانش آموزان عزیز و بزگوار که صادقانه و با صراحت تمام به پرسشنامه جواب دادند ابتدا قبل از هر چیز از خداوند منان و سبحان که این توفیق را به پژوهنده داد تا این تحقیق را به پایان خودش نزدیک سازد نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم پس از هسته مشاوره اداره و همچنین مدیران مدارسی که از ابتدای کار این پژوهش تا پایان با راهنمائی ها و ارشاداتشان حقیر را یاری رسانده اند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.

از همکاران فرهنگی بخصوص مشاوران گرامی تعدادی از دبیرستانهای مورد تحقیق که نهایت همکاری را در ارائه نظرات دانش آموزان دانشته اند کمال تشکر و قدردانی را دارم در پایان از همه افرادی که از ابتدا تا انتهای این پژوهش حقیر را مساعدت نموده اند تشکر و قدردانی می کنم.

پژوهنده

ضرورتهای فرهنگی و اجتماعی مشاوره و راهنمایی نقش آن در پویایی جامعه، مردم گسترش کمی و کیفی آن در سرتاسر ایران و بهره وری مطلوب از خدمات راهنمایی نیاز حیاتی مدارس، خانواده ها، مراکز شغلی و تمام اقشار جامعه را به راهنمایی و نقش و جایگاه مهم آن را در جامعه مشخص می کند. امید داریم با بذر طراوت مشاوره و راهنمایی گلهای شادمانی و رضایت را به چهره خانواده ها و تمام اقشار ببینیم و فرزندانمان این گلهای پرطراوت و نسل انقلاب در تحصیل و در زندگی و درس و اهداف با رهنمودهای مشاورین به سوی سعادت و ترفی خود در کشور گام بردارند. مشاورین باید بتوانند شتابی در این چرخ تعلیم و تربیت کمی و کیفی آن بدهند اگرچه شغل مشاوره و راهنمایی در ایران به علت نوپا بودن اقدمهای اولیه خود را برمی دارد و مطبوعات و رسانه ها نیز کمتر بدان می پردازند. مشاورین برآنند که اولاً بتوانند گره گشای معضلات جوانان و خانواده ها باشند و ثانیاً در تعلیم و تربیت و سازندگی و خدمات بر مردم هر چه بیشتر سهیم باشند. درسالهای آینده مدارس، خانواده ها، و جامعه ما طعم شیرین راهنمایی را چشیده و اثر روحبخش آن را خواهند دید.

مدارس، خانواده ها، و جامعه ما طعم شیرین راهنمایی را چشیده و اثر روحبخش آن را خواهند دید.

اگر بخواهیم میزان موفقیت مشاوران را از ابتدا ی شکل گیری نقش مشاوره در نظام جدید بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بررسی کنیم باید به وظایف و فعالیت های مستمر مشاوران آشنا باشیم. که ذیل اهم وظایف این گروه مشخص گردیده:

1- شرکت فعال در شوراهای مدرسه و ستاد تربیتی در راستای ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره

2- شرکت در جلسات عمومی انجمن اولیاء و مربیان و جلوگیری از کمکها و مساعدتهای اولیه در زمینه ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره

3- تدریس درس آشنایی با برنامه ریزی تحصیلی – شغلی و انجام وظیفه در راستای تحقیق اهداف درس به شرح ذیل:

الف: آشناکردن دانش آموزان با نظام جدید متوسطه در رشته های تحصیلی و ضوابط ورود به آنها و ارتباط رشته های مذکور با رشته های دانشگاهی و بازار کار

ب: ارائه اطلاعات به دانش آموزان از طریق بازدید از محیط کار با بروشور های شغلی – نمایش فیلم، روزنامه دیواری و دعوت از صاحبان حرف و مشاغل جهت ایراد سخنرانی

ج: آگاه کردن دانش آموزان نسبت به روشهای علمی جمع آوری اطلاعات شغلی و آشناکردن آنان با مراکز مهارت آموزی و کاریابی

د-گردآوری اطلاعات لازم از طریق نهادهای زیربط در زمینه امکانات، نیازمندیهای شغلی در بخش صنعت – خدمات کشاورزی و ارائه آن به دانش آموزان و اولیاء آنها

4- همکاری با کادر مدرسه در موارد زیر:

الف: پیشگیری از مشکلات اخلاقی و رفتاری دانش آموزان

ب: شکوفابودن استعدادهای دانش آموزان

5- انجام مشاوره فردی بمنظور بررسی مسائل و مشکلات تربیتی و تحصیلی آنان

6- انجام مشاوره گروهی جهت بررسی و رفع مشکلات تربیتی و تحصیلی و تعیین رشته

7- اجرای آزمونهای خاص به نسبت موقعیت ها و موارد( هوش – استعداد- رغبت شغلی)

8- همآهنگی لازم با معاونین و دفترداران در تکمیل پرونده تربیتی و تحصیلی

9- انجام پروژه مربوط به هدایت تحصیلی دانش آموزان

10- تنظیم کارت مربوط به مشکلات موردی دانش آموزان

11- ارجاع دانش آموزانی که دارای مشکلات حاد هستند به سازمانها و مراکز تخصصی زیربط

12- ارائه آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت دانش آموزان به واحدهای ذیربط در منطقه

13- کمک به مدیران و کارکنان مدرسه جهت استفاده از کمک های غیرنقدی مردمی انجمنها، سازمانها، نهاد برنامه های موجود درمنطقه برای حل معضلات دانش آموزی

14- تکمیل دفتر ثبت فعالیتها و ارائه گزارش کار به مسئولین ذیربط

15- شرکت در دوره های بازآموزی و سمینارها

16- تشکیل جلسات توجیهی برای والدین با توجه به ماده 4 آئیننامه هدایت

17- با توجه به ماده 15 آئین نامه هدایت تحصیلی ارائه نمودن اطلاعات کامل در مورد مسائل نظام جدید و هدایت تحصیلی به دانش آموزان و آشنانمودن آنها با توانائیها و استعدادهایشان در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی با توجه به پرونده تربیتی تحصیلی

18- مطالعه ی دقیق کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های ارسال شده مرتبط با وظایف مشاوره

فصل اول مبادی تحقیق

1- بررسی میزان موفقیت مشاوران در دبیرستانهای پسرانه ناحیه 4 کرج

مشاوره به معنی همکاری کردن و رأی و نظر فرد متخصص و آگاه را درانجام کاری خواستن است.

مشاوره نیز همچون راهنمایی تعریف یگانه و یکسانی که مورد قبول همه متخصصان باشند ندارد. و از دیدگاههای صاحب نظران به طریق متعددی تعریف شده است. گروهی از متخصصان مشاور را ازدیدگاه مدل طلبی تعریف کرده و معتقدند مشاوره فعالیتی تخصصی است که به تخشیص مشکل کنشی و ارائه درمان به آن می انجامد از این دیدگاه مشاور که فردی آگاه و متخصص در شناخت و حل مسائل روانی است و نقش بسیار فعال و تعیین کننده ای دارد و اوست که شکل را تشخیص می دهد و سپس برای آن درمان ارائه می دهد و نقش فعالیت مراجع که انسانی دردمند و نیازمند به کمک است به حداقل کاهش می یابد به این شیوه از آزمونهای روانی برای تشخیص مشکلات به میزان زیادی استفاده می شود و مهارت و صلاحیت های فنی وتکنیکی مشاور در حل مشکلات مراجع نقش به سزایی دارد.

به نظر پاترسون(1) ( 1974) مشاور جریان کمکی تخصصی بین مراجع و مشاور است مراجع شخصاً قادر به حل مشکلات روانی خود نیستند و برای دریافت کمک به منظور حل مشکلش از مشاور که در حل مشکلات روانی مهارت دارد یاری می طلبد. رابطه مشاوره ای که در آن مراجع احساس امنیت و اعتماد می کند از اهمیت بسزایی در حل مشکل برخوردار است در این معنی مشاور یکی از خدمات اصلی و اساسی راهنمایی محسوب می شود و با پند و اندرزدادن به مراجع کاملاً تفاوت دارد.

به نظر آرباکل(1)(1977) در مشاوره برقراری رابطه حسنه بین مراجع و مشاور اهمیت بسزایی دارد و باعث می شود که مراجع با تجزیه و تحلیل و شناخت رفتارش نحوه ایجاد رابطه صحیح با دیگران را یاد بگیرند اهداف زندگی و نکات قوت و ضعف خود را بشناسند و براساس آنها به طریقی عمل کند که نیازهایش را بطور معقولی برآورده سازد از این رومشاوره رابطه یاری دهنده ای است که به تغییر در اعتقادات و نگرشها و نهایتاً در شیوه زندگی فرد می انجامد. می توان گفت که مشاوره فعالیتی تخصصی، هدفدار و پویا بین مراجع( فرد مشکل دار) و مشاور( کسی که در برقراری رابطه حسنه و حل مشکلات روانی تخصص دارد.) است که در آن مراجع در یک جو مملو از تفاهم و همدلی آزادنه و صادقانه به طرح مشکلش با مشاور می پردازد و پس از تجزیه و تحلیل موضوع و خودشناسی بیشتر و عمیق تر با کمک مشاور به تصمیم گیری مناسب و نهایتاً حل مشکل موفق می شود. در مشاهده

اولاً: برقراری محیطی سرشار از امنیت و تعامل پویا بین مراجع و مشاور ضروری است. ثانیاً مشاور نقش کمک دهنده و نه تحمیل کننده ای برعهده دارد.

ثالثاً هدف مشاور خودشناسی بیشتر و یادگیری و تصمیم گیری مناسب و قبول مسئولیت مراجع است. رابعاً مراجع از طریق مشاهده شیوه های انتخاب و طرح ریزی و ادامه یک زندگی معقول وموفقیت آمیز را می آموزد و در آینده خود می تواند مشکلاتش را حل کند و برای هر مشکلی به مشاور مراجعه نکند.(1)

بعقیده پاترسون مشاوره قسمتی از برنامه راهنمایی تحصیلی است اما بخش اعظم این برنامه را تشکیل می دهد.(6) مشاوره هسته اصلی خدمات راهنمایی تحصیلی، حرفه ای، و سازشی است. علاوه بر آن مشاوره عالی ترین و برجسته ترین فعالیت متبحرانه برای فرد متخصص در امور راهنمایی و استخدامی است(2) .

2 – تعریف مسئله مورد پژوهش

همانطور که از موضوع تحقیق برمی آید هدف بررسی میزان موفیت مشاوران از چند سال اخیر( از سال 1370 تاکنون) می باشد. به دلیل عدم موفقیت این گروه در سال های قبل و اوایل انقلاب قصد این است که در این تحقیق ضمن بررسی میزان موفقیت مشاوران علل موفقیت یا عدم موفقیت روشن گردد. از شواهد اینگونه برمی آید که یکی از دلالیل عدم موفقیت مشاوران در سالهای گذشته عدم رازداری مشاوران در جهت هدایت تحصیلی و شغلی و تربیتی بوده است هراس دانش آموز از مشاور از دیرباز بعنوان یکی از معضلات که منجر به تشدید فاصله مشاور و دانش آموز می گردد شده و از طرفی تخصص ناکافی مشاوران از جمله عوامل دیگر عدم موفقیت مشاوران بوده است که درنتیجه تحقیق به روشنی مسائل مزبور مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

خلاصه اینکه عدم موفقیت مشاوران در اولین طرح مشاوره ای در ایران درسالهای 1350 تا 1358 و مشکلات ناشی از مسائل تحصیلی و شغلی و تربیتی دانش آموزان، بخصوص جدیدبودن طرح در دبیرستانها و ارائه مشکلات مربوط به مشاوره توسط دانش آموزان انگیزه ای بود که به تحقیق در این خصوص بپردازیم. تا راهکاری جهت تعمیق وبررسی موانع موجود توسط مسئولین گردد.

بطورکلی می توان موانع اجرای صحیح رده مطلوب خدمات مختلف راهنمایی در کلاس ایران را به دو بخش برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم کرد.

الف: موانع برون سازمانی

– نگرشها و ارزشها و طرزتلقی مردم ازرشته های تحصیلی پیش دانشگاهی و دانشگاهی بویژه فنی و حرفه ای آنها بافته نبودن نیروی انسانی در بخشهای صنعت- خدمات و کشاورزی در رده های مخلتف مهارت

– در دسترس نبودن فرهنگ مشاغل ایران

– گسترده نبودن ارتباطات و همآهنگی لازم بین مراکز آموزشی و پژوهشی، آموزش عالی با سازمانهای آموزشی پیش دانشگاهی

– پراکنده بودن اطلاعات مربوط به امکانات تحصیلی و شغلی سازمانها

– کمبود نشریات و بروشورهای تحصیلی و شغلی مربوط به سازمانها

ب: موانع درون سازمانی

– عدم عرضه اطلاعات همه جانبه تحصیلی- شغلی به صورت نظام یافته به دانش آموزان

– ارتباط کم تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی

کمبود مؤسسات آموزشی اختصاصی و درنتیجه گرایش شدید به سوی تحصیلات دبیرستانی

محدودبودن امکانات آموزشی و پرورشی و در نتیجه آشکارشدن استعدادهای عمومی و اختصاصی

کمبود بعضی از رشته های تحصیلی متوسطه در مناطق مختلف کشور و درنتیجه عدم امکان انتخاب رشته مناسب

– محدودبودن ابزار و روشهای شناخت و هدایت دانش آموزان [1]

3- هدف تحقیق

الف – آیا مشاوران نظام جدید در هدایت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موفق بوده اند؟

ب- آیا دانش آموزان از خدمات مشاوره ای بخوبی بهره برده اند؟

ج- آیا مشاوران د رهدایت دانش آموزان و انتخاب شغل مناسب موفق بوده اند؟

و- آیا مشاور مدارس نظام جدید تاکنون در رفع مشکلات تربیتی – عاطفی دانش آموزان موفقیتی داشته است؟

4- ضرورت تحقیق

امر راهنمایی و مشاوره درهر نظام آموزشی یک ضرورت تاریخی- اجتماعی و آموزشی است هرجا مدرسه و آموزشگاهی هست در آن مسائل و مشکلات متعدد درسی، شخصی، خانوادگی، شغلی، مالی، سازگاری، عاطفی و روانی نیز وجود دارد. بسیاری از مسائل و معضلات برخاسته از بطن هر نظام آموزشی است از این روی پرداختن بدانها و کوشش در شناخت و حل و فصل آنها همانند هر فعالیت آموزشی دیگر بوجود فرد تحصیل کرده و آزموده نیاز دارد.

مشاور به یک معنی تجربه کهن نسل آدمب است و از سویی مبحثی نوین است. انسان در طول قرون و اعصار دریافته است به نظام داشتن مشکل و اخذ تصمیم گفتگو داشتن با یک دوست صمیمی، یا یک معلم و روحانی، همسر، کشیش، یا والدین و پزشک می تواند فکر را روشنی بخشد.

اخذ تصمیم را آسان کند و دلواپسی و اضطراب را تسکین دهد. آنچه در عصر کنونی تازگی دارد و تکوین و رشد مشاوره به صورت یک شغل تخصصی است تنها در نیم قرن اخیر است که برای فردی ارتباط کم خانواده با مدارس میسر گردیده تا همه عمر و انرژی خود را در نوعی از قدمت مصروف دارد که یاری و کمک تخصصی به دیگران است و می تواند در سراسر زندگی نه تنها محل درآمد و اعاشه حیات او باشد بلکه شغل بس دلپذیر است که هم به رشد و تکامل دیگری می انجامد و هم به رشد و پیشرفت خود ا ومی افزاید.

اینک در جوامع صنعتی پیشرفته مشاوران درگیر مسائل و مشکلاتی اند که پزشکان و حقوقدانان نسلهای قبلی با آنها مواجه بوده اند در این جوامع استانداردهای تخصصی و برنامه های آموزشی گسترده برای پژوهش به امر مشاوره تعبیه شده و تعداد زیادی ازافراد جوان این شغل را جالب و جاذب یافته اند و بسیاری از مردان و زنان در مدارس اعم از ابتدایی- متوسطه و حتی دانشگاه و مدارس عالی به شغل مشاوره اشتغال دارند و می کوشند آموزشهای بیشتری برای مقابله با نیازمندیها ودرخواستهای آتی فرا گیرند.[2]

شکی نیست که به موازات گسترش ا-جتماع و پیچیدگی نهادهای آن مشکلاتی بروز می کند و چیزهایی قوی ضرورت می یابد که قبلاً نیازی بدان احساس نمی شده است مثلاً در جوامع پیچیده روابط اجتماعی سست تر می شود و افراد همبستگی عاطفی خود که درپاره ای موارد می تواند مشکل گشای ناراحتیهای روحی باشد از دست می دهند بطوریکه خانواده های زیادی بدون آنکه همدیگر را بشناسند و خود را در غم و شادی یکدیگر شریک بدانند ناآشنا و بی خبراز یکدیگر در کنار هم زندگی می کنند. در نهاد خانواده به علت افزایش سطح گرفتاریهای شغلی پدر و مادر و مسئولیت هر یک از افراد خانواده در امور مربوط به خود روابط افراد خانواده و علایق و وابستگی عاطفی آنها به یکدیگر نیز قدرت و شدت خود را از دست می دهد و والدین که فرصت می کنند به درد دل فرزندان خود گوش دهند در نتیجه انتظار والدین از مدرسه و نظام تعلیم و تربیت جامعه بالا می رود و والدین بیش از پیش می خواهند که مدرسه پاره ای از مسئولیتهای آنها را با ارائه خدمات ویژه ای بعهده بگیرد. نکته دیگری که با توجه به ضرورت اجتماعی راهنمای می توان اظهار داشت آن است که تحول یک اجتماع از حالت ساده به پیچیده شامل بافت اقتصادی آن جامعه نیز می شود و اقتصاد هر جامعه از حالت بدوی و کشاورزی به حالت صنعتی و مکانیزه میل می کند فعالیت های شغلی ساده و اولیه به فعالیتهای پیچیده تر در داخل سازمانها و کارخانجات عظیم تبدیل می شود و تقسمی کار پیش می آید تا تخصصی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. کار با ماشین بسیاری از کارهای دستی و ساده اولیه را در خود حل می کند و در نتیجه بسیاری از افراد شغل خود را ازدست می دهند و مجبور می شوند به دنبال شغل جدیدتر و با تخصص بیشتری باشند. انسانها در نظام اقتصادی پیچیده به شکل پیچ و مهره های ماشین در می آیند و ابعاد انسانی اینها مورد تهدید قرار می گیرد و بجای تأکید در حرمت انسان بر تولید بیشتر و کارآیی هر چه بیشتر و بالاتر انسان تأکید می شود و خلاصه آنکه در نظامهای پیچیده اقتصادی مسئله مورد توجه به حرمت انسان و خصوصیات انسانی او تأکید می شود و خلاصه آنکه در نظامهای پیچیده اقتصای مسئله توجه به حرمت انسان و خصوصیات انسانی او به دست فراموشی سپرده می شود. و این نظامها شخصیت او را مسخ می کنند و از او یک ماشین می سازند. لذا در داخل نظامهای پیچیده اقتصادی لاز م است نهادی مسئولیت هدایت نسل جوان را بعهده گیرد تا در لابه لای چرخهای عظیم و متنوع ماشین آلات صنعتی و پیچ و خو و عاری از عواطف، مسیر زندگی تحصیلی و شغلی مناسبی را انتخاب و تعقیب کند وسرانجام جای خود را در جامعه بیابد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها ;پرونده تحصیلی – تربیتی;مشاوره متخصصان راهنمایی;سابقه راهنمایی و مشاوره در جهان;تمهید مقدمات برای اجرای برنامه راهنمایی;جامعه آمار و نمونه گیری

روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق و تشویق آن مدت زمان طولانی است كه در سر لوحه برنامه های توسعه و پیشرفت كتاب قرار گرفته است اگر چه دانستن آمار بی سوادان دنیا آسان است اما اطلاعاتی مناسب از بزرگسالان با سوادی است كه دست به مطالعه كتاب، مجله، روزنامه نمی توانند و از تعداد شاگردان مدارسی كه غیر از كتابهای درسی مطالب دیگری نمی خوانند در دست نیست، چرا

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 72 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست

فصل اول

كلیات

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها

خلاصه فصل

فصل دوم

پیشینه تحقیق

مقدمه

كودك، كتاب، مطالعه

تدارك محیط مناسب برای مطالعه

اصول مطالعه و تحقیق و فراگیری بهتر آن

اصول قبل از شروع مطالعه و تحقیق

روشهای مطالعه

فنون خواندن اجمالی

روش سریع خواندن

روش خواندن تجسمی

روش خواندن انتقادی

روش خواندن عبارت تكراری

روش دقیق خواندن

خواندن به عنوان یادگیری

فعالیت و خواندن

خواندن فعال

زمان خواندن و تحقیق

اهداف خواندن

خلاصه فصل دوم

فصل سوم

روش اجرایی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار تحقیق

روشهای آماری

متغیرها

توضیح روشهای آماری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم

مقدمه

خلاصه پژوهش

نتیجه گیری

محدودیتها

پیوست

فهرست منابع

پرسشنامه

فصل اول

كلیات

مقدمه:

ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق و تشویق آن مدت زمان طولانی است كه در سر لوحه برنامه های توسعه و پیشرفت كتاب قرار گرفته است. اگر چه دانستن آمار بی سوادان دنیا آسان است اما اطلاعاتی مناسب از بزرگسالان با سوادی است كه دست به مطالعه كتاب، مجله، روزنامه نمی توانند و از تعداد شاگردان مدارسی كه غیر از كتابهای درسی مطالب دیگری نمی خوانند در دست نیست، چرا كه خواندن و مطالعه به یك نوع ختم نمی شود بلكه دارای انواع زیادی است كه از طرفی عادت به مطالعه با در نظر گرفتن گروه سنی، سطح آموزشی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی بسیار متفاوت است( استیگر، ترجمه شكوفی 1377)

در دنیای امروز متغیر قرن بیستم كه در هر لحظه در زمینه های متفاوت علمی، هنری، سیاسی، اقتصادی و… یك اتفاق تازه ای پدید می آید اهمیت و ضرورت مطالعه نمودار می شود در این عرصه پر ماجرا انسانها هستند كه رقابت می كنند. كتاب و مطالعه و تحقیق در جهان كنونی دیگر كار افراد ویژه ای نیست، حجم اطلاعات و مطالب در شاخه های علمی مختلف به گونه ای است كه حتی برای رفع كوچكترین نیاز فردی و یا شغلی باید مقدار زیادی وقت صرف نمود امروزه به اثبات رسیده است كسی كه سخن گفتن فرا گرفته باشد به مشكلات نا محدودی فائق آمده كه قدرت بزرگترین رایانه های ساخت بشر را پشت سر نهاده است.

بهبود كیفیت خواندن و تحقیق مانند سایر توانائیهای آموختنی امری است كه از راه تمرین و ممارست حاصل شود(طوسی 1371)

فرا گرفتن به كمال، مستلزم احراز عادت های تازه ای چه در نحوه اندیشه و چه در شیوه های عمل می باشد. امروزه بهبود اوضاع مطالعه و افزایش سرعت خواندن و درك مطلب یكی از اقدامات مهم آموزش به حساب می آید. تحقیقات مربوط به مطالعه و تحقیق كه تقریباً شاخه جدیدی از علم می باشد كلیه رمزهایی را از این امر فراهم آورده است كه هم برای فرد و هم برای جامعه مفید است. سه عامل لازمه و توفیق در فرا گرفتن است: 1- شایستگی كه گاه به عنوان هوش و استعداد از آن یاد می شود.2- علاقه به مطالعه كه معمولاً بر اساس ادراك صحیح از اهداف و مقاصد آینده پدید می آید.3- شیوه های مطالعه. ( اوتیس و موریس ترجمه آل رسول 1363)

بیان مسئله

در این پژوهش علاقه به مطالعه و تحقیق به عنوان یك موضوع و مسأله اجتماعی در میان جامعه،‌خصوصاً منتشر دانشجو مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه به مثابه آئینه فرهنگ یك جامعه است به این معنا كه مطالعه و تحقیق نمودن و اهمیت آن تا حد زیادی معرف فرهنگ آن جامعه است. مطالعه یك امر اكتسابی است كه افراد از طریق مختلف و بر حسب شرایط و محیط اجتماعی و سیاسی خود سبك می كنند متأسفانه در كشور ما حتی در مراكز علمی و آموزشگاهی این مسأله از توجهات لازم و كافی برخوردار نیست (استیگر ترجمه شكوهی 1377)

در جهان متمدن همه كودكان به آموزشگاه می روند و برخی از آنها به دانشگاه راه می یابند و عده بسیاری كه به آموزش رسمی ادامه نمی دهند با گوش دادن به برنامه های رادیویی و خاندن روزنامه و مجلات مورد علاقه خود به نحوی به مطالعه می پردازند. هر طرح كلی ناچار باید فشرده و تا اندازه ای گزیده و چكیده باشد از بررسی كامل فعالیتهای مربوط – مطالعه به یك كتاب بزرگی پیرامون روانشناسی انسانی نیاز دارد تا كه پیرامون انسان و طبیعت او به بررسی و پژوهش بپردازد ( میس ترجمه فرهمند پور 1368)

پژوهشگر بر مبنای پژوهشها و تحقیقات انجام شود و منابع موجود در این رابطه مشتاق گشته كه تحقیق در این زمینه در بین دانشجویان پسر و دختر رشته مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد کرج) انجام دهد تا نقش عوامل مختلف و چتر فلسفی حاكم بر جامعه در این رابطه مشخص و معین نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق

انسان در پی آن است كه تا سطح زندگی خود را حفظ و بهبود بخشد. خواست انسان تنها آن نیست كه با فرزندان خود زندگی جاودانه كند. بلكه او می خواهد زندگی فرزندانش بهتر از زندگی خود او باشد، دانشجو می خواهد مطالعاتش در خدمت این سطح عالیتر زندگی می باشد و در لذت بردن از زندگی او را كمك كند( میس، ترجمه فرهمند پور 1368)

ضرورت و اهمیتی كه تحقیقات در هر زمینه ای دارند بیانگر آن است كه می تواند مسأله و مشكلات را هر چه بهتر شناسایی و راهكارهائی برای نشر و توسعه آنها ارائه داد. از آنجا كه مطالعه و علاقه به آن نمایانگر فرهنگ و تمدن جامعه و دولت است لذا در این پژوهش تلا ش می شود كه با بهره گیری از تمامی امكانات و ابزار مناسب و با استفاده از منابع و كتب علنی مختلف سعی در روشن نمودن مسأله مورد تحقیق نمود تا مسبب حركتی جهت دار به سوی رشد و پویایی در قشر محصل خصوصاً اقشار دانشجو گردد.

اهداف تحقیق

هدف كلی بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد کرج)

اهداف جزئی

1- تعیین میزان رغبت و علاقه دختران و پسران دانشجو به مطالعه و تحقیق.

2- تشخص نمودن عوامل مثبت و منفی در میزان رغبت و علاقه دانشجویان نسبت به مطالعه و تحقیق

3- اولویت بندی و درجه بندی عوامل آموزش در تعیین میزان رغبت و علاقه دانشجویان به امر مطالعه و تحقیق

4- شناخت روشهای آموزشی كه موجب رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می گردد.

فرضیه های تحقیق

1- جامعه نقش مهمی در میزان رغبتو علاقه دانشجویان به مطالعه دارد.

2- نقش طبقه بندی اجتماعی دانشجویان در میزان رغبت و علاقه آنها به مطالعه و تحقیق مؤثر است.

3-خانواده از عوامل مهم در ایجاد میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود.

4-مكان و فضای آموزشی مطلوب دانشگاهی موجب افزایش میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود.

5-شرایط تحصیلی نامتناسب موجب كاهش میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود.

6-عدم صلاحیت علمی و علاقة شغلی استادان از عوامل مؤثر در میزان رغبت و علاقه دانشجویان به شمار می رود.

7-رسانه های گروهی و مطبوعات می تواند موجبات افزایش رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق گردند.

سؤالات تحقیق

1-آیا جامعه نقش مهمی در میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق دارد؟

2-آیا نقش جامعه اجتماعی دانشجویان در میزان رغبت و علاقه آنها به مطالعه و تحقیق مؤثر است؟

3-آیا خانواده از عوامل مهم در ایجاد رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق محسوب می شود؟

4-آیا مكان و فضای آموزشی مطلوب دانشگاهها موجب افزایش میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود؟

5-آیا شرایط تحصیلی نامتناسب موجب كاهش رغبت و علاقة دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود؟

6-آیا عدم صلاحیت علمی و علاقه شغلی استادان از عوامل مؤثر در میزان رغبت و علاقة دانشجویان به شمار می رود؟

7-آیا رسانه های گروهی و مطبوعات می توانند موجبات افزایش رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق گردند؟

تعاریف عملیاتی واژه ها

برای روشن شدن موضوع و قابل درك و فهم بودن كلمات و لغات به كار رفته در این پژوهش لازم است به تعاریف چند پیرامون اصطلاحات، رغبت، علاقه، مطالعه و تحقیق بپردازیم.

-رغبت: كلمة رغبت از راغب بودن می آید. یعنی انگیزه و هدفی كه به فرد نیرو می دهد جهت انجام كار.

-علاقه: یك آمادگی روانی یا شناختی است كه از تمركز و تركیب مجموعه ای از احساسات و هیجانها در بارة موضوعی معین به وجود می آید.

-مطالعه: مطالعه یا خواندن عبارتست از ارتباط كلی فرد با اطلاعات سمبولیك ـاطلاعاتی كه با علائم و ناشنه های گوناگون القا می گردد) موجود در جنبة بصری یادگیری كه از طریق 1-تشخیص 2-جذب 3-ادراك (یا ادراك درونی) 4-درك نهایی (ادراک خارجی)
5-ضبط (حفظ) 6-یاآوری 7-ارتباط یا به كارگیری الف – كتبی ب- شفاهی ج – تصور چ- تفكر حاصل می شود.

مطالعه همان خودآموزی است یعنی مطالعه عملی است كه خود شخص آن را هدایت می كند.

-تحقیق: عبارتست از یك برنامه و یا مجموعه ای از جستجوهایی است كه با اجرای ان محقق قادر می گردد تا به شكل یا مسئله مورد مطالعه پاسخ قابل قبول بگوید. و برای تحقیق و پژوهش محقق مراحل زیادی را می گذراند و از ابزار وسائل استفاده می كند تا به هدف خود برسد.

به نظر محقق مطالعه و تحقیق شیوه ای است هدایت گرانه و مرتبط با اطلاعات گوناگون كه از طریق مختلف درفرآیند یادگیری برای هدفی خاص ایجاد می شود.

خلاصة فصل

در پایان این فصل پژوهشگر لازم می داند ضمن بیان نمودن اهمیت اهداف و موضوع تحقیق بر نقش حساس و كلیدی آن در شرایط و اوضاع كنونی جامعه خویش و جهان بشری اشاره كند. بنیان هر جامعه را علم و دانش تشكیل می دهد و اگر زمانی جامعه در این زمینه دچار كمبود و نقصان گشت كل بنیان آن جامعه دچار تزلزل می گردد، لذا این موضوع با داشتن چنین اهمیتی باید مد نظر همه افراد جامعه قرار گیرد و با گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه و شكوفاسازی افراد خصوصاً استعدادهای نهانی سعی در پیشرفت و ترقی كشور و جامعه داشته باشیم و در جهت كمال انسانی گام برداریم.

فصل دوم: پیشینة تحقیق

مقدمه

به طور كلی می توان گفت كه خواندن و مطالعه از دیرباز حتی به روایاتی مختلف از زمان خلقت انسان وجود داشت. زمانی كه حضرت آدم (ع) به واسطة سرپیچی از فرمان الهی از بهشت بیرون شد پس از سالها ناراحتی و گریه به فرمان خداوند توسط فرشتة مقرب الهی به او كلمات استغفار آموخته شد تا بدین وسیله طلب بخشش نماید این حركت با به وجود آمدن خط در میان انسانها رونق یافت و در پی آن زبانهای مختلف شكل گرفت از طرف دیگر امامان و پیشوایان اهل دین اهمیت و ارزش زیادی نسبت به این مسئله داشتند، چنانچه مولای متقیان حضرت علی (ع) می فرماید (هركس به من جمله ای بیاموزد مرا بندة خویش ساخته است) در هر زمان بسته به شرایط و اوضاع حاكم بر جامعه مطالعه و كسب علم شدت و یا تضعیف می شد. در عصر حاضر (عصر صنعتی شدن) و عصر رونق و پیشرفت آموزش از اولویت خاصی برخوردار است. هر جامعه با اتخاذ نظامها و متدهای آموزشی و پرورش برتر سعی در سبقت و كمال انسانی هستند. جامعه ای پیروز و سربلند خواهد بود كه به سلاح علم و دانش برتر و بهتر مجهز باشد و این امر مستلزم مطالعه و تحقیق و آگاهی افراد و جامعه در زمینه های گوناگون است. به نقل از كتب در ورایات معتبر اشتغال به درس و كتاب به زمانهای بسیار قبل برمی گردد. منصب نبوی پس از آدم ابوالبشر و فرزندش شیت به حضرت ادریس رسید دو مختصات نبوی و اسم اعظم و مقام وصایت نصیب وی گردید. علت نامگذاری آن حضرت به ادریس نیز در روایات، كثرت اشتغال وی به درس و كتاب ذكر شده است وی اولین كسی بود كه خط نوشت، جامه دوخت و علم خیاطی را تعلیم داد. آن حضرت را منشاء علم بسیاری از علوم مانند نجوم، حساب، هتدسه، هیئت و … دانسته اند. ادریس (ع) سیاست و اداب تمدن و قوانین ممكلتی را به مردن یاد می داد. همچنین طرز ادارة شهرها و ساختمان سازی را به مردن آموخت و بر اثر تعلیمات آن حضرت 188 شهر برروی كرة زمین بنا گردید. (قصص قرآن، رسولی محلاتی 1377)

در كشور ایران در 25 سال اخیر توجه بیشتری به مسئله لزوم مطالعه و تحقیق و ایجاد عادات به مطالعه شده است. مقدار كتابخانه های عمومی در شهرها رو به افزایش است با تصویب قانون كتابخانه ها لزوم تشكیل كتابخانه های مدارس ایجاد و ادارة استفاده از آن در چند ماه مشخص شد و پیشرفت و ازدیاد آنها تا حدودی تامین شد. اما طبق آخرین آماری كه چندی قبل از طرف یونسكو منتشر شده بود میانگین زمان مطالعه در شبانه روز در كشورهای مختلف بیان شده بود. ژاپن و آلمان را 4 ساعت ذكر كرده است و ایران، كشوری كه زمانی پرچمدار علم و ادب و خطة دانشمندان و اندیشمندان بوده است این رقم به 2 دقیقه نزول كرده است (دارو، ترجمه حكیم جوادی 1377)

كتاب سازنده توسعه دهندة فرهنگ نخبگان است ادیانی كه تا به امروز دوام آورده اند و صاحب كتاب بوده اند و جامعه ای كه به كتاب اهمیت و اعتباری می دهد و در نشر و توسعه و توزیع آن سرمایه گذاری می كند، جامعه است كه به پژوهش و تحقیق بها می دهد آن جامعه فرهنگی برپا و سازنده دارد. كتاب چه در زمینة شعر و قصه و چه در مضامین آموزشی و علمی می تواند نقض مؤثر در رشد و تربیت صحیح كودكان بازی می كند (خوش نظر، 1372)

محمود حكیمی نویسندة كتاب نوجوانان در بارة كتاب این چنین می نویسد: «كتاب خودب می تواند در درك كودكان و نوجوانان شوق پرس و جو و كنجكاوی فراهم كند و او را به جهان انسان بودن یعنی دنیای دانستن و آزاد زیستن رهبری كند» (خوش نظر 1372)

جوامع پویا در ازدیاد كنابخانه ها سهمی دارند وجود كتابخانه منشاء پیشرفت جامعه و انتقال افكار و تجربیات و نجات كشورها از خطرات است كسانیكه اوقات فراغت خود را به كتابخانه كب روند از ضعف و پریشانی روح در امان هستند و آرامش بیشتری در زندگی دارند. كتابخوانی علاوه بر استفاده علمی و اخلاقی بهترین سرگرمی و تفریح سالم است. پیشرفت كشورها را می تواند بتیراژ كتابها و كیفیت آنها و مقدار مطالعه كنندگان مورد بررسی قرار داد. همچنین می تواند گفت كه كتاب رابطه مستقیمی با رشد فرهنگی آن جامعه دارد. برای هرچه بیشتر شركت كردن دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری و نیز شركت مداوم در كتابخانه های مدارس و یا كتابخانه های عمومی باید انگیزه مطالعه را در آنان ایجاد كنند همچنین كتابخانه های مدارس را در نظر شركت دانش آموزان در آن فعال كرد.

(رفوث و همكاران ترجمه فرازی 1375)

یكی از اموری كه هر جوینده اهل علم و دانش با آنان سر و كار دارد و همواره در طول زندگی به ان نیازمند است مطالعه و تحقیق و تداوم و افزایش مطبومات و اطلاعات است. اگر علم و. دانش اندك انسان با مطالعه و فراگیری و تحقیق و جستجو تكمیل نگردد و به آگاهی علم و دانش بگذرد و از حقایق یا عالم هستی با خبر و از آنها بهره مند گردد. در میان اقشار مختلف مردم كسانیكه به امر خطیر و ظریف تعلیم و تربیت و سازندگی و پرورش انسانها سر و كار دارند نیاز بیشتری به مطالعه و كسب علوم و معارف علمی و معنی دارند. (رفوث و همكاران ترجمه زازی 1375)

سخنی چند از بزرگان در باره مطالعه كتاب:

كتاب باغ و بوستان دانشمندان است

(حضرت علی)

در دنیا لذتی كه با لذت مطالعه برابری كند نیست

(تولستوی)

هركه مدرسه ای ایجاد كرد زندانی را خراب كرد

(ویكتور هوگو)

كتاب بنیاد تمدن است، كتاب بر عالم تمدن فرمانروائی می كند.

(ولتر)

كتاب بوستان خرمی است كه گلهای آن از سلیقه بزرگان می روید

(حافظ)

كودك، كتاب، مطالعه

در عصر ما، ذكر این نكته كه تا چه حد كتاب و كتابخوانی موجبی برای رشد دینی، اخلاقی، فرهنگی . عقلانی آدمی است، نمی نماید. زیرا همه می دانتد كه كتابهای مفید و سودمند یكی از مهمترین ابزار رساندن پیام و استقلال فرهنگ و تمدن برشی به نسل دیگر است. با تأیید نقش مؤثر كتاب در زندگی فردی و اجتماعی و حركات كمالی آدمی آنچه مهم است وجود نویسندگانی اسن كه رسالت و تعهد خود را تسهیل و سیر صعودی كامل انسانی و ارج معنوی اش را احساس كنند و بدانند كه چه و چگونه و برای چه كسی كتاب را می نویسند. و بر خوانندگان است كه بدانند چه كتابهایی بخوانند و چگونه بخوانند تذكر این نكته لازم و ضروری است كه مبادا در میان ضرورت كتاب و كتاخوابی غلو كنیم زیرا باید تا آن حد به كتال خواندن اعتنا داشت كه ادمی را از تفكر بازنگیرد و در حقیقت كتاب آدمی را از خود نگیرد (آشوری 1374)

میلورال تبلچور در سال 1969 منشی بخش كودكان انجمن كتابداران امریكا بود توجهش بر امر ترجمه جلب شد و در این مورد دست به تحقیقاتی زد. او در صدد بود نظر اروپائیان را در بارة كتابهای انگلیسی و ادبیات امریكا بداند و در ضمن در بارة آنچه كه امریكا از آثار اروپائی چاپ و منتشر می شد نیز نظریابی كند.

نتیجه این تحقیق معلوم داشت كه در دنیای كودكان نیز همیشه بهترین و مناسبترین كتابها مورد استفاده و نشر قرار نگرفته اند (لویتیس و موریس ترجمه آل رسول 1363)

بزرگترها در انتخاب كتاب برای كودكان نیاز نیاز خداپسندانه جامعه بشیتر از نیازها و خواسته های كودكان در نظر دارند و هر یك ذوق و سلیقه ای خاص خود را دارند. و خوش آمدن و بد آمدن آنان از كتابی، غالب بر اساس تجربه و خواسته های بزرگسالی خودشان است به احتیاجات كودكان، حال آنكه با توجه به خصایص كودكان و نوجوانان و نیازهای این مراحل از زندگی آدمی، كتابی مفید است كه محتوایش صلاح آنان را ابلاغ كند و مطلب آن چیزی باشد كه در حضور بگنجد و با معاینه و مشاهده بتوان آنان را حاصل كرد شاید این نكته كه گفته اند:

بچه ها را در حصار كتاب قرار دهید و با فزونی خاص زمینه را برای علاقمندی آنان به كتاب و كتابخوانی فراهم كنید برای آن است كه آنچه به او ارائه می دهیم پسند بزرگترهاست.

حال آنكه كودكان از بدو تولد مطلوباتی دارند كه در پی آنها می گردند و آنها را می جویند اگرچه آنچه را كه می خواهند به ایشان ارائه دهیم خود به مطالعه راغب خواهند شد آنچه مهم است این است كه خواسته های كودكان هیچ گاه رها نشود و غیر از دنیای آنها چیزی موضوع قرار داده نشود. (آدله و درون، ترجمة صراف تهران 1374)

بررسی نتایج تحقیقاتی كه در اتریش بر بیش از 40000 شاگرد در مدرسه انجام شد نشان می دهد كه یكی از عوامل در پرورش عادات واقعی به مطالعه ارتباط دادن مطالب خواندن است. به مهارت بچه ها در خواندن در مراحل سنی مختلف برای جوابگوئی این نیاز لازم است كه:

اولاً: درج مشكل بودن مطالب خواندنی به وسیله یك فرمول خاص معلوم می شود.

ثانیاً: سن خواندن هر شاگرد معلوم شده است سنی كه اغلب با سن تقریبی او فرق دارد. (اوتیس و موریس ترجمة آل رسول 1363)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
میزان علاقه به مطالعه ;روش سریع خواندن;روش خواندن تجسمی;روش خواندن عبارت تكراری;اصول مطالعه و تحقیق و فراگیری بهتر آن;تدارک محیط مناسب برای مطالعه

روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

منظور از اختلالات شخصیت، الگوهایی از رفتار غیر انطباقی است به طوری كه هنگامی ویژگیهای شخصیت چنان انعطاف ناپذیر و غیر انطباقی شوند كه كاركرد فرد را به میزان چشمگیری مختل كنند، در این صورت به اختلالهای شخصیت تبدل می شوند

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 45 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

نقش والدین در تحصیل فرزندان

مقدمه:

منظور از اختلالات شخصیت، الگوهایی از رفتار غیر انطباقی است. به طوری كه هنگامی ویژگیهای شخصیت چنان انعطاف ناپذیر و غیر انطباقی شوند كه كاركرد فرد را به میزان چشمگیری مختل كنند، در این صورت به اختلالهای شخصیت تبدل می شوند.

اختلالات شخصیت در واقع شیوه های نامناسب برای حل مسئله و كنار آمدن با فشار روانی هستند كه اغلب در اوایل نوجوانی بروز می كنند و در سراسر بزرگسالی ادامه می یابند.

افراد مبتلا به اختلالات شخصیت معمولا ناراحتی یا اضطرابی احساس نمی كنند، انگیزشی برای تغییر رفتار خود نشان نمی دهند و برخلاف افراد اسكیزوفرنیایی تماس خود را با واقعیت از دست نمی دهند و نابسامانی چشمگیری در رفتارشان مشاهده نمی شود.

در III DSM از 12 نوع اختلالات شخصیت یاد شده است كه یكی ازآنها اختلال شخصیت ضد اجتماعی است كه در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

افرادی كه به اختلال شخصیت ضد اجتماعی مبتلا هستند فاقد حس مسئولیت و درك اخلاقی هستند و توجهی به دیگران ندارند. رفتار آنها كم و بیش زیر سلطه نیازهای خود آنان است و به عبارت دیگر آنها فاقد وجدان هستند.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی الگوی رفتاری خاصی است مشخص با شرارت، اعمال ضد اجتماعی، جنایی كه در كودكی و اوایل نوجوانی شروع می شود و منجر به اختلالات شدید در خیلی از زمینه های زندگی مثل روابط خانوادگی، تحصیل، شغل، خدمت سربازی و ازدواج می گردد.

علام اساسی این اختلال عبارتند از: بی قراری، میدان توجه كوچك، نزاعهای مكرر كه اغلب منجر به درگیری با افراد دیگر می شود، سابقه تحصیلی خراب، فرار از منزل، سابقه شغلی ناموفق، درگیری با پلیس، دروغگویی، هرزگی، بی مبالاتی در رفتار جنسی، همجنس خواهی، عدم احساس گناه، فقدان محبت، اضطراب، عدم وجود شرم و حیا و غیره.

شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی میان نوجوانان بسیار دیده می شود. زیرا دوره نوجوانی مرحله حساسی از رشد یك انسان است و دوره نوجوانی در میان دوران رشد انسان، یكی از حقایق قطعی و غیر قابل سوال می باشد.

همانطور كه در هر دوره جبر تاریخ جوی بوجود می آورد كه باعث ظهور بعضی افراد می گردد، حوادث فرهنگی و اجتماعی نیز نوجوانی را به عنوان یك مرحله قطعی و مشخص در رشد انسان بوجود آورده است كه زمینه ای است برای مطالعات وسیع.

اهداف تحقیق:

هدف از این تحقیق این است كه بدانیم آیا از نظر زمینه های رفتاری و روانی وشخصیتی میان نوجوانان والد دار و بدون والد تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

هدف دیگر این است كه میزان شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی را میان نوجوانان والد دار و بدون والد تعیین كنیم.

هدف دیگر این است كه در صورت مشخص شدن تفاوتها، نتایج در اختیار موسسات و كسانی كه در كار تعلیم و تربیت و آموزش نوجوانان هستند، قرار بگیرد تا گامی موثر باشد در تدوین برنامه های منظم برای رفع مسائل و مشكلاتی كه ممكن است در میان نوجوانان وجود داشته باشد.

تعریف اصطلاحات عمومی:

– شخصیت: این اصطلاح را می توان تمامی سیستم تمایلات نسبتاً پایدار روانی و جسمی هر فرد تعریف نمود. تمایلاتی كه نحوه تطابق وی را نسبت به محیط روانی- اجتماعی و مادی معین می سازد. (پورافكاری، 1321، ص 1106)

– اختلالات شخصیت: این اختلالات به صورت الگوهای ناسازگارانه، انعطاف ناپذیر بسیار عمیق و با ثبات در درك و برخورد با محیط و خود فرد تظاهر می كنند. (همان منبع، ص 1107)

– اختلال شخصیت ضد اجتماعی: این اختلال با اعمال جامعه ستیزانه و جنایی مستمر مشخص است اما معادل جنایتكاری نیست بلكه ناتوانی برای تطابق با موازین اجتماعی است كه شامل بسیاری از وجوه رشد نوجوانی و جوانی بیمار می گردد. (همان منبع، ص 91)

چكیده پژوهش:

موضوع این پژوهش بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی میان نوجوانان والد دار و بدون والد است. همانطور كه می دانیم نوجوانی یكی از مراحل حساس دوران زندگی هر فرد محسوب می شود كه مهمترین و اثرگذارترین جریانات در این دوره حساس اتفاق می افتد كه ممكن است زندگی یك فرد را تحت شعاع قرار دهد. در این پژوهش ابتدا به بررسی دوره حساس نوجوانی پرداخته شده است و رابطه میان نوجوان و خانواده بررسی شده و مشكلات دوره نوجوانی نیز بررسی شده است.

بعد از بررسی دوره نوجوانی، بزهكاری، علل آن و دیدگاه هایی در مورد بزهكاری بررسی شده است و عواملی كه می تواند نوجوان را به سوی بزهكاری بكشاند.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی، یكی از اساسی ترین مشكلاتی است كه ممكن است یك نوجوان به آن مبتلا شود. اختلال شخصیت ضد اجتماعی، علائمی نظیر، بی احساسی مزمن، دروغگویی، دزدی، كلاهبرداری، انحرافات جنسی و غیره مشخص می شود كه در این پژوهش به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

در این پژوهش دو فرضیه مطرح شده است كه میزان اختلل شخصیت ضد اجتماعی را میان نوجوانان تعیین می كند. برای اثبات فرضیه ها از پرسشنامه 71 سوالی mmpi یا مینه سوتا استفاده شده است كه سوالات مربوطه به آیتم اختلاف شخصیت ضد اجتماعی (pd) كه شامل 19 سوال بوده است، انتخاب شده و در اختیار نوجوان دختر پایه اول دبیرستان گذاشته شده است كه نیمی از آنها دارای والد و سرپرست و نیمی دیگر بدون والد و سرپرست بوده اند. داده های به دست آمده از پرسشنامه با روش t استیودنت محاسبه شده اند و با t جدول در سطح 05/0 و با درجه آزادی بی نهایت مقایسه شده است و نتیجه اینكه t به دست آمده از t جدول كوچكتر شده یعنی فرضیه ما در این پژوهش رد شده است یعنی تفاوت معنی داری میان میانگین های دو گروه وجود ندارد.

تاریخچة نوجوانی:

برای قرن ها این تفكر وجود داشت كه به محض اینكه كودكان به سنین 6 یا 7 سالگی می رسند می توانند مسئولیت های بزرگسالان را تقبل كنند و وارد بازار كار شوند. به غیر از قشر محدود ثروتمند، كودكان همراه بزرگسالان در مزارع و معادن كار می كردند و در میان جنگ حاضر می شدند. با صنعتی شدن جوامع از سپیده صبح تا شام در كارخانجات كار می كردند. تقریباً از 150 سال قبل دوران كودكی به رسمیت شناخته شد كه توجه به حقوق كودك، روانشناسی كودك و اجباری شدن تحصیلات از نتایج آن است. شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیشرفت تكنولوژی، پیدایش رشته های تعدد تحصیلی و تخصصهای جدید و طولانی شدن دوران تحصیلات در ابتدای قرن بیستم زمینه ای را ایجاد كرد كه باعث شد به دوره نوجوانی توجه خاصی شود.

در اوایل قرن بیستم استانلی هال، به سبب تخصص و خصوصیات شخصی خود نخستین تئوریسین دوره نوجوانی گردید. استانلی هال (1924-1848) اولین دكترای روانشناسی را در امریكا كسب كرد و اولین روانشناسی است كه روانشناسی بلوغ و نوجوانی را مطرح كرده است و دوره نوجوانی را به عنوان یك مرحله مشخص از رشد انسان تلقی كرده است و در مطالعات خود از روش های علمی استفاده كرده است وی اولین فردی بود كه از روش پرسشنامه برای كسب اطلاعات عینی استفاده كرده است. به عقیده هال نوجوانی مرحله ای است كه شخص تمام مراحل قبلی رشد را برای بار دوم در سطح پیچیده تری تجربه می كند. به عبارت دیگر موجود زنده در طول حیات مراحلی مشابه تاریخ تحول انسانی را طی می كند. با شروع نوجوانی در حدود چهارده سالگی سلسله اعمال جدیدی امكان پذیر می شود كه هال آنرا «تولد دوباره» خواند. هال معتقد است كه رشد انسان براساس برنامه از قبل تعیین شده و تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیكی صورت می گیرد و تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی را در این مورد كمتر می داند. وی معتقد است كه نوجوانی مرحله خاصی در رشد است كه قبلا از نظر روانشناسی و اجتماع نادیه گرفته شده بود. هال اصطلاح طوفان و فشار را در نوجوانی به كاربرد و معتقد بود كه در این دوره وجود طوفان و فشار اجتناب ناپذیر می باشد (اكبرزاده، 1376، ص 4).

تعبیر نوجوانی به عنوان یك مرحله بحرانی، در اصل از فلاسفه یونانی، بخصوص ارسطو گرفته شده است اما كسی كه برای اولین بار به شكل شایان توجهی بلوغ و بحران را بحران به طوفان، در آن یك انقلاب و زایش دوباره می بیند. (احدی و محسنی، 1322، ص 14).

فروید، معتقد بود مراحل رشد روانی-جنسی تابع وراثت و عوامل ژنتیكی می باشد. این تكامل نسبتاً مستقل از عوامل محیطی صورت می گیرد. بهترین مثال، عقده ادیپ است كه آن را در همه جا و همه زمان ها یكسان می داند. فروید نز نوجوانی را به عنوان یك مرحله الزاماً سخت و طوفانی تلقی می نماید عقاید وی مطابق با نظریه رشد داخلی می باشد. (اكبرزاده، 1376، ص 5)

مارگارت مید (1978-1901) بر روی افراد یك جزیره دور افتاده اقیانوس آرام مطالعاتی انجام داد، و نظریه متفاوتی را مطرح كرد. وی جریان رشد را بین مردم قبایل جزایر ساموآ آرام و بدون فشار یافت. (اكبرزاده 1376، ص 5) روت بندیكت، بر روی اجتماعات زیادی مطالعه نمود. وی این طور نتیجه گیری كرد كه مشكل اصلی نوجوانی، عدم مداومت و ناهماهنگی در اجتماعی شدن به عنوان بزرگسالان می باشد. منظور وی از مداومت و ناهماهنگی لزوم یادگیری یك سری رفتارها، نقشها و گرایش های متفاوتی می باشد كه برای بزرگسال شدن لازم است و با آنچه فرد در كودكی یاد گرفته است تفاوت دارد (همان منبع، ص 6).

آلبرت بندورا، یكی از معروفترین روانشناسان، معتقد است، نوجوانی زمان طوفان و فشار اجتناب ناپذیر نمی باشد. در این دوره كه امكان دارد مشكلات حقیقی نیز وجود داشته باشند. هر نوع مشكلی را باید به عنوان نتیجه تجارب محیطی در نظر گرفت، نه بعنوان نتیجه یك دوره سخت و اجتناب ناپذیر در رشد بشر (همان منبع، ص 7).

نوجوانی:

نوجوانی به دوره ای اطلاق می شود كه دوره‌ای انتقالی میان كودكی و بزرگسالی است. این دوره ابتدا با اجباری شدن آموزش رسمی، توسعه صنایع و رهایی كودكان و نوجوانان از كار كردن در مزارع و كارخانجات رسمیت یافت و در قرن بیستم در كشورهای صنعتی اهمیت ویژه ای پیدا كرد. مفهوم نوجوانی و تجارب مربوط به آن در فرهنگ‌های مختلف شكل های متفاوتی دارد. مثلا در جوامع دور افتاده ورود به بزرگسالی با تشریفات خاص و گاهی دردناك همراه است. (احدی و جمهری، 1378، ص 81).

مرحله نوجوانی دوره ای است كه در آن فرد، دارای جنبه های افراطی و اغراق آمیز در سلوك و رفتار خود می باشد و از مشخصات آن طوفان و فشار هیجانی است. ابتدا این تغییرات را جسمانی می دانستند ولی به تدریج روشن شد كه رفتار دوره بلوغ بیش از آنكه ناشی از تغییرات جسمانی باشد تحت تاثیر عوامل محیطی قرار دارد. (احمدی، 1374، ص 15)

تعریف دیگری نیز از نوجوانی به عنوان یك دوره بحرانی معمول شده است كه حاصل پژوهشهای استرن و سایر روانشاسان آلمانی است. به نظر آنان، نوجوانی زمان كشف و آگاهی از ارزش های فرهنگی و معنوی است. به دلیل عدم تكامل شخصیتی و عدم تكامل شكل گیری نگرش شخصی نوجوان نسبت به زندگی، كشمكش ها و تعارض‌های ناشی از این آگاهی، دوره و حالتی منقلب و بحرانی را برای نوجوان به وجود می آورد. (احدی و محسنی. 1322.ص 15)

در جوامع صنعتی انتظار نمی رود كه كودكان در كارهای تولیدی جامعه شركت كنند و یا عهده دار مسئولیت های اجتماعی باشند. و با پایان كودكی نقش فرهنگی آنها دگرگون می شود. یعنی، كودكان در این جوامع با ورود به دوره نوجوانی، باید آموخته های كودكی را كنار بگذارند و نقش های جدیدی ایفا كند. این مسأله حتی در مورد نقش جنسی مصداق دارد، چرا كه در برخی از جوامع، كودكان رفتار جنسی را نه تنها می آموزند، بلكه در این زمینه مورد تشویق قرار می گیرند. ولی در جوامع غربی كودكان چنین مجوزی ندارند و با شروع نوجوانی، بی درنگ باید نقش جنسی متناسب با فرهنگ خود را فرا بگیرند و در این حال، از محدوده خاصی خارج نشوند. (احدی، جمهری. 1378. ص 80).

نوجوانی با تغییرات بیولوژیكی آغاز می شود. این تغییرات در دختران از 9 تا 12 سالگی و در پسران از 11 تا 13 سالگی بروز می كند. این تغییرات بیولوژیكی با افزایش وزن وقد به طور ناگهانی بروز می كند. رشد سریع بدنی در این دوره تحت تاثیر هورمونهای غدد درون ریز، مخصوصا غده هیپوفیز قرار دارد. رشد بدنی 3 تا 4 سال طول می كشد و اوج آن در دختران 12 سالگی و در پسران 14 سالگی است. در طی این دوره 15 تا 20 سانتی متر بر قد و 20 تا 25 كیلوگرم بر وزن یك نوجوان افزوده می شود (احمدی.1374.ص 18)

تمام نوجوانان جهان تجربه ای كم و بیش مشترك دارند و آن عبارت است از تغییراتی كه همزمان به رشد سریع قد و وزن (همانطور كه یادآور شدیم)، قیافه ظاهری و نهایتاً بلوغ جنسی آنها منجر می شود و در ادامه بحث ابتدا تعریفی از بلوغ ارائه می دهیم، بلوغ مرحله ای از زندگی است كه طی آن فرد به تكامل جنسی می رسد و درنتیجه از قابلیت تولید مثل برخوردار می شود. (احدی و جمهری. 1378. ص 84).

نوجوان و خانواده:

ماهیت روابط خانوادگی در دوران نوجوانی كیفیت خاصی پیدا می كند. در دنیای معاصر، وقتی از نوجوان و خانواده وی صحبت می شود تصویر بخصوصی در ذهن اكثر مردم تداعی می شود. عده ای معتقدند كه بخش عمده ای از تعارض میان والدین و نوجوان ناشی از مفهوم شكاف نسل[1] است. شكاف نسل یعنی اختلاف عمیق میان ارزش ها و نگرش های دو نسل مختلف. بدیهی است كه نوجوان و والدین میانسال، ارزش های مشابهی ندارند، تفاوت میان دو نظام ارزشی تا حدود زیادی به سن آنها مربوط می شود. طبیعی است كه یك نوجوان بیشتر به آینده خود فكر می كند، در حالی كه والدین میانسال درگیر حل و فصل مشكلات جاری و ملموستر زندگی هستند. نوجوانان آینده ای آرمانی را تجسم می كنند، در حالی كه والدین با مشكلات واقعی زندگی دست به گریبان هستند. شكاف نسل گاهی ممكن است ذهنیت هر دو نسل را تحت تاثیر قرار دهد، مثلا به علت تحولات چشمگیر فرهنگی، اجتماعی و صنعتی نوجوانان امروزی آزادی خواهترند و برای حقوق فردی و اجتماعی، از جمله نقش زن اقلیت‌های نژادی ارزش بیشتری قائلند. قابل ذكر است كه از بسیاری جهات نوجوان ها و والدین شان شبیه به هم می اندیشند. برخی از تحقیقات نشان داده است كه بسیاری از نوجوانان در مورد رشته تحصیلی و انتخاب در حالی كه در مورد طرز پوشش، نوع سرگرمی های اجتماعی، زبان محاوره ای و انتخاب سبك موسیقی عمدتاً از همسالان تبعیت می كنند. با وجودی كه گهگاه در مورد همین مسایل سلیقه‌ای و به ظاهر پیش پا افتاده اختلاف میان آنها بالا می گیرد، ولی در مورد مسائل عمده تر زندگی میان آنها شباهت فكری و ارزشی بیشتری وجود دارد (سلیگمن، كارول. ك و همكاران. 1991. ص 450).

گاهی گفته می شود كه اكثر نوجوانان مایل نیستند كه وقت خود را در كنار والدین سپری كنند و تمایل شدیدی به معاشرت با همسالان خود دارند. به همین دلیل آنها به تدریج از والدین خود فاصله می گیرند و برای آنها ارزش و احترام لازم قائل نیستند. یافته های اخیر نشان می دهد كه این نوع طرز تلقی تا حدودی غیر منصفانه و حتی غیر منطقی است، چرا كه برخلاف باور بعضی از مردم، بسیاری از نوجوانان به والدین خود دلبستگی عمیقی دارند. (همان منبع، ص 449).

برخی از روانشناسان معتقدند كه خودمختاری نوجوان دو جنبه دارد: خودمختاری هیجانی[2] و خودمختاری رفتاری[3]. برای رسیدن به خودختاری هیجانی، نوجوان باید به تدریج به عواطف خود متكی و از میزان نیاز او به تایید و حمایت والدین و بزرگسالان كاسته شود. خود مختاری رفتاری مستلزم این است كه نوجوان امور زندگی خود را شخصاً به عهده و درباره مسائل جاری زندگی تصمیم‌گیری كند. بدیهی است كه وقتی نیاز به خودمختاری در هم دو جنبه بیشتر شود، تعارض میان نوجوان و والدین افزایش می یابد. مثلا، استاین برگ در یك تحقیق نتیجه گرفت كه پسران نوجوانی كه در روابط خانوادگی ابراز وجود بیشتری می كنند، با والدین خود نیز بحث و جدل بیشتری دارند. (همان منبع. ص 450).

طبقه بندی مشكلات نوجوانان:

دوره نوجوانی یكی از بحرانی ترین دوران زندگی فرد است. یعنی گذشتن از مرز كودكی و وارد شدن به مرحله جدیدی است. ورود به نوجوانی فرد را با مشكلات فراوانی دست به گریبان می سازد. بررسی این مشكلات مستلزم بررسی همه جانبه نسلی است كه در حال دگرگونی عمیق شخصیتی است و برای سازگاری از هیچ تلاش دریغ نمی كند. می توان مشكلات نوجوانان را به 5 دسته زیر تقسیم كرد: 1) اختلال در تصویر بدنی 2) بحران خودشناسی 3) مشكل اجتماعی شدن 4) مسائل جنسی 5) بیماری های روانی (اشكوری. 1375. ص 3).

با انجام چند تحقیق در زمینه مشكلات نوجوانان ایرانی، مسائل آنها به صورت زیر طبقه بندی شده است:

1) دشواری های مالی 2) دشواری های تحصیلی 3) دشواری های ناشی از تعارضات گذشته و حال 4) دشواری‌های ناشی از مناسبات خانوادگی 5) دشواری های ناشی از تمایلات جنسی 6) اعتیاد نوجوانان 7) دشواری ایام فراغت 8) اضطراب ها و نگرانی ها (پژوهش هایی درباره نسل جوان، انجمن اولیا و مربیان. شماره 5. ص 25)

با جمع بندی مشكلاتی كه در دوره نوجوانی مطرح است می توان مشكلات آنها را به صورت زیر تقسیم و طبقه بندی كرد:

1) بحران بلوغ و مسائل ناشی از تحولات آن 2) بحران هویت و سردرگمی نوجوانان 3) مشكل مناسبات و روابط نوجوانان با والدین وهمسالان 4) تحول ارزش ها در نوجوانان 5) مشكلات تحصیلی 6) مشكلات مالی و شغلی 7) مشكلات اوقات فراغت 8) مشكلات جنسی 9) بزهكاری ها 10) اعتیاد 11) مشكلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی 12) مشكلات ناشی از بیماری های روانی. (احمدی. 1374. ص 5)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نقش والدین در تحصیل فرزندان ;اختلال شخصیت ضد اجتماعی;تاریخچه نوجوانی

روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

می آیند در رأس این گروه « لوبروز» قرار داشت كه پزشكی عالی مقام و محققی پرتلاش بود او در كتاب اساس جنایتكار به صراحت اعتراف كرده است كه سرشت و خمیرة بعضی از انسانها جنایت نهفته است و چنین انسانی پس از ولادت و رشد دروضع وموقعیتی قرار می گیرد كه نمی تواند جنایت نكند تحقیات دانشمندان دیگر خلاف آنرا ثابت كرده است ولی این نكته مورد تأیید همگان قرار گرفت

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 67 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

«فهرست مطالب»

مقدمه

پیشینه های تحقیق

خلاصه تحقیق

« فصل اول»

بیان مسئله

هدف از تحقیق

فرضیه های تحقیق

«فصل دوم »

جامعة آماری

نمونه آماری

ابزار و وسائل تحقیق

«فصل سوم »

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری

«فصل چهارم »

بحث و نتیجه گیری

محدودیت و مشكلات اجرایی تحقیق

نمونه پرسشنامه

مقدمه :

در گذشته طرز فكری ازسوی برخی از دانشمندان و محققین عرضه شده بود كه براساس آن قائل بودند بعضی از افراد ذاتاً جانی و منحرف بدنیا
می آیند در رأس این گروه « لوبروز» قرار داشت كه پزشكی عالی مقام و محققی پرتلاش بود او در كتاب اساس جنایتكار به صراحت اعتراف كرده است كه سرشت و خمیرة بعضی از انسانها جنایت نهفته است و چنین انسانی پس از ولادت و رشد دروضع وموقعیتی قرار می گیرد كه نمی تواند جنایت نكند تحقیات دانشمندان دیگر خلاف آنرا ثابت كرده است ولی این نكته مورد تأیید همگان قرار گرفته است كه برخی از كودكان فاسد و شرور و جانی بار
می آیند بدان خاطر كه در محیطی ناسالم رشد و پرورش یافته اند و در این امر خانواده بیش ازدیگر مراكز اجتماعی در كودك نقش دارد . زیرا كودك در خانواده شاهد زشتی ها ، زیبایی ها ، محبت ها و خشونتها ، درگیریها و حتی مرگ و میرها ، خوردن و خفتن ، غم و شادی و تحت تأثیر القائات و تذكرات و امر و نهی والدین ودیگر اعضای خانواده است . این ملاحظات و مسموعات فكر و روان او را تشكیل میدهد انگیزه هایی سازنده و یا ویرانگر در او پدید می آورد و او را به رفتارهایی خاص ویژه وامیدارد خانواده آموزشگاه رفتار و كردار است پدر و مادر و بزرگترهای خانواده نخستین الگوهای رفتاری وملاك اولیه و اعتباری كودكان ونوجوانان هستند وهر گونه ابراز تمایل والدین مطالعه وكسب دانش و یاپرداختن به هنر و ورزش چه بسا ذوق فكری كودكان و نوجوانان را بیدار و شكوفا و بارور سازد . همانطور كه هر گونه نكوهش و یا بی میلی پدران و مادران می تواند عامل كندی ایستی و یا پس رفتگی آنان را در زمینه های سرشتی فراهم آورد .

هر چند خانواده نوجوانانشان را بهتر درك كنند و با آنان دوستی نمایند آرامش و اعتماد به نفس در فرزندانشان بیشتر می شود و نوجوانان در سایه بهره وری از آرامش و اعتماد بدست آمده برخورداری از بهداشت روانی مناسب توانایی خواهند یافت كه به سادگی از مرحلة حساس بگذرند و به زندگی خودبپردازند .

پیشینه های تحقیق

با بررسی در كتابخانه ها متاسفانه پیشینه های معتبری دراین زمینه نیاورده ام جز دو مورد 1ـ گروهی از دانشجویان رشته مشاوره دردانشگاه آزاد

2ـ گروهی از دانشجویان رشته مشاوره در دانشگاه تربیت معلم پیرامون این موضوع تحقیق كرده اند كه به نتایج مشابه با همین تحقیق دست پیدا كرده اند .

خلاصه تحقیق

برخی از عوامل و شرایط خانوادگی درایجاد تفاوتهای فردی بین دانش آموزان نقش اساسی دارد در بعضی خانواده ها پیشرفت كودكان درامر تحصیل وموفقیت آنان دراین زمینه به عنوان یكی از ارزشهای مهم تلقی می شود و ارزشهای خانواده نه تنها در انگیزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی فرزند تأثیر به سزایی داردبلكه با شرایط و موقعیتهای آموزشی نقش تعیین كننده ای را ایفا می كند به علاوه رفتاروالدین با یكدیگر در تعامل آنها و به طور كلی وضعیت عاطفی خانواده بهداشت روانی كودك را تحت تأثیر قرار می دهد . هر كودكی در خانواده احساس طرد شدگی وناامنی می كند اعتماد به نفس و خود پنداری خود را از دست می دهد چنین كودكانی به تدریج انگیزه یادگیری و پیشرفت را از دست می هند واغلب به گروه مردود شدگان و شكست خوردگان در تحصیل می پیوندند به دلیل اهمیت این موضوع نقش خانواده در وضعیت تحصیلی فرزندان بخصوص افت تحصیلی این تحقیق انجام گرفته است و فرضیه اصلی تحقیق مینی بر اینكه بین میزان توافق والدین باهم و وضعیت تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم وجود دارد تأیید می گردد طبق این تحقیق می توان این هشدار را داد عدم توفیق والدین روی روحیه و جسم و جان فرزندان چنان اثر می گذارد كه جبران و علاج آن گاهی اوقات امكان ندارد پس بهتر است ازدواجمان را با فكر و منطق شروع كنیم و در نهایت زندگی آرام و دل نشینی داشته باشیم تا فردا فرزندانمان در زندگی و امور تحصیلی خود موفق و پیروز باشند .

«فصل اول»

بیان مسئله :

معمولاً در بین دانش آموزانی كه افت تحصیلی دارند خانواده هایی هستند كه ازاختلافات و ناسازگاری رنج می برند در این تحقیق مطالعه ارتباط این دو وضعیت ( افت تحصیلی و اختلافات خانوادگی) مورد توجه قرارگرفته است .

تعریف لغوی وتعریف اصطلاحات مهم تحقیق :

ارتباط : پیوند ورابطه بین دو متغیر كه از طریق ضریب همبستگی توصیف می شود . ضریب همبستگی قدرت ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد .

خانواده در اصطلاح : خانواده عبارت از یك واحد است اجتماعی كه از ازدواج یك زن و مرد بوجود می آید وفرزندان حاصل از آن ازدواج آن را تكمیل می كنند .

( حبیب الله طاهری 1350)

اختلاف : منظور از اختلاف زن و شوهری كه باهم توافق ندارند كه موارد رفتاری این اختلافات فهرست وار به صورت زیر است :

1ـ نداشتن عقاید وسلیقه های مشترك

2ـ عدم همكاری و صمیمیت در كارها و اداره خانواده

3ـ عدم توافق در نحوه تربیت فرزندان

4ـ سركوب زدن هر یك از زن و شوهر توسط دیگری

5ـ اختلاف بر سر مسائل جنسی

6ـ عدم توافق در ارتباطات اجتماعی با دیگران

7ـ نداشتن الگوهای مشترك در وضعیت زندگی

افت تحصیلی : عدم پیشرفت در علم و تحصیل كه در این تحقیق به صورت دفعات تجدیدی یا دفعات مردودی مورد توجه قرار می گیرد .

دفعات تجدیدی : 1ـ فقط یكبار تجدید شده 2ـ دو بار تجدید شده

دفعات مردودی : 1ـ فقط یكبار مردود شده 2ـ دوبار یا بیشتر مردود شده

وضعیت تحصیلی : در این تحقیق وضعیت تحصیلی دانش آموزان به سه گروه تقسیم شده است :

1ـ قوی ، داشتن معدل 20 ـ 17 در خرداد ماه

2ـ متوسط ، معدل 17 ـ 14

3ـ ضعیف ، معدل زیر 14

متغیرهای كنترل : در این تحقیق از دانش آموزان در سنین 14 ـ 12 تست هوش ( فرم شماره 2 ریون )گرفته شده و افرادی كه IQ آنها بین 105=IQ تا 120 =IQ برگزیده شده اند سعی شده كلاسهایی انتخاب شود كه روش تدریس و بافت كلاس مشابه ای داشته باشند تا این متغیر ها نیز كنترل شوند .

هدف از تحقیق
1ـ شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی

2ـ آگاهی دادن به اولیاء محصلین كه تا چه اندازه توافق با همسرشان دروضعیت تحصیلی آنها مؤثر است .

3ـ كم شدن افت تحصیلی در بین دانش آموزان

«فرضیه های تحقیق»

= وضعیت روایط خانوادگی بر وضعیت تحصیلی فرزندان مؤثر است .

= توافق والدین موجب پیشرفت تحصیلی فرزندان است .

= عدم توافق والدین موجب افت تحصیلی فرزندان است .

روش انجام تحقیق

«فصل دوم »

الف :جامعه آماری :

تحقیق حاضر بین زنان و مردانی كه دارای فرزند محصل هستند انجام شده است .

ب: نمونه آماری :

افراد این نمونه بطور تصادفی از اولیاء دختران و پسران مدرسه راهنمایی مجتمع رادیویی بعثت كمال آباد كرج انتخاب گردیده است .

ج: ابزار ووسائل تحقیق :

پرسشنامه ای در اختیار افراد قرار می گیرد و نظر آنها در مورد توافق با همسرشان و دیگر متغیرهای پرسشنامه پرسیده می شود و همچنین تست هوش برای سنجش و كنترل این متغیر .

متغیرهای پرسشنامه :

1ـ جنسیت 2ـ سن 3ـ میزان تحصیلات 4ـ وضعیت تأهل 5ـ بطور كلی سؤالات پیرامون توافق با همسر .

نحوه جمع آوری اطلاعات و روش آماری :

پرسشنامه ای در اختیار آزمودنیها قرار می گیرد و سپس بارسم جدول و درج نتایج آن با بدست آوردن فراوانی از آزمون مجذور خی وتی تفسیر
می شود .

« فصل سوم»

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها :

1ـ در این تحقیق از روش مجذور خی استفاده می شود ومنطق استفاده از این روش این است كه چون دو گروه از لحاظ متغیر های مختلفی كه به صورت كیفی ارزشیابی شده اند باهم مقایسه می گردند در چنین مواردی مناسب ترین روش آماری كه به منظور آزمودن فرض مستقل بودن یك متغیر از متغیر دیگر بكار می رود روش مجذور خی یا كااسكور x2 می باشد .

2ـ روش دیگری كه بكار می رود آزمون تی است كه برای مقایسه میانگینهای معدلهای دو گروه بكار رفته منطق استفاده از این روش این است كه چند معدل راكه به صورت كمی و با مقیاس فاصله ای سنجیده می شود و با روش آزمودن تی معنی دار بودن تفاوت میانگینها روشن می شود .

3ـ برای تنظیم پرسشنامه جهت كار آماری دو وضعیت خیلی زیاد و زیاد را در یك گروه زیاد ، تا حدودی در گروه متوسط كم و اصلاً درگروه كم جای داده ام .

میزان توافق زوجین با هم

جمع

زیاد

متوسط

كم

میزان توافق دفعات مردود شدن

مردود شدن یا نشدن فرزندان

56

(67/32)37

(32/13)11

(10)8

هیچ بار

16

(33/9)10

(81/3)2

(86/2)4

فقط یكبار

12

(7)2

(86/2) 7

(14/2)3

دوبار یا بیشتر

84

49

20

15

جمع

توافق كم هیچ بار

توافق كم یكبار

توافق كم دوبار یا بیشتر

توافق متوسط هیچ بار

توافق متوسط یكبار

توافق متوسط دو بار یا بیشتر

توافق زیاد هیچ بار

توافق زیاد یك بار

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی;نداشتن عقاید و سلیقه های مشترک;روش تجزیه و تحلیل داده های آماری

روش تحقیق بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

در پژوهش حاضر با عنوان بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران وپسران 1913 سال شهر تهران ) تست استاندارد عزت نفس كویر اسمیت بر 50 دختر و 50 پسر اجراشد ، وبا استفاده از آزمون T استودنت نتایج زیر بدست آمد

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 105

حجم فایل: 81 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

چكیده :

در پژوهش حاضر با عنوان : بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران وپسران 19-13 سال شهر تهران ) تست استاندارد عزت نفس كویر اسمیت بر 50 دختر و 50 پسر اجراشد ، وبا استفاده از آزمون T استودنت نتایج زیر بدست آمد :

1- اعتماد به نفس دخترانی كه جو عاطفی مناسب در خانواده دارند بیشتر از دخترانی است كه جو عاطفی نامناسبی درخانواده دارند .

2- اعتماد به نفس پسرانی كه جو عاطفی نا مناسب در خانواده دارند بیشتر از پسرانی نیست كه جو عاطفی مناسبی درخانواده دارند .

« فهرست مطالب »

عنوان صفحه

چكیده :

فصل اول – كلیات

بیان كلی مسئله 1

سوال پژوهشی 4

فرضیه ها 4

تعریف اصطلاحات 5

بیان اهداف پژوهش 9

فصل دوم – بررسی پیشینه وادبیات پژوهش

بررسی آخرین پژوهش های انجام شده درزمینه پژوهش حاضر 11

بررسی كلیه نظریه ها وتئوریهای درزمینه پژوهش حاضر 22

عوامل تعیین كننده جوعاطفی خانواده 25

رابطه پدر ومادر بافرزندان 26

الگوهای تربیت فرزندان 29

رابطه اعتماد به نفس وروابط دوستانه والدین با كودك 33

مسئولیتهای والدین دررابطه با ایجاد اعتماد به نفس 35

علائم ونشانه های اختلال در اعتماد به نفس 36

نشانه های اعتماد به نفس در افراد 39

ضرورت اهمیت وفایده پژوهش 41

فصل سوم – روش جامعه آماری

روش نمونه گیری 43

انواع متغیرها 43

روش گرد آوری اطلاعات 43

معرفی ابزار پژوهش 44

روش مطالعه 46

مدل آماری 46

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل نتایج

تجزیه و تحلیل آماری 49

فصل پنجم – بحث ونتیجه گیری

بررسی و بحث درباره نتایج 54

محدودیتها وانتقادها 56

پیشنهادها 57

خلاصه پژوهش 61

خلاصه پژوهش به زبان انگلیسی 62

پیوست ها

پیوست یكم – منابع فارسی برحسب حروف الفبا

پیوست دوم – منابع پایان نامه ای

پیوست سوم – پرسشنامه وپاسخ نامه

فصل یكم »

« مقدمه »

– بیان كلی مسئله

– سؤال پژوهش

– فرضیه ها

– تعریف اصطلاحات

– بیان اهداف پژوهش

بیان كلی مسئله

خانواده ازمهمترین نهاد واز نیرومند ترین ارگان اجتماعی است زیرا پایه های خوشبختی وبدبختی انسان در آنجا به وجود می آید .

انسانیت واخلاق آدمی درمحیط خانواده شكل می گیرد وعواطف نیك وبد در آنجابه وجود می آید . وقتی سخن از خانواده به میان می آید بحث از محیطی است كه در آن دوكانون مهر وانضباط ، دوانسان یادومسئولیت وشیوه رفتار وخلق وخوی جداگانه آغوش گشوده و فرزند را دركنار خود گرفته اند . سخن از دامنها ی پاكی است كه نسلی را در خود می پروراند و آنها را برای حیات شرافتمندانه آماده می سازد .

طبیعی است كه اگراین دو عنصر ، یعنی پدر ومادر درمسیر ثواب باشند خانواده برای طفل سعادت آفرین است واگراین دو آلوده باشند كودك جزنگون بختی وسیه روزی بدست نخواهد آورد . ( قائمی ، 1381 ، ص 269) كودك ازخانواده ووالدین خودتاثیر می پذیرد همانگونه كه گیاه ونهالی از زمین ، آب وغذا اوازخورشید نور می گیرد . عوامل خانوادگی ازعقاید وافكار ، مذهب واخلاق ، عاطفه وخلق وخوی دركودك بعد ومیزانی است كه برخی از روان شناسان رابه اظهار این اندیشه واداشته است كه طفل آئینه تمام نمای وجود والدین است .

برخورد كودك باالگوها وسرمشق های خانوادگی درتكوین شخصیت او چنان اثر دارند كه به زحمت می توان بخشی از آن را ازصفحه ذهن وروان كودك زدود . او معیارهای اخلاقی والدین وجنبه های الگوئی آنان رابه گونه ای جذب می كند ودرخود نفوذ می دهد كه تقریباً می توان گفت جزء سرشت وطبیعت اواست . القاآت والدین ، امر ونهی آنها ، هدایت وموعظه وارشادشان ،منع وردشان همه دركودك مؤثراست .

تذكرات وهدایتهای پدر بزرگ ومادربزرگ ، القاآت ورهنمودهای برادران وخواهران ارشد ، سخنان وتذكرات خدمتكار وكلفت ونوكر ، وبالاخره رهنمودهای همه كسانی كه درعرصه حیات خانواده با كودك درارتباطند درسازندگی یاویرانی بنای اخلاقی كودك اثر دارند والدین در طریق تربیت صحیح كودكان به این مسائل باید آگاه باشند ( همان منبع ، ص 177) نوجوان وجوان امروز كودك گذشته است خصایص ورفتارهای وی نیز وابسته به دوره كودكی وی بوده اند كه آن را از اولیا وخانواده خود كسب نموده است . پدر ومادر اولین كسانی هستند كه زیر بنای شخصیت سالم یك نوجوان رامی سازند وپایه گذار ارزش ها ومعیارهای فكری وی هستند نوجوان دراین دوره بیش از هر زمان دیگر نیاز به مراقبت وهمراهی والدین خود دارد ، لذا قطع رابطه با نوجوان ویا رابطه نادرست بانوجوان ممكن است تاثیرات مخربی بر او بگذارد ( اكبری ، 1381، ص 321) .

ازنیازهای مهم واساسی انسان كه زمینه ساز حیات اجتماعی وشرافتمندانه است نیاز به اعتماد به نفس است معنی ومفهوم آن این است كه آدمی بااستفاده ازمددرسانی خداوند وبا قرار دادن امور درمسیر سنت او وبازمینه سازی هایی كه برای موفقیت درانجام هر كاری ضروری است بتواند تردید ودودلی رااز خود دورسازد وبا اعتماد واطمینان پیش رود . انتظار آن رانداشته باشدكه دیگران برای انجام كارها ورفع نیازش اقدام كنند ویا والدین ومربیان درخدمت او قرار گیرند خود به اتكای توان وامكانش ازجای برخیزد وبه اقدام بپردازد چنین امری هم موردنیاز شخصی فرد ولازمه عزت نفس اوست وهم از نظر اجتماعی وتداوم حیات برای اوضرورت دارد اودراین اعتماد نیاز دارد از اطمینان استفاده كند و آن را قابل تبعیت واجرا بداند باجرأت وصبارت تصمیم گیرد وبه پیش رود نه با تزلزل وتردید قدش راست وگامش استوار و اعتقادش درانجام دادن امور راسخ باشد ( قائمی ، 1370 ، ص 245)

سؤال پژوهشی

آیا جوعاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان تاثیر دارد ؟

فرضیه ها :

اعتماد به نفس دخترانی كه جوعاطفی مناسبی درخانواده دارند بیشتر از دخترانی است كه جو عاطفی نامناسبی درخانواده دارند .

اعتماد به نفس پسرانی كه جوعاطفی مناسب درخانواده دارندبیشتراز پسرانی است كه جو عاطفی نامناسبی درخانواده دارند .

تعریف اصطلاحات

1) جوعاطفی خانواده

الف: تعریف نظری :

منظور ازجوعاطفی خانواده نحوه ارتباط وطرز برخورد افراد یك خانواده باهم ، نظر افراد خانواده نسبت به هم ، احساس وعلاقه آنها به یكدیگر است ( شریعتمداری ، 1376،ص211)

ب : تعریف عملی سنجش (ایستا ) :

جو عاطفی خانواده آن است كه پرسشنامه پژوهش حاضر می سنجد .

ج: تعریف عملی آزمایشی ( پویا ) :

جوعاطفی می تواند به صورت دیكتاتور ومدارگروآزاد منش باشد كه درخانواده های دیكتاتور بچه ها سركوب می شوند وگاه طرد می شوند احساسات وعواطفشان توجه نمی شود درخانواده های مداراگر بچه ها لوس وپرخاشگر بارمی آیند ومسئولیت پذیرنیستند وهرگزدیگران رامورد پذیرش قرار نمی دهند خانواده های آزاد منش كودكان را كنترل می كنند با بچه ها به طورمنطقی ومهربان برخوردمی كنند وبه نظرات خود احترام می گذارند ، آن بچه ها نیز در آینده دیگران رامحترم می شمارند وبا افراد اجتماع صمیمانه كنار می آیند .

2) اعتماد به نفس

الف : تعریف نظری :

اعتماد به نفس آن است كه فردشخصیت خودرا به هما ن گونه كه هست قبول می كند واز خصومت وكشمكش باخود درپرهیز است واگرمسئولیتی درحدتوان اوبه او واگذار شوداز آن نمی گریزد ومی كوشد باكوشش وتوانش آنرا پذیرا گردد وبه مقصدش می رساند ( قائمی ، 1370، ص 253)

ب : تعریف عملی سنجش ( ایستا )

اعتماد به نفس آن است كه پرسشنامه پژوهش حاضر كه تست عزت نفس كوپراسمیت است می سنجد .

ج : تعریف عملی آزمایشی ( پویا )

افرادی كه دارای اعتمادبه نفس هستند دارای صفات وویژگیهائی هستند كه برخی از آنها بدین قرار است.

كارهای خود راسعی دارند شخصی انجام دهند ومی كوشند از دیگران كمتر استمداد كنند ودر انجام كارها وبرنامه های خود دچار تردید و تزلزل نیستند ؟ مستقیم وباجرأت در آن واردمی شوند واگر شكستی درمسیر زندگیشان پدید آید خود را نمی بازند ومی كوشند .

راه خودرا از سرگیرنده وبه موفقیت نائل آیند وهرگز سعی ندارند ازراه خودستائی وخودنمائی ، فخر فروشی وخود پرستی خود را به نوائی برسانند .

3) توانایی

مهارت موجود وكنونی مشخص ، مثل مهارت دردوچرخه سواری یاماشین نویسی یاازبرخواندن یك شعر ولی منظور از ظرفیت اعمالی است كه فرد پس از دید ن آموزش مناسب ، انجام خواهد داد ( مان ، 1378، ص 640)

4) درك كردن

تشخیص دادن ،تمیز دادن ،مشاهده كردن وفهمیدن معنی اشیاء وامور ( همان منبع بالا ، ص 644)

4) صفات

جنبه های نسبتا ثابت ، خصوصیات یاابعادرفتار ، معمولا ازاین اصطلاح برا ی نشان دادن شخصیت استفاده می شود وبا اصطلاحاتی مانند درون گرایی ، تسلط جویی ، جامعه پذیری ،مداومت شرافت و… نشان داده می شود ( همان منبع ، ص 650)

6) عادات

حالت خاصی از رفتار كه كسب یا تحصیل می شود ، مثل مهارتهای حركتی یاكلامی ،روش یانحوه انجام اعمال خاصی یا روش خاصی فكر كرد( همان منبع بالا ، ص 650)

7) یادگیری

تغییر كم وبیش دائمی رفتار كه درنتیجه فعالیت ، آموزش خاص یا مشاهده بوجودمی آید ( همان منبع بالا ، ص 660)

بیان اهداف پژوهش

خانواده می تواند عامل سازندگی جسمی ، روانی ،عاطفی ، ذهنی و… كودك باشد یا عامل ویرانی ، نابودی آن ، می تواند شرافت وملامت ایجادكند یاانحراف واختلال تاثیر مستقیم آن دررشد ونمو قوای مادی یا معنوی كودك امری است كه آن را نمی توان به سادگی منكرشد .

خانواده درتهذیب اخلاق وجهت دادن افراد به سوی انسانیت وپرورش وتكوین شخصیت آنان می تواند نقش فوق العاده ای ایفاكند وخطوط اصلی واساس رفتار آنان را پدید آورد آنها را در برابر مسائل وامور به مقاومت واداشته ویا سبب پیدایش افتشاشات واختلالات عصبی و حتی بیماری روانی اوگردد اعتبار اخلاقی وفرهنگی خانواده درتوانایی كودكان وپرورش آنها ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست ودرصورت انجام وظیفه خانواده می تواند كانون كار وعبادت ومركز تربیت وكانون ایجاد تعالی و رشدباشد . كودك درس زندگی وانسانیت را در خانواده می آموزد ووالدین ا زاین بابت می تواند همچون كارگزاران الهی درخدمت كودك باشند محیط خانواده وشرایط تربیتی آن ازمسائل سرنوشت ساز واز جنبه هائی است كه نمی تواند مسكوت عنه بماند . تنها اعلانات ، آموزشها والقاآت والدین نیست كه دركودك اثرمی گذارد بلكه جریانات عاطفی ،اخلاقی ، انضباطی ودركل تربیت خانواده نیز دركود ك اثر می گذارد واین خود سبب بسیاری از سازگاریها ونابسامانیها است شرایط اخلاقی وعاطفی خانواده ممكن است بگونه ای باشد كه طفل رابرای بهتر زیستن آماده كند ، درامرتحصیل وپیشرفت اومفید وموثر باشد ویا برعكس او را از تحصیل رشد وپیشرفت باز دارد . این خود هشداری برای والدین درزمینه سازی شرایط مساعد برای رشد است .

«فصل دوم »

«بررسی پیشینه وادبیات پژوهش »

– بررسی آخرین پژوهشهای انجام شده درزمینه پژوهش حاضر

– بررسی كلی نظریه ها وتئوریها درزمینه پژوهش حاضر

– ضرورت ، اهمیت وفایده پژوهش حاضر

بررسی آخرین پژوهشها ی انجام شده درزمینه پژوهش حاضر :

خانواده كوچكترین واحدیانهاد ، اجتماعی به حساب می آید وسلول اولیه واساس تشكیل دهنده جامعه است سلولهای سالم ، جامعه سالم ، پویا و بانشاط رابه وجود می آورند تحقیقات انجام شده روشن كرده است كه بیش از 50 درصد شخصیت افراد درخانواده شكل می گیرد وپدر ومادر واعضای خانواده الگوهای رفتار ی كودك به شمار می روند وبه عبارت دیگر افراد طرز رفتار بادیگران ، چگونگی برخوردبا مشكلات ، شیوه كنترل عواطف ، بهره گیری ازمعنویت وموازین اعتقادی ، امور دینی ، باورها ، وارزشها ، نحوه نگرش به امور از جمله كاروتلاش وبسیاری اموردیگر راازخانواده فرا می گیرند آموزش روحیه تلاشگری ،اهمیت دادن به كار واشتغال مولد وسازنده یكی ازمهمترین رسالتهای نهاد خانواده است كودكان پیش دبستانی پدر ومادر راالگوهای اصلی خویش در پذیرش رفتارهاوشیوه ها ی زندگی به می شمارند واز رفتارهای پدر ومادرتقلید والگو برداری می نمایند . باچنین استدلالی پدر ومادر بیشترین تاثیر را در ایجاد رفتارهای مطلوب درنهاد خانواده به عهده دارند . بنابراین چنانچه پدر ومادر خود به ارزش وقداست كار باورداشته باشند وبطور عملی دررفتارهای خود ،احترام به كار ، درست انجام دادن كار ونظم وانضباط درانجام كار رانشان دهد ، بیشترین تاثیر را بر فرزندان خویش به جای می گذارند وفرزندان ارزشهای اكتسابی را درونی می كنند تا در آینده به عنوان یك شهروند ، چنین ارزشهایی رادرزندگی اجتماعی خویش به نمایش بگذارند ( كریم آبادی ، 1376، ص 15)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان;روش جامعه آماری;تعریف عملی سنجش (ایستا )

روش تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان است

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 155

حجم فایل: 95 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

چكیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان است.

فرضیات پژوهش عبارتند از:

1- گذراندن درس مهارت های زندگی، عزت نفس دانش آموزان را افزایش می دهد.

2- گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان را سبب می‌شود.

3- گذراندن درس مهارت های زندگی، موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‌شود.

4- گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب حالت دانش آموزان را كاهش می دهد.

5- گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب صفت دانش آموزان را كاهش می دهد.

به همین منظور از بین 360 نفر دانش آموز دختر سال اول دوره دبیرستان، 60 نفر دانش آموز، بطور تصادفی، انتخاب شدند. سپس با آرایش تصادفی به دو گروه آزمایشی و كنترل تقسیم شدند.

پس از این كه، پیش در گروه آزمایشی و كنترل اجراء شد. گروه آزمایشی، آموزش مهارت های زندگی را به مدت 16 هفته و هفته ای یك جلسه دریافت نمود. پس از اتمام دوره آموزش، پس آزمون در دو گروه آزمایشی و كنترل اجرا گردید.

نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است:

1- پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، عزت نفس دانش آموزان، بطور معنادار افزایش پیدا كرده است.

2- پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان بطور معنادار افزایش پیدا كرده است.

3- پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بطور معنادار بیشتر شده است.

4- پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب حالت دانش آموزان بطور معنادار كاهش پیدا كرده است.

5- پس از گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب صفت دانش آموزان بطور معنادار كاهش پیدا كرده است.

6- بین وضعیت اشتغال پدران با اضطراب حالت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد.

7- بین سطح تحصیلات والدین با عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد.

8- بین ترتیب تولد دانش ، اضطراب حالت، اضطراب صفت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد.

مقدمه:

زندگی بشر تحت تاثیر تغییرات وسیع صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، دچار تحول شده است. شمار زیادی از افراد قادر نیستند بین محركهای متنوع بیرونی ونیروهای متعارض درونی توازون ایجادكنند ودر فرایند رشد موزون و همه جانبه كه همانا هدف اصلی تعالی انسان است، دچار مشكل می شوند. بدیهی است كه كودكان ونوجوانان به سبب بی تجربگی و نا آگاهی از مهارتهای بازدارنده و تسهیل كننده، اصلاحی، بیشتر در معرض آسیبهای جدی درونی و اجتماعی هستند. دانش آموزانی كه مهارتهای مقابله با موقعیتهای تنش زا را ندارند، به نوعی مقهور آنها خواهند شد و بدین ترتیب مستعد اختلالات روانی، عاطفی، افسردگی، اضطراب و احتمالاً مصرف مواد مخدر و رفتارهای ضد اجتماعی خواهند شد این دانش آموزان در فرایند تصمیم گیری نیز دچار مشكل می‌شوند.

بنابراین با توجه به نقش مهم مدارس در تامین بهداشت روانی دانش آموزان، برنامه آموزش مهارتهای زندگی، روش موثری در جهت رشد شخصیت سالم دانش آموزان و تامین بهداشت روانی دانش آموزان است.

آموزش مهارتهای زندگی، نوعی كوشش است كه در سایه آن نوجوانان ترغیب می شوند تا خلاقیت خود را به كار گیرند و به طور خود جوش راههای موثر را برای حل تعارضات و مشكلات زندگی خود بیابند.

به نظر می رسد آموزش مهارت‌های زندگی گام موثری در این جهت باشد كه استعدادها و توانمندیهای دانش آموزان بكار گرفته شود تا خود فعالانه سر نوشت خویش را بدست گیرند و انتخاب گر باشند. ضمناً فرایند خود باوری در نوجوانان مسیر درست خود را طی كرده و نوجوان ضمن استفادة درست از مهارت ها، مسئولیت اعمال و احساسات خود را می پذیرد و مهارتهای لازم را برای اتخاذ تصمیم های مهم زندگی كسب می كند.

بیان مسئله

كودكان و نوجوانان به دلیل تجربه ناكافی وعدم آگاهی از مهارتهای لازم از جمله آسیب پذیرترین قشر از اقشار اجتماعی هستند و به رغم انرژی واستعدادهای بالقوه و سرشار، آنها از چگونگی بكار بردن توانمندیهای خود در مواجهه با مسائل و مشكلات زندگی آگاه نیستند.

آموزش و پرورش بهترین بستر برای ارائه این آگاهی به نوجوانان است. بنظر می رسد آموزش مهارتهای زندگی می تواند توانمندی افراد را برای مقابله موفق با چالشهای زندگی، افزایش دهد. عزت نفس آنها را بالا ببرد و به آنها یاد بدهد كه چطور بتوانند خشم خود را مهار نموده و برای برخورد با ناكامیها روش درستی را اتخاذ نمایند دانش آموزان می توانند با استفاده از مهارت حل مساله تصمیمات مهم زندگی را بگیرند ومشكلات خود را درست تحلیل نمایند.

به همین جهت با توجه به اهمیت موضوع، سازمان بهداشت جهانی (WHO) به منظور افزاش سطح بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای روانی – اجتماعی، برنامه‏ای تحت عنوان آموزش مهارتهای زندگی تدارك دیده و در سال (1993) در یونیسف «صندوق كودكان سازمان ملل متحد» پیشنهاد كرد. از آن سال به بعد، این برنامه در بسیاری از كشورها مورد آزمایش واجرا قرار گرفته است (سازمان بهداشت جهانی، ترجمه نوری قاسم آبادی، محمد خانی،1377). در این ارتباط تحقیقات نشان داده اند كه فشارهای ناشی از مسائل روز مره، برای افرادی كه دارای عزت نفس بالا هستند و از سیستم حمایتی خوبی برخوردارند كمتر است. بنابراین به نظر می رسد با استفاده از آموزش مهارتهای لازم میتوان حس كنترل درونی را فعال نموده و حالت خود كار آمدی و عزت نفس را تقویت نمود. با آموزش همین مهارت و در نتیجه افزایش سطح عزت نفس و كاهش تاثیرات منفی استرسهای روزمره، می توان به سلامت روان فرد كمك كرد.

كودكان در فرآیند رشد و بالندگی خود، مهارتهای ارتباطی و نحوه مقابله با چالشهای زندگی را یاد می گیرند. این آموزش بصورت الگو برداری از طریق خانواده، مدرسه، جامعه و حتی دوستان، به شكل غیر منظم و اتفاقی فرا گرفته می‌شود. به نظر می رسد فرزندان خانواده های توانمند (از نظر بكارگیری مهارتهای مقابله ای) در بكارگیری مهارتهای مقابله ای مثبت، موفق ترند و بر عكس فرزندان فاقد و والدین توانمند از این امر محروم می‌باشند. بدیهی است كه نهاد آموزش و پرورش بعنوان یكی از نهادهای زیربنایی جامعه می تواند در این خصوص نقش مهم و ارزنده ای را ایفا نماید. كشورهای توسعه یافته مدتها است در این ارتباط اقدام موثر داشته اند و به دنبال تحقیقات گسترده آموزش مهارت‌های زندگی به صورت رسمی و مدون در برنامه ریزی آموزشی آنان گنجانیده شده است. در كشور ایران نیز در سالهای اخیر آموزش مهارتهای زندگی در برخی مدارس به صورت مقدماتی (ضعیف از نظر محتوی) به اجرا درآمده است.

1- همچنین به نظر می رسد كه انجام پژوهشهای متعدد به ویژه به صورت آزمایشی توجه مسئولین را بدین امر مهم معطوف می‌كند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

با شیوع روز افزون ابتلا به انواع اختلالات روانی در سطح جهان از یك طرف و اهمیت جهانی مفهوم بهداشت روانی از طرف دیگر، روز به روز لزوم انجام تحقیقات گسترده و متنوع و اهمیت و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی آشكارتر می شود. اساس پیشگیری اولیه همانا آموزش است. مطالعات نشانگر این امر است كه آموزش مهارت های مقابله ای، سطح بهداشت روانی كودكان و نوجوانان را ارتقاء می بخشد.

سه عامل مرتبط با مصرف مشروبات الكلی و مواد مخدر عبارتند از عزت نفس ضعیف، ناتوانی در بیان احساسات و فقدان مهارتهای ارتباطی، همچنین پژوهش ها نشان داده‌اند كه بین خود كار آمدی ضعیف و مصرف سیگار و الكل، مصرف مواد مخدر، رفتارهای مخاطره آمیز و ضعف عملكرد شناختی رابطه معناداری وجود دارد. مطالعان نشان داده اند كه ارتقا مهارت های مقابله‌ای و توانایی های روانی اجتماعی در بهبود زندگی بسیار موثر است. توانایی های روانی- اجتماعی عبارتند از آن گروه توانایی هایی كه فرد را برای مقابله موثر و پرداختن به كشمكش ها و موقعیت های زندگی یاری می كنند. این تواناییها فرد را قادر می سازند تا در رابطه با سایر انسانها، جامعه و فرهنگ مثبت و سازگارانه عمل كند و سلامت روانی فرد را تأمین می‌كنند.‌(كلینكه، ترجمه محمدخانی،1380)

براساس تحیقیات مهمترین و موثرترین دوره سنی جهت آموزش پیشگیرانه دوره نوجوانی است، لذا با توجه به مطالب فوق و اهمیت و نقش ارزنده آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس افراد بخصوص نوجوانان و با توجه به تاثیر مثبت برنامه های پیشگیرانه در مدارس، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی، بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان سال اول دوری دبیرستان می پردازد. و همچنین رابطه اشتغال پدران، سطح تحصیلات والدین و ترتیب تولد دانش آموزان با عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت آنها نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.

اهداف تحقیق

هدف كلی این تحقیق، گردآوری اطلاعات در مورد اثرات آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس و وضعیت رفتاری نوجوانان است. همچنین نشان دادن درستی این نظریه است كه استفاده از آموزش مهارت‌های زندگی سبب پرورش مهارت‌های روانی، اجتماعی و رفتاری می گردد، زیرا افراد بالغ برای حضور در صحنه روابط بین فردی، مدرسه، محل كار و به طور كلی اجتماع به این مهارتها نیاز دارند.

فرضیه‌های اصلی تحقیق:

در جامعه دانش آموزان دختر در سال اول دوره دبیرستان در شهرستان كرج:

1- گذراندن درس مهارت های زندگی، عزت نفس دانش آموزان را افزایش می دهد.

2- گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان را سبب می شود.

3- گذران درس مهارت های زندگی، موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود.

4- گذراندن درس مهارت های زندگی سطح اضطراب حالت دانش آموزان را كاهش می دهد.

5- گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب صفت دانش آموزان را كاهش می دهد.

فرضیه های فرعی پژوهش:

در جامعه دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان در شهرستان كرج

1- بین وضعیت اشتغال پدران و عزت نفس دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

2- بین وضعیت اشتغال پدران و سازگاری اجتماعی دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

3- بین وضعیت اشتغال پدران و پیشرفت تحصیل دانش آموزان رابطه وجود دارد.

4- بین وضعیت اشتغال پدران و اضطراب حالت دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

5- بین وضعیت اشتغال پدران و اضطراب صفت دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

6- بین سطح تحصیلات والدین و عزت نفس دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

7- بین سطح تحصیلات والدین و سازگاری اجتماعی دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

8- بین سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

9- بین سطح تحصیلات والدین و سطح اضطراب حالت دانش آموزان رابطه وجود دارد.

10-بین سطح تحصیلات والدین و سطح اضطراب صفت دانش آموزان رابطه وجود دارد.

11-بین ترتیب تولد و عزت نفس دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

12-بین ترتیب تولد و سازگاری اجتماعی دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

13-بین ترتیب تولد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

14-بین ترتیب تولد و سطح اضطراب حالت دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

15-بین ترتیب تولد و سطح اضطراب صفت دانش آموزان، رابطه وجود دارد.

متغیرهای پژوهش

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی با اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان شهر كرج می پردازد، بنابراین متغیرهای پژوهش عبارتند از:

1- متغیر مستقل:

در این پژوهش، آموزش مهارت های زندگی متغیر، مستقل است كه تاثیر آن بر متغیرهای وابسته‌ی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

2- متغیرهای وابسته:

در این پژوهش متغیرهای وابسته عبارتند از عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت كه تاثیر مستقل بر آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

3- متغیرهای مداخله گر (تعدیل كننده):

سطح تحصیلات والدین، وضعیت اشتغال پدران و ترتیب تولد دانش آموزان به عنوان متغیرهای مداخله گر پژوهش هستند كه در بررسی یافته های جانبی پژوهش، ارتباط متغیرهای مذكور یا متغیرهای وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

4-متغیرهای كنترل:

سن، جسن و پایه تحصیلی از متغیرهای كنترل پژوهش هستند، به این صورت كه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان با حدود سنی 16-15 ساله جهت جامعه و نمونه پژوهشی انتخاب شدند.

تعریف عملیاتی عزت نفس:

در این پژوهش عزت نفس، نمره ای است كه فرد در آزمون عزت نفس كوپر اسمیت بدست می آورد.

تعریف عملیاتی مهارت های زندگی:

در پژوهش حاضر مهارتهای زندگی عبارت است از تمرین عملی كردن پس از ارائه اطلاعات در مورد هر یك از مهارت‌های حل مسأله، استفاده از سیستمهای حمایتی، آشنایی با برنامه ریزی و تعیین هدف، مشاركت جویی و آموزش مهارتهای اجتماعی، همدلی و برقراری تعامل درست، حفظ كنترل درونی، حرف زدن با خود در هنگام چالشها، استفاده از شوخ طبعی، ورزش كردن، آشنایی با مفهوم خشونت و روشهای مهار آن آشنایی با سلامت جسمانی، مهارت جرأت ورزی و اظهار وجود (نه گفتن)، پاداش دادن به موفقیتهای خود و تمرین تفكر مثبت.

جهت آموزش مهارت‌های زندگی از ‍(كتاب مهارت‌های زندگی)[1] و نیز (راهنمایی آموزش مهارتهای زندگی)[2] استفاده شده است، مبنای این آموزش به صورت فعالیتهای گروهی آزمودنیها و تشكیل كارگاه آموزشی بوده است و برای هر جلسه تمرین عملی ارائه شده است.

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی:

در این پژوهش سازگاری اجتماعی، نمره ای است كه فرد در آزمون سازگاری اجتماعی واینلند به دست می آورد.

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی:

در این پژوهش پیشرفت تحصیلی عبارت است از میانگین نمره های امتحانی در یك دوره تحصیلی.

تعریف عملیاتی اضطراب حالت:

در این پژوهش اضطراب حالت، نمره ای است كه آزمودنی از تست اضطراب حالت STAI كسب می‌كند.

تعریف عملیاتی اضطراب صفت:

در این پژوهش اضطراب صفت نمره ای است كه آزمودنی از تست اضطراب صفت STAI كسب می‌كند.

فصل دوم: (مروری بر پیشینه پژوهش)

مقدمه:

امروره در سراسر دنیا، آموزش و پرورش، صرفاً تدریس كتابهای درسی و انباشتن اطلاعات را بر عهده ندارد، بلكه آموزش در جهت تغییر در نگرش و رفتار دانش آموز و برانگیختن آنان برای استفاده از قدرت تفكر و خلاقیت خویش مدنظر می باشد. دانش آموزان باید در سایه تعلیم و تربیتی كه می یابند قادر باشند مشكلات خود را در زندگی اجتماعی حل كنند و با كسب مهارتهای مختلف و مناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی، افرادی موثر و مفید به حال خود و دیگران باشند.

پیشرفت علم و تكنولوژی در سالهای اخیر، انسان ها را به انبوهی از مسائل گوناگون مواجه نموده است. اغلب نوجوانان با مشكلات عدیده ای همچون احراز شغل، ادامه تحصیل و تعارضات مختلف اجتماعی و انواع تصمیم گیری ها در زندگی روبرو هستند. توانایی حل موثر مسائل و مشكلات شخصی و اجتماعی مستلزم مهارتهای مهم و مفیدی است كه نقش تعیین كننده ای در تامین سلامت روانی فرد دارد. همه انسانها به طور فطری و بالقوه توانایی حل مشكلات زندگی را دارند. بدیهی است كه این توانایی بالقوه، باید مطابق شرایط و موقعیت فرد، پرورش یابد.

آموزش مهارت های زندگی به عنوان یك طرح پیشگیرانه مورد تأیید و توجه خاص بسیاری از كشورهای جهان و بخصوص «سازمان بهداشت جهانی» است، زیرا براساس برنامه های بهداشت مدارس، مداخلات پیشگیرانه در مدرسه می تواند موجب اشاعه‌ی رفتار درست و افزایش آگاهی دانش آموزان در رابطه با به كار بردن راه حل های متمركز بر مشكل در مقابله با چالش های زندگی باشد. به وسیله آموزش مهارتهای زندگی به شكل فعال، دانش آموزان با مشاركت جویی در امور اجتماعی، فرهنگی و علمی آشنا می‌شوند.

انسان معاصر درگیر مسائل و مشكلات زیادی است كه برای از بین بردن یا كاهش آنها، باید از ابزارهای مختلفی بهره گیرند.

دوره های حساسی در زندگی انسانها وجود دارد كه طی آن افراد، مستعد فراگیری موضوعات معینی می باشند. بلوم دوره كسب مهارتهای لازم در آموزش و پرورش افراد را (دوره حساس) نامیده است و اعتقاد دارد كه باید حداكثر استفاده از دوره حساس آموزش و پرورش افراد به عمل آید. تا آنان بتوانند به صلاحیت های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی نائل آیند. اگر برنامه ریزی آموزش و پرورش برای كودكان و نوجوانان بر این اساس باشد كه آنان وظایف و تكالیف خود را در ابعاد جسمانی عاطفی و اجتماعی به خوبی یاد بگیرند و بتوانند به طور موثر و مناسب در دوره های سنی معین به كار ببرند، به نظر می رسد اینگونه برنامه ریزی موجبات رشد شخصیت افراد را فراهم آورد.

بنابراین، دوره تحصیل عمومی كه همزان با دوره حساس یادگیری افراد است، می تواند دوره آموزش مهارتهای لازم در جهت احراز صلاحیت های فردی و اجتماعی باشد. با استفاده از آموزشهای مناسب مهارتهای زندگی و ایجاد عادت مثبت و مطلوب در افراد، بی تفاوتی، منفی گرایی و بی انگیزگی جای خود را به نشاط مشاركت و مثبت اندیشی می دهد.

تعریف عزت نفس

سیف (1368) عزت نفس را به معنی نیاز به احترام یا كسب موفقیت، تأیید، یا نیاز فرد به ایجاد تصور مثبت در مورد خود و دیگران و اینكه او را فردی قابل احترام بدانند تعریف كرده است.

شاملو (1368) عزت نفس را به عنوان درجه تصویب، تأیید، پذیرش و ارزشمندی آن فرد نسبت به خویشتن احساس می‌كند، تعریف نموده است. این احساس ممكن است در مقایسه با دیگران و یا مستقل از آنان باشد، ما ا در اكثریت قاطع موارد، گروه مرجع برای فرد، همگنان، همدرسان یا همسالان اوست.

عزت نفس، از تفاوت بین خود ادراك شده یا خود پنداره (یك نظر عینی از خود) و خود ایده آل (آنچه كه شخص با ارزش می داند یا می خواهد كه دوست داشته باشد) نشأت می گیرد، به طوری كه تفاوت و فاصله زیاد این دو منجر به عزت نفس پایین می شود. «این تناسب منطقی» با توجه به انواع علائق و سعی و كوششهایی كه یك فرد در زمینه های مختلف زندگی از خود نشان می دهد، به وجود می آید (بیابانگرد 1378).

عزت نفس به این معناست كه ما در مجموع چگونه خود را ارزشیابی كنیم، یا چه احساسی در خود داریم. آزمونهای روان شناختی، عزت نفس را به طور كلی اندازه گیری می كنند (بیابانگرد 1379).

شكل گیری عزت نفس:

عزت نفس هر فرد براساس تركیبی از اطلاعاتی در مورد خودش و ارزشهای ذهنی برای آن اطلاعات، قائل است، بنا نهاده می شود. در بررسی عزت نفس، اولین كار توسط ویلیام جیمز[3] (1980) انجام شده است وی به توضیح و تمیز بین «خود شناخته» و «خوشناسانده» پرداخته است و آن را به سه عنصر مادی (بدن، خانواده، خانه)، اجتماعی (فرد در عین داشتن سطوح مختلف اجتماعی، برای سایر افراد قابل شناخت است) و روحانی (حالات هوشیاری و تمایلات) تقسیم كرد. او معتقد بود كه تصور فرد از خود در حین تعاملات اجتماعی، یعنی از زمانی كه متولد شده است مورد شناسایی دیگران واقع می شود، شكل می گیرند.

جرج كلی[4] (1902) به گسترش این عقیده، «یعنی توجه به خود» پرداخت و اهمیت واكنش‌های در افراد دذیگر در شكل دادن به عزت نفس، مورد تایید قرار داد. استور (1379)[5]. مكتب روان پویایی در تعریف عزت نفس بیان می دارئ كه نوزاد پس از تولد، به تدریج از نیاز به بزرگسالان و ناتوانی خود آگاه می گردد. حال اگر در خانواده ای متولد شده باشد كه مورد پذیرش و توجه و محبت باشد، پس در طی رشد و تكامل خود احساس ارزشمندی می‌كند و حس ارزشمندی در فرد درونی می شود. در غیر این صورت اگر در خانواده ای به دنیا آمده باشد كه مورد پذیرش، توجه و محبت نباشد دچار احساس فقدان ارزشمندی می شود. این نقیصه در طی فرایندهای رشد روانی به طرق مختلف بر رفتار فرد تاثیر می گذارد.

اهمیت عزت نفس

گرینبرگ[6] در نظریه (مدیریت وحشی) بیان می دارد، چون عزت نفس، ما را از اضطراب محافظت می‌كند به آن نیاز داریم (گرینبرگ 1992). وی در توضیح این مطلب اظهار می دارد: از بدو تولد تا اوایل كودكی، تنها اساس سلامتی و امنیت، مراقبتی است كه از جانب والدین اعمال می شود. پس از مرحله نوزادی كودكان برای دریافت محبت و مراقبت بایستی خوب و ارزشمند جلوه كنند و تا زمانیكه كودك خوبی باشند، پاداش دریافت می كنند. در غیر این صورت خطر عدم مراقبت و پشتیبانی والدین، آنها را تهدید خواهد كرد. در نتیجه احساس امنیت با «خود مثبت» و احساس اضطراب و وحشت، با «خود منفی»، همراه می شود. از این زمان به بعد افراد برای خودداری از احساس اضطراب و وحشت باید باور داشته باشند كه خوب و ارزشمند هستند. یعنی انسان برای مقابله با اضطراب به عزت نفس نیاز دارد.

با افزایش تواناییهای شناختی كودك، او می بیند، گاهی حتی والدین نیز نمی توانند وی را از پیامدهای خاص محافظت كنند. بدین ترتیب برای رهایی از اضطرابِ نابودی، اساس بالاتری از ارزش و حمایت بوجود می آید. خوشبختانه فرهنگ از طریق ارائه ارزش ها، نقش ها، تصور منصفانه نسبت به دنیا و امكان جاودانگی، چنین اساسی را فراهم می آورد. كودك به تدریج در می یابد كه درون بافت فرهنگی كه نسبت به آن متعهد است، دارای ارزش و شایستگی است، به این ترتیب، برای فرد بزرگسال، عزت نفس، سپری در برابر اضطراب فرهنگی است (بامیسر 1396)[7].

نیاز به احساس ارزش و عزت نفس برای تعادل روانی و تكامل وجود فرد در شرایط اجتماعی بسیار ضروری است. در صورت خدشه دار شدن ارضاء این نیاز در فرد، احساس حقارت و یا خود بزرگ بینی پدید می آید. دلیل اصلی احساس حقارت و خود بزرگ بینی را می توان در طرد شدن مستمر و مداوم از طرف والدین و دیگران دانست. (شاملو 1368،ص 141)

تحقیقات نشان داده است عزت نفس، نقش مهمی را برای روبرو شدن با مشكلات آینده، در كودكان و نوجوانان ایفا می‌كند. كودكی كه احساس خوبی درباره خویشتن دارد، برخورد مناسب تری، با مشكلات آتی خود خواهد داشت. همان طور كه عزت نفس بالا، جزئی از اجزاء سلامت روانی محسوب می شود، عزت نفس پایین نیز می‌تواند منشأ بسیاری از اختلالات روانی باشد.

روانشناسان معتقدند كه احساس بی ارزشی عمیق، ریشه بسیاری از نابهنجاریهای روانی است كه در بین افراد انسانی دیده می شود. (شاملو 1368، ص 141).

پپ[8] و همكاران (1989) اظهار می كنند خود پنداره و به تبع آن عزت نفس، براساس تركیبی از مسائل و موضوعاتی كه در زندگی، برای ما اهمیت دارند، ساخته شده است. اگر فرد، زمینه هایی كه در آن فعالیت داشته است، با ارزش بداند، عزت نفس كلی او بالا خواهد بود، در حالی كه اگر وی آن زمینه ها را، بی ارزش بداند در مورد خودش، عقیده منفی خواهد داشت.

تفاوت عزت نفس با مفاهیم (اعتماد به نفس، خویشتن پذیری، خود پنداره)

تفاوت عزت به نفس با اعتماد به نفس:

اعتماد به نفس اساسا به انتظار غلبه‌ی موفقیت آمیز بر چالشها و رفع موانع اطلاق می شود، از سوی دیگر عزت نفس بر «حرمت نفس»[9] و ‌«احساس خود ارزشی»[10] دلالت می‌كند. اعتماد به نفس یعنی اعتماد به اینكه فرد می تواند رفتاری را كه برای پیامد مطلوب، مورد نیاز است، به نحو موفقیت آمیزی انجام دهد.

تفاوت عزت نفس با خویشتن پذیری:

عزت نفس به عنوان احترام و علاقه به خود احساس واقع گرایانه دارد. خویشتن پذیری به معنی قبول كردن خود است. این دو از لحاظ تجربی رابطه زیادی با هم دارند. به طور كلی خویشتن پذیری ممكن است برای عزت نفسِ بالا یك پایه اساسی و لازم باشد. (رابینسون 1976)[11]

تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره:

مفهوم خود پنداره از عقاید فرد درباره خود است كه بیشتر بر منبای توصیف است تا قضاوت. ولی عزت نفس به قضاوت و ارزیابیهای شخصی از خصوصیاتش اطلاق می‌شود.

ممكن است بعضی بخشهای خودپنداره خوب باید تلقی شود ولی بعضی از بخشها، نه خوب تلقی می شود نه بد. خودپنداره عبارت است از مجموعه ویژگیهایی كه فرد برای توصیف خویش به كار می برد. اما عزت نفس عبارت از ارزشی است كه اطلاعات درون خودپنداره برای فرد دارد.

كوپراسمیت چهار عامل را در تحول عزت نفس كودك مهم می داند. كه عبارتند از:

الف) ارزشی كه كودك از سوی دیگران، از طریق ابراز مهر و محبت، تحسین و توجه دریافت می‌كند.

ب) تجربه همراه با موفقیت كودك؛ مقام یا موقعیتی را كه فرد خودش را در ارتباط با محیط می بیند.

ج) تعریف شخصی كودك از موفقیت یا شكست.

د) شیوه كودك در ارتباط با پسخوراند (بازخورد)[12] منفی یا انتقاد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس;تعریف عملیاتی عزت نفس;تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی

بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پایه دانش آموزان دختر زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تكرار پایة دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از یك پرسشنامه محقق ساخته كه دارای 21 سئوال است استفاده شد بعد از اعتباریابی این پرسشنامه بر روی یك گروه نمونه این مقیاس برروی دو گروه نمونه دانش آموزان مردود و قبول كه هر گروه شامل 40 نفر بودند اجرا شد با استفاده از آزمون

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 74 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

* چكیده پژوهش

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت پژوهش

سئوالهای پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

فصل دوم: پیشینة پژوهش

مقدمه

عوامل ایجاد كنندة افت تحصیلی و تكرار پایه

تحقیقات جهانی انجام شده

وضعیت مطالعات در ایران

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعة آماری و گروه نمونه

روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

اعتبار و روایی ابزار سنجش

روش گردآوری داده ها

روش تحلیل آماری

كیفیت تحلیل

فصل چهارم: تحلیل داده ها

مقدمه

جداول فراوانی

نمودار فراوانی

تحلیل داده ها

خلاصة نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: تفسیر یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

منابع

پیوستها

پرسشنامه

پاسخنامه

فهرست جدولها

جدول 1-4

توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود

جدول 2-4

توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان

جدول 3-4

توزیع فراوانی تحصیلات مادر دانش آموزان

جدول 4-4

توزیع فراوانی ترتیب تولد دانش آموزان

جدول 5-4

توزیع فراوانی تعداد افراد خانوادة دانش آموزان

جدول 6-4

توزیع فراوانی میزان درآمد والدین

جدول 7-4

توزیع رابطة والدین با دانش آموزان

جدول 8-4

توزیع فراوانی علاقه و انتظار والدین به تحصیل دانش آموزان

جدول 9-4

توزیع فراوانی زندگی والدین با دانش آموزان

جدول 10-4

توزیع فراوانی زندگی والدین با هم

جدول 11-4

توزیع فراوانی ارتباط والدین با مدرسه

جدول 12-4

توزیع فراوانی بومی بودن دانش آموزان

جدول 13-4

توزیع فراوانی فعالیتهای غیردرسی دانش آموزان

جدول 14-4

توزیع فراوانی فعالیت فوق برنامة دانش آموزان

جدول 15-4

توزیع فراوانی مطالعة مجله، روزنامه و كتاب دانش آموزان

جدول 16-4

توزیع فراوانی فعالیت ورزشی دانش آموزان

جدول 17-4

توزیع فراوانی دیدار با آشنایان و بستگان

جدول 18-4

توزیع فراوانی داشتن معلم خصوصی

جدول 19-4

توزیع فراوانی شركت در كلاس تقویتی و متفرقه

جدول 20-4

توزیع فراوانی استفاده از كتاب كمك درسی

جدول 21-4

توزیع فراوانی مباحثه و همخوانی دانش آموزان

جدول 22-4

مربوط به میزان تحصیلات والدین

جدول 23-4

مربوط به میزان درآمد والدین

جدول 24-4

مربوط به روابط والدین با فرزندان

جدول 25-4

مربوط به زندگی والدین با فرزندان

جدول 26-4

مربوط به علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان

جدول 27-4

مربوط به روابط والدین با معلم دانش آموز

جدول 28-4

مربوط به بومی بودن دانش آموزان

جدول 29-4

مربوط به منابع و مواد خواندنی در خانه

جدول 30-4

مربوط به آموزشهای غیركلاسی (معلم خصوصی – كلاس تقویتی)

جدول 31-4

مربوط به تعداد افراد خانواده

جدول 32-4

مربوط به ترتیب تولد دانش آموزان

فهرست نمودارها

نمودار 1-4

توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود

نمودار 2-4

توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان

نمودار 3-4

توزیع فراوانی تحصیلات مادر دانش آموزان

نمدار 4-4

توزیع فراوانی ترتیب تولد دانش آموزان

نمودار 5-4

توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده

نمودار 6-4

توزیع فراوانی درآمد والدین

نمودار 7-4

توزیع فراوانی روابط والدین با فرزندان

نمودار 8-4

توزیع فراوانی علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان

نمودار 9-4

توزیع فراوانی زندگی والدین با فرزندان

نمودار 10-4

توزیع فراوانی زندگی والدین با هم

نمودار 11-4

توزیع فراوانی ارتباط والدین با مدرسه

نمودار 12-4

توزیع فراوانی بومی بودن دانش آموزان

نمودار 13-4

توزیع فراوانی فعالیت غیردرسی دانش آموزان

نمودار 14-4

توزیع فراوانی شركت در فوق برنامه مدرسه

نمدار 15-4

توزیع فراوانی مطالعة روزنامه و مجله و كتابهای مختلف

نمودار 16-4

توزیع فراوانی فعالیتهای ورزشی

نمودار 17-4

توزیع فراوانی دیدار با آشنایان و بستگان

نمودار 18-4

توزیع فراوانی استفاده از معلم خصوصی

نمودار 19-4

توزیع فراوانی شركت در كلاسهای تقویتی و متفرقه

نمودار 20-4

توزیع فراوانی استفاده از كتابهای كمك درسی و كمك خانواده

نمودار 21-4

توزیع فراوانی مباحثه و همخوانی با دوستان

چكیدة پژوهش

در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تكرار پایة دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از یك پرسشنامه محقق ساخته كه دارای 21 سئوال است استفاده شد. بعد از اعتباریابی این پرسشنامه بر روی یك گروه نمونه این مقیاس برروی دو گروه نمونه دانش آموزان مردود و قبول كه هر گروه شامل 40 نفر بودند اجرا شد. با استفاده از آزمون خی دو (K) داده های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری به دست آمده از این بررسی نشان داد كه میزان روابط صمیمی والدین با دانش آموزان مردود و كمتر از روابط صمیمی والدین دانش آموزان قبول است. علاقه و انتظار به تحصیل والدین دانش آموزان مردود كمتر از والدین دانش آموزان قبول است. وجود منابع خواندنی موجود در خانه (روزنامه، مجله، كتاب) دانش آموزان مردود كمتر از دانش آموزان قبول است.

فصل اول

طرح پژوهش

مقدمه:

انسان در درون خانواده متولد می شود، رشد می یابد و بسیاری از امور و مفاهیم را از خانواده می گیرد و همواره با آن سر و كار دارد، بنابراین مهمترین تجربیات انسانی كه اساسی ترین عوامل شكل دهندة شخصیت محسوب می شود در درون خانواده شكل می گیرد. خانواده نخستین مدرسه و مهد اصلی تربیت است، كارگاه اصلی الگوسازی است، زمینه ساز تحول و تكامل است. ما هیچ بنیادی را نمی شناسیم كه جنبة سرنوشت سازی و تربیت از خانواده مؤثرتر باشد. كودك درسهای اصلی و اساسی خود را از خانواده می گیرد هر سازندگی یا اشتباهی كه در آن واقع گردد مستقیماً در كودك اثر می گذارد.

خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، ادب و سنن است و اهمیت آن همیشگی است و برای دوام و بقای جامعه و تمدن و فرهنگ راهی جز آن وجود ندارد. از لحاظ واحد می یابیم كه خانواده كوچك است ولی از لحاظ اهمیت بسیار مهم و بزرگ است. زیرا هستة اصلی و زیرساز جامعه های بشری است.

خانواده در كودكان دارای دو گونه تأثیر است: وراثتی و محیطی

در بعد وراثت باید گفت كودكان وارث بسیاری از صفات و ویژگیهایی از والدین خویشند، ازجمله: ساخت و اسكلت بندی بدن، مسائل مربوط به جنبه های هوشی و استعدادی، بیماریهای جسمی و روانی، مخصوصاً آنها كه مزمن بوده اند، جنبه های مربوط به فیزیولوژی و وظایف اعضا و قد و رنگ و طول عمر و حتی طاسی سر، ویژگیهای مربوط به خون و ارهاش آن.

در جنبة محیط باید گفت طفل تحت تأثیر محیط داخل رحم و محیط بیرون است. سلامت یا عفونت های رحمی به كودك سرایت كرده و اثرات كشنده ای می تواند داشته باشد. محیط خارج رحمی برای او امری حتمی و اجتناب ناپذیر و حتی غیرقابل انتخاب و نوع تربیت آن تحمیلی و اجباری است. طبیعی است كه كودك در چنین محیطی شكل گیرد و نتواند از جبر محیط لااقل در دوران كودكی رهایی یابد.

افراد یك خانواده، ساخته و پرداخته عوامل محیطی وراثتی هستند و به همین دلیل شخصیت شان شدیداً تحت تأثیر این عوامل است تا حدی كه می توان گفت كودك آئینه‌ای تمام نما از معجون و تركیب شخصیت والدین است. شرایط عادی و یا بحرانهای خانوادگی در او شدیداً اثر گذارده و رشد آنان را تحت نفوذ قرار خواهد داد. (قائمی، 1374)

خانه مكانی است كه شخصیت اولیه انسان در آنجا شكل گرفته و سنتها و الگوها، قوانین و همین طور ضوابط آن، در كودك اثر داشته و برای او می تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی بیشتر می توان به اهمیت خانواده واقف شد كه فردی عاری از خانواده بشود و به خاطر مسائلی همچون طلاق، مرگ، و … از خانواده جدا شود. خانواده می تواند عامل سازندگی یا ویرانی و نابودی اعضا خود مخصوصاً كودكان شود، خانواده می تواند سلامت و شرافت و یا انحرافات و اختلال در فرد ایجاد كند. خانواده همچنین در تذهیب اخلاق، حفظ سلامت جسمی و روانی و تربیت افراد تشكیل دهندة خود مؤثر است، در صورت موجود بودن كانون گرم خانوادگی همراه با سلامت و تربیت صحیح، می تواند عامل پیشرفت و تكامل هر یك از اعضای خود باشد.

بطور كلی می توان اینگونه بیان كرد كه خانواده جایی است كه تعلیم و تربیت همه جانبة كودك در آنجا صورت می گیرد. كودك طی تماسهای روزانه خود با اعضای خانواده با دنیای اطراف خویش آشنایی حاصل می كند و در معرض تجربیات جدید و فراگیری قانونمندی و اصول زندگی می باشد. اكثر متخصصین امور تربیتی، به نقش اساسی والدین در شكل گیری شخصیت كودك تأكید ورزیده و خانواده را به عنوان هستة اجتماعی معرفی می كنند. (نجاتی، 1371)

یكی از مهمترین مشكلاتی كه معمولاً نظامهای آموزش و پرورش جهان، با آن روبرو می باشند و به عنوان عمده ترین معضل نظام آموزش محسوب می گردد افت تحصیلی است كه هر سال بگونه های مختلف مقدار قابل توجهی از منابع انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و موجب آثار زیانبار و جبران ناپذیری در حیات فردی و خانوادگی افراد مردود برجای گذارده و نابسامانی های اجتماعی فراوانی نیز به وجود آورده و كارایی و باروری نظامها را با نقصان روبرو می سازد.

با توجه به مهم بودن این مسئله خاص و عام هر یك به دلایلی چند به این مسئله توجه داشته و غالباً از بهای سنگین این ضایعه و یا اتلاف منابع عظیم مالی و انسانی صحبت می كنند و در این میان مجامع علمی و فرهنگی بخصوص دست اندركاران تعلیم و تربیت با تحقیقات و پژوهشهای پر دامنه خود سعی در كاهش انواع افت تحصیلی دارند كه علاوه بر جلوگیری از خسارتهای اقتصادی و مالی باعث تخفیف مشكلات روانی و اجتماعی در سطح خانواده ها و جامعه می گردد و گاهی انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنان برای شركت فعال در جامعه را سبب می شوند.

امروزه در كشور ما نیز این پدیده به میزان چشمگیری رقم بالایی را به خود اختصاص داده و موجب تلف شدن استعدادهای بالقوه انسانی و توان مالی خانواده ها و جامعه می گردد كه شناخت انواع و ابعاد این افت، و تحلیل این مسئله و تجسس در علل بوجود آورندة آن و راههای مقابله با آن یكی از مهم ترین موضوع‌های پژوهشی و تحقیقی نظامهای آموزش و پرورش است. بسیاری از افراد ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد درسی را افت تحصیلی می دانند به نظر می رسد كه این تصور درست نباشد چرا كه ناتوانی كودك در فراگیری دروس ممكن است از نقصان ذهنی و محدودیتهای آن ناشی شود درحالیكه افت تحصیلی به معنای نزول از سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش است.

به منظور تمایز بین این قبیل ناتوانیها و افت تحصیلی ارائه تعریفی از افت تحصیلی لازم و ضروری است. «افت تحصیلی به كاهش عملكرد تحصیلی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب گفته می شود» توجه به تعریف فوق نشان می دهد كه مقایسه دو بخش عملكرد تحصیل قبلی و فعلی دانش آموز بهترین شاخص از افت تحصیلی است. (لیامی، نجاریان، مكوندی 1373)

از آنجا كه افت تحصیلی علاوه بر نظام آموزش (هدفها و برنامه های آموزش، مواد درسی، برنامة درسی، وضعیت و نقش معلمان و مدیریت آموزش، روشهای تدریس …) با فرهنگ و نظام اجتماعی، ساختار سیاسی و نظام خانوادگی هر كشور رابطه تنگاتنگی دارد، محقق را بر آن می دارد تا در تحقیق و پژوهش خود ارزیابی های دقیقی از عوامل خانوادگی مؤثر بر تكرار پایة دانش آموزان مقطع راهنمایی داشته باشد.

بیان مسئله

افت تحصیلی را به دو صورت كمی و كیفی طبقه بندی می كنند. افت كمی به صورت نسبت دانش آموزانی كه نمی توانند یك دورة آموزشی را بر اساس هدفهای آموزشی آن دوره بگذرانند به كل دانش آموزانی كه وارد دورة آموزشی مذكور می شوند تعریف می شود. و افت كیفی منظور درصد معینی از دانش آموزان هستند كه از عهدة گذراندن امتحانهای رسمی برمی آیند اما مهارتها و توانائیهای لازم را آنچنان كه در هدفهای آموزشی و پرورشی پیش بینی شده است، به دست نمی آورند. (شریفی، 1369)

در این تحقیق نیز به مسئله تكرار پایة تحصیلی یا مردودی كه فقط جنبة كمی بازدهی نظام آموزش و پرورش كه در چارچوب نمرات درس دانش آموزان است می پردازیم تا با بررسی آماری درصد دانش آموزان مردود به نتایجی مثمر ثمر رسیده و آن را مورد استفاده قرار دهیم.

در تعریف مردودی یا تكرار پایه تحصیلی می توان گفت كه «تكرار یك كلاس برای دانش آموزی كه در خلال یك سال تحصیلی در همان كلاس و پایه كه در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان كاری را انجام می دهد كه در سال گذشته نیز انجام داده است» (امین فر، 1365)

ضرورت پژوهش

امروزه یكی از مشكلات عمده نظام آموزشی كشور ما پدیدة مردود شدن دانش آموزان است كه علاوه بر خسارات اقتصادی كه رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و با توجه به تأثیرات فراوان مردود شدن در حیطه فردی و اجتماعی می توان برخی از علل این پدیده را شناسایی كرده و به دنبال آن با ارائه راه كارهای مناسب با این معضل فردی، اجتماعی مقابله كرد و موجب جلوگیری از هدر رفتن نیروی بالقوه انسانی و مالی گردید.

چاره اندیشی در این زمینه:

1) موجب جلوگیری از هدر رفتن نتایج مادی و معنوی و نجات انسانهایی است كه پس از شكست تحصیلی زمینه مساعدی برای بزهكاریهای اجتماعی دارند.

2) جلوگیری از این امر با كاهش تعداد مردودین باعث خواهد شد كه نظام آموزشی بتواند امكانات تحصیلی در اختیار افرادی كه این مردودین جای آنها را اشغال كرده اند قرار دهد.

3) از تراكم كلاسها كاسته شود و كیفیت آموزشی بهبود یابد.

4) منابع را در اختیار بهبود برنامه های تربیت معلم و مواد آموزشی، كمك آموزشی و غیره قرار دهد كه ضعف و كمبود آنها عامل اصلی افت تحصیلی و مردودی به شمار می آید.

سئوالهای[i] پژوهش

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ برای پرسشهای مطروحة زیر است.

1- آیا بین میزان تحصیلات والدین و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟

2- آیا بین میزان درآمد والدین و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟

3- آیا بین عدم روابط صمیمی والدین با فرزندان و مردود شدن آنان رابطه ای وجود دارد؟

4- آیا بین جداییهای والدین (فوت، طلاق) و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟

5- آیا بین علاقه و انتظار كمتر والدین به تحصیل فرزندان و مردود شدن آنان رابطه ای وجود دارد؟

6- آیا بین عدم روابط والدین دانش آموز با معلم دانش آموز و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟

7- آیا بین مهاجرت و جابه‌جایی خانواده و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟

8- آیا بین عدم وجود منابع و مواد خواندنی در خانه (كتاب، روزنامه، مجله) و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟

9- آیا بین عدم آموزشهای درسی و غیر كلاسی (مثل معلم خصوصی و كلاس تقویتی و متفرقه و كمك خانواده) و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟

10- آیا بین تعداد فرزندان خانواده و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟

11- آیا بین ترتیب تولد فرزندان و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟

فرضیه های[ii] پژوهش

فرهنگ وبستر2 فرضیه را چنین تعریف می كند: «فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی كه اغلب بی آنكه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد، پذیرفته می شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج كرد، و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیتهائی كه نزد ما معلوم است یا می توان آنها را معلوم ساخت آزمود.» 0(هومن 1380)

فرضیه های پژوهش به شرح زیر می باشد:

1- میزان تحصیلات والدین دانش آموزان مردود كمتر از تحصیلات والدین دانش آموزان عادی است.

2- میزان درآمد والدین دانش آموزان مردود كمتر از درآمد والدین دانش آموزان عادی است.

3- روابط صمیمی والدین با دانش آموزان مردود كمتر از روابط صمیمی والدین با دانش آموزان عادی است.

4- میزان جدایی (فوت، طلاق) والدین دانش آموزان مردود بیشتر از والدین دانش آموزان عادی است.

5- میزان علاقه و انتظار تحصیل والدین دانش آموزان مردود كمتر از والدین دانش آموزان عادی است.

6- میزان روابط والدین با معلم دانش آموزان مردود كمتر از روابط والدین با معلم دانش آموزان عادی است.

7- میزان مهاجرت و جابه جایی والدین دانش آموزان مردود بیشتر از والدین دانش آموزان عادی است.

8- میزان وجود منابع و مواد خواندنی در خانه (كتاب، روزنامه، مجله) دانش آموزان مردود كمتر از منابع موجود در خانه دانش آموزان عادی است.

9- میزان آموزشهای درسی غیر كلاسی (مثل معلم خصوصی و كلاس تقویتی و متفرقه و كمك خانواده) دانش آموزان مردود كمتر از دانش آموزان عادی است.

10- میزان جمعیت خانوادة دانش آموزان مردود بیشتر از جمعیت خانوادة دانش آموزان عادی است.

11- فرزندان غیر اول بیشتر از فرزندان اول خانواده مردود می شوند.

تعریف مفاهیم[1] و اصطلاحات[2]

در اغلب موارد به منظور آنكه رابطه ای كه در فرضیه بیان شده آزمون پذیر باشد، یعنی بتوان آن را از طریق مشاهده و آزمایش آزمود، لازم است متغیرهای مورد مطالعه از شكل انتزاعی و مفهومی خارج و به شكل عملی تعریف شود به بیان دیگر، پژوهشگر متغیرهای مورد مطالعه خود را به صورت عملی تعریف و نامگذاری می كنند (هومن، 1380) در این پژوهش نیز هر یك از متغیرها[3] به صورت عملیاتی[4] تعریف شده است و در پایان به هر یك از مؤلفه ها نمره ای داده شده است.

متغیر مستقل:[5] عوامل خانوادگی (تحصیلات والدین، درآمد والدین روابط والدین با فرزندان، جدایی والدین، توجه و علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان، رابطة والدین با معلم دانش آموز، مهاجرت و جابجایی، منابع و مواد خواندنی در خانه، آموزشهای درسی و غیر كلاسی، تعداد خانوار جنسیت)

1- تحصیلات والدین: منظور از تحصیلات والدین مدركی است كه با تحصیل در مدارس برای آنان صادر شده است.

2- روابط والدین با فرزندان: سطح طرد كنندگی و تأیید كنندگی: مقصود از والدین طرد كننده به خانواده هایی اطلاق می شود كه در آنها وضع رفتاری والدین موجب می شود فرزند از پدر و مادر خود فاصله بگیرد و در نتیجه از خانواده گریزان شود و مقصود از والدین تأیید كننده والدینی است كه با خوشرویی به پیشنهادهای فرزندان خود توجه می كنند و به نظر و عقاید آنها احترام می گذارند و به نیازهای آنها و آرزوهایشان علاقه مند هستند. آنها را به اظهار نظر و ابراز وجود ترغیب می كنند و هرگونه رفتار خوب را مورد تحسین و ستایش قرار می دهند. (انجمن اولیا و مربیان ایران، 1358)

3- جدایی والدین: طلاق و مرگ والدین

4- توجه، علاقه و انتظارات: تأثیرگذاری فرد بر دیگران است كه در این تحقیق تأثیرگذاری والدین بر فرزندان و دانش آموزان است كه از طریق ابراز علاقه و نگرش مثبت به فرزندان یا دانش آموزان است و یا نگرش منفی و عدم توجه و علاقه به خود و كارهای او.

5- مهاجرت و جابجایی: منظور از مهاجرت و جابه‌جایی تغییر محل سكونت خانواده از شهری به شهری كه دانش آموز در آن تحصیل می كند، است.

6- منابع و مواد خواندنی در خانه: منظور كتابهای غیردرسی، مجله های مختف، روزنامه و … می باشد.

7- آموزشهای درسی غیر كلاسی: منظور آموزشهای درسی غیركلاسی، كلاسهای جبرانی، تقویتی، معلم خصوصی، و كمك خانواده است كه از طرف خانواده برای فرزندانشان تدارك دیده می شود.

8- تعداد خانوار: منظور تعداد افراد خانواده است.

متغیر وابسته:[6] مردود شدن دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی.

9- مردود شدن:2 مردود شدن به معنای عدم موفقیت دانش آموزانی كه در بخشی از یك نظام آموزشی پذیرفته شده اند در دست یابی به معیارها، ملاك هایی كه برای موفقیت آنها در هر سال تحصیلی تعیین گردیده است. در بیشتر نظامهای آموزشی این معیارها و ملاكها هدفهای هر سال تحصیلی را به طور یكسان برای همه دانش آموزان یك پایه تحصیلی قرار می دهند. و این عدم موفقیت بر اساس ارزیابی مدرسه از كار دانش آموزان در خلال یك سال تحصیلی و یا بر اساس امتحانی كه در پایان سال انجام می گیرد. در اینجا منظور دانش آموزانی است كه در پایان سال تحصیلی 82-81 در كارنامه هایشان مردود اعلام شده اند.

متغیر مداخله گر3: یادگیری4 یك صفت نهانی و باطنی است و فقط می توان آن را از روی رفتار فرد استنباط كرد. در اینجا یادگیری با رفتار دانش آموزان به صورت كلامی و غیر كلامی از طریق نمره های ثبت شده در كارنامه های تحصیلی فهمیده می شود.

متغیر كنترل كننده:5 این متغیر توسط آزمایشگر كنترل می شود تا اثر آنها با اثر متغیر مستقل آمیخته نشود و هرگونه اثر احتمالی آنها در پدیده مورد مشاهده حذف یا خنثی گردد.

1- سن:1 سن همة آزمودنیهای تقریباً بین 13 سال تا 17 سال كامل قرار گرفته، كه در كلاس سوم راهنمایی مشغول به تحصیل می باشند جهت پژوهش انتخاب گردیده اند.

فصل دوم

پیشینة پژو.هش

مقدمه

اسلام آیین الهی و مقدسی است كه برای خانواده اهمیت قایل است. و آن را سنگ بنای مهم حیات اجتماعی می شناسد. و بنای آن را بنایی محبوب می داند.

انسان و حیوان تفاوتهای زیادی دارند. از جمله اینكه حجم مغز انسان نسبت به جثة او از تمام حیوانات بیشتر است. در بحث خانواده و زناشویی، بارزترین تفاوت انسان و حیوان وجود خانواده و شبكة خویشاوندی است. انسان از كودكی می آموزد كه دنیا را آن طور ببیند كه خانواده می بیند. عمدتاً افراد خواسته های خود را كم و بیش با معیارهای خانواده می بینند.

نظام تربیتی شامل تمام شیوه هایی است كه والدین با كمك یكدیگر و برای تربیت و نگهداری بچه ها در پیش می گیرند. لذا روابط بین والدین و كودك و نیز روابط خود فرزندان چگونگی جریان رشد فرزند را تأمین می كند. (ثنایی، 1375)

امروزه از عمده ترین مشكلات نظام آموزشی هر كشور پدیدة مردودی یا تكرار پایه است. كه در برخی از كشورها میزان آن بسیار چشمگیر است. تكرار پایه موضوعی است كه علاوه بر خسارات اقتصادی بر دولت و دانش آموزان مردودی و خانواده هایشان، تأثیر روان شناختی خاص بر مردودشوندگان می گذارد و به تبع آن علاوه بر اتلاف نیروی انسانی و استعدادهای بالقوه، خسارتهای مالی چشم گیری در سطح جامعه بر جای می گذارد.

با توجه به مهم بودن مسئله، تحقیقات فراوانی از سوی مجامع بین المللی، دولتها و مؤسسات آموزشی و غیره انجام می گیرد كه نتایج بیشتر تحقیقات نشان می دهد كه برخی از این علت ها با ویژگی های دانش آموزان و خانواده شان ارتباط دارند. برخی دیگر به آموزشگاه و آموزگار و شرایط یاددهی و یادگیری مربوط می شوند و برخی هم در زمینة سیاست اجرایی و نظام آموزشی هستند.

این یافته ها و نتایج تحقیقات برنامه ریزان و سیاست گذاران را بر آن می دارد تا در كشور خود به این موضوع پرداخته و روز به روز در كاهش این پدیدة ناگوار فردی و اجتماعی گام بردارند.

عوامل ایجاد كنندة افت تحصیلی و تكرار پایه

بیشتر صاحب نظران علوم تربیتی در یك جمع بندی كلی عوامل ایجاد كنندة افت تحصیلی را به دو طبقه كلی یعنی عوامل داخلی یا درون سازمانی و عوامل خارجی یا بیرون سازمانی تقسیم می كنند. كه علل داخلی ناظر بر آموزشگاه به (آموزگار، مواد درسی، برنامه درسی، شرایط یاددهی و یادگیری و …) اشاره می كند و علل خارجی به بیرون از آموزشگاه از قبیل خانواده و عوامل خانوادگی (درآمد والدین، شغل والدین، تحصیل والدین و …) محیط و اجتماع و عوامل فردی (هوش و میل و انگیزه، هیجان و عواطف و ..) اشاره دارد.

روشهای تدریس یكی از عناصر جدایی ناپذیر فرایند آموزش و پرورش است كه باید در بررسی و مطالعة افت كمی و كیفی تحصیلی مورد توجه قرار گیرد. تدریس را نباید وسیله ای برای انتقال دانش از ذهن معلم یا محتوای كتاب به ذهن دانش آموز تلقی كرد. بلكه مراد از تدریس، فراهم كردن شرایط مناسبی است كه دانش آموز تحت آن شرایط به یادگیری بپردازد و روش آموختن اكتشاف و تفكر علمی را فرا گیرد. معلمان به جای انباشتن ذهن شاگردان از اطلاعات و دانش هایی كه همواره در حال تغییر و تحولند باید به دانش آموزان چگونه آموختن را بیاموزند. (شریفی 1369)

هدف اساسی نظام آموزش و پرورش آن است كه شرایط و امكانات لازم را برای یادگیری و رشد همه جانبة كودكان و دانش آموزان فراهم كند. نخستین شرط تحقق این هدف آن است كه فضای آموزشی، كتابها، مواد درسی، برنامه و دیگر امكانات آموزشی با نیازهای دانش آموزان هماهنگ باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پایه دانش آموزان دختر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پایه دانش آموزان دختر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پایه دانش آموزان دختر;توزیع فراوانی شركت در فوق برنامه مدرسه;توزیع فراوانی زندگی والدین با فرزندان;عوامل ایجاد كننده افت تحصیلی و تكرار پایه;اعتبار و روایی ابزار سنجش;خلاصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق;توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود;توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان;توزیع فراوانی

بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

راهنمایی به مفهوم كلی آن با خلقت انسان همراه است و خداوند متعال پس از آفرینش انسان از طریق بعثت پیامبران، بشر را پیوسته در جهت میل به كمال و سعادت در دنیا و آخرت راهنمایی نموده است مفهوم هدایت و ارشاد از دیرباز در فرهنگ و ادبیات غنی زبان فارسی پیوسته مورد تاكید و دارای اهمیت زیاد بوده است لیكن راهنمایی به معنی علمی و تخصصی آن با صنعتی شدن جوامع و

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 26 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

موضوع

صفحه

فصل اول

مقدمه

39

بیان مسئله

39

هدف های پژوهش

40

محدودیت ها پژوهش

40

تعریف واژه های و اصطلاحات

41

فصل دوم (كلیات طرح، ادبیات و پیشینه پژوهش)

مقدمه

2

تعریف راهنمایی

2

فلسفه راهنمایی

2

تاریخچه راهنمایی

3

انواع راهنمایی

6

خدمات راهنمایی

6

خدمات مشاوره ای

7

راهنمایی مشاوره در آموزش و پرورش

9

آموزش متوسطه در ایران

15

فرایند هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزش و پرورش

17

برنامه های آماده سازی حرفه ای و تربیت مشاور

20

فصل اول

ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2) كلیات

مقدمه:

در این پژوهش، ارتباط بین برنامه های و شیوه های تربیت مشاور در دانشگاهها با نیازهای شغلی – حرفه ای مشاوران در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می گیرد. این بخش حاوی ادبیات و پیشینه تحقیق است كه شامل چهار مبحث عمده بدین شرح است: كلیات مربوط به خدمات راهنمایی و مشاوره؛ راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش با تأكید بر دوره متوسطه: برنامه های آ‌ماده سازی حرفه ای و تربیت مشاوران، به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد؛ و در پایان پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع (در ایران و خارج) عنوان شده است.

راهنمایی به مفهوم كلی آن با خلقت انسان همراه است و خداوند متعال پس از آفرینش انسان از طریق بعثت پیامبران، بشر را پیوسته در جهت میل به كمال و سعادت در دنیا و آخرت راهنمایی نموده است. مفهوم هدایت و ارشاد از دیرباز در فرهنگ و ادبیات غنی زبان فارسی پیوسته مورد تاكید و دارای اهمیت زیاد بوده است. لیكن راهنمایی به معنی علمی و تخصصی آن با صنعتی شدن جوامع و پیدایش نیازهای متنوع و نیز مسائل و مشكلات روانی و اجتماعی از تكنولوژی جدید در زندگی امروز مفهومی وسیع به خود گرفته است.

امروز راهنمایی دارای معانی گوناگونی است و یك دیدگاه، مجموعه ای از خدمات، و در نهایت یك رشته تحصیلی است.

خدمات راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره عبارت است از یك فرایند تخصصی و منظم و كمك به افراد از طریق روشهای آموزشی و تفسیری به منظور نیل به شناخت بهتر خصوصیات و توانایی های بالقوه فرد و ارتباط رضایت بخش او با فرصتها و امكانات اجتماعی و محیطی زندگی خویش.

به بیان دیگر خدمات راهنمایی مشاوره برنامه ای است كه توسط كارشناسان این رشته در نظام مدرسه به مورد اجرا درمی آید؛ و وظیفه اصلی آن كاربرد مهارتها و نظریه های ارائه شده در علوم رفتاری است. كه در یك فرایند كمكی فرد را، در شناخت خود و محیط و استفاده مطلوب از توانایی و قابلیت هایش یاری می دهد.

فلسفه خدمات راهنمایی و مشاوره

روانشناسان معتقدند كه اكثریت قریب به اتفاق افراد قابلیت رشد و سازگاری و تعدیل به مقتضیات محیط را دارا می باشند و می توانند خود را با شرایط و فرصتهای محیط وفق بدهند. این وظیفه در حیطه فعالیتهای راهنمایی و مشاوره است تا افراد را یاری دهد تا منطبق با استعدادهای ذاتی به بهترین شكل رشد و تكامل یابند. در حقیقت فلسفه راهنمایی و مشاوره فردی كردن آموزش و پرورش است؛ تا فرد را در جهت – خود – رهبری و شكوفایی استعداد و توانایی ها، برای یك زندگی با هدف و سازنده برخوردار نماید.

امروزه ملل و جوامع گوناگون بر اثر تحولات همه جانبه اجتماعی – اقتصادی و سیاسی بیش از هر موقع لزوم راهنمایی و مشاوره افراد، به ویژه جوانان را به منظور جلوگیری از به هدر رفتن استعدادها و نیروهای انسانی آنان، درك كرده است. كارشناسان این فن با شناخت نیازهای فردی و اجتماعی و ملی می كوشند تا با روشهای تخصصی، افرادی را كه فاقد اطلاعات لازم در باره خود و محیط هستند از این واقعیتها آگاه سازند.

فلسفه راهنمایی و مشاوره را می توان در موارد زیر خلاصه كرد:

1-انسانی موجودی پویا و، هر فردی، از نظر شخصیتی بی همتا و دارای قابلیت رشد و سازگاری است.

2-انسان پیوسته در حال رشد و تغییر است، و رشد او را می توان در جهاتی كه برای خود او و برای جامعه اش مفید باشد، هدایت و ارشاد نمود.

3-شخصیت فرد از دو عامل مهم تركیب یافته است: ویژگیهای ارثی (جسمی و روانی) و ویژگیهای محیطی (حال و گذشته).

4-به هر فرد می توان در انتخابهای صحیح جهت نیل به یك زندگی موفقیت آمیز كمك كرد.

5-و.ظیفه و مسئولیت نظام آموزش و پرورش هر كشوری است كه خدمات راهنمایی و مشاوره لازم را برای رشد مطلوب در اختیار فرد فرد دانش آموزان قرار دهد.

6-رشد مطلوب و سازگاری افراد در هر جامعه، بهبود و سرفرازی آن جامعه را در بر خواهد داشت.

آرنولد، ج. توین بی، فیلسوف و مورخ انگلیسی می نویسد «آنچه برای انسان در وهله اول اهمیت است، مهارتها و دانش او نیست؛ بلكه چگونگی ارتباط او با دیگران است». در این ارتباط ویلیام، منینجز روانكار معاصر، سلامت روان و برخورداری از شخصیت سالم و توانایی استفاده هرچه بهتر و بیشتر از زندگی واقعی را هدف اصلی آموزش و پرورش می داند.

امروزه پیچیدگی های روابط انسانی به دلیل تحولات سریع جوامع، افراد را در زندگی با مشكلات زیادی مواجه ساخته است. برای مقابله با این مشكلات باید قابلیت های افراد پرورش یابند، و افراد بیاموزند كه چگونه از تمامی قابلیتها و استعدادهای خود در زندگی بهره گیرند. تحقق این اهداف، اساس فلسفه راهنمایی را تشكیل می دهد.

تاریخچه راهنمایی و مشاوره

الف-در جهان: تاریخچه راهنمایی و مشاوره به سال 1908 میلادی و اقدامات فرانك پارسونز، (در شهر بوستون، آمریكا) برمی گردد كه بعدها به پدر راهنمایی حرفه ای و شغلی معروف گردید، این تلاش اولیه با هدف كمك به جوانان در سازگاری حرفه ای پس از مدرسه به وجود آمد.

جنبش راهنمایی حرفه ای را تقریبا می توان با جنبش مشاوره مرتبط دانست. با گسترش راهنمایی حرفه ای در مدارس، جنبش راهنمایی به تدریج به عنوان یك فرایند مداوم و مستمر كه همه موقعیت های زندگی فرد را در بر می گیرد، شناخته شد.

در سال 1913، انجمن ملی راهنمایی حرفه ای تاسیس شد كه اعضای آن از رشته های گوناگون آموزش و پرورش؛ روانشناسی؛ بازرگانی؛ دولت و مددكاری اجتماعی تشكیل می گردد. راهنمایی حرفه ای، سالها حوزه فعالیت مربیان تعلیم و تربیت بوده است.

در حقیقت جنبش راهنمایی حرفه ای، پاسخی به نیاز انبوه مهاجرانی بود كه از نقاط گوناگون دنیا، با مشكلات اقتصادی – اجتماعی و روانی، از جمله بیكاری به ایالات متحده سرازیر بودند؛ و همگی نیازمند كمك در شغل یابی بودند. در پاسخ به این نیاز، راهنمایی حرفه ای به عنوان یك ضرورت فردی و اجتماعی مطرح و گسترش یافت. اقدامات پارسونز در خودشناسی و انطباق بین خصوصیات فردی و نیازها و ویژگی های شغلی در جامعه متكی بود، كه به تدریج به دلیل نیازهای گوناگون و شدید مردم؛ به حوزه های تحصیلی، روانی، اجتماعی، خانوادگی و شخصی گسترش یافت.

امروزه خدمات راهنمایی و مشاوره به صورت علمی بخش مهمی از فعالیتهای مدارس و موسسات تربیتی بیشتر نقاط جهان را تشكیل می دهند. برای مثال، مركز راهنمایی حرفه ای بلژیك در سال 1941 و در فرانسه در سال 1945، در نروژ در سال 1947، و در انگلستان در سال 1948، عمده فعالیتهای رسمی خود را آغاز كردند. بنابراین در حال حاضر، در مقاطع گوناگون تحصیلی و در اغلب كشورهای جهان خدمات راهنمایی بخش مهم و جدانشدنی از نظام آموزش و پرورش را تشكیل می دهند.

ب-در ایران: خدمات راهنمایی و مشاوره در ایران به صورت غیر مدون از گذشته بسیار دور چه در خانواده و چه در نظامهای تربیتی، اجتماعی، و مذهبی اعمال می شده است و معلم در فرایند تعلیم و تربیت، شناخت استعدادهای دانش آموزان را ملاك اصلی تدریس و آموزش خود قرار می داده است. در منابع غنی زبان و ادبیات فارسی و منابع مذهبی و اعتقادی مردم این سرزمین، راهنمایی پیوسته مطرح بوده است. لیكن به صورت سازمان یافته و برنامه ریزی شده، آغاز آنرا باید سال 1332 دانست كه با كمك وزارت كار و همكاری موسسات دیگر عملا فعال گردید.

بر اساس مصوبه كنفرانس فرهنگی سال 1337 در مشهد و آبادان، ایجاد برنامه راهنمایی در آموزش و پرورش به منظور كمك به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی كه عملا به اشتغال آتی آنان بیانجامد، ضروری شناخته شد. در نتیجه در اداره كل تعلیمات متوسطه، مركز راهنمایی به وجود آمد، و اجرای تست و تشكیل پرونده در چند مدرسه بطور آزمایشی آغاز گردید. در سال 1346 وزارت آموزش و پرورش، رسماً از دانشكده های علوم تربیتی دانشگاهها و مدارس عالی، تقاضای تربیت مشاوران تحصیلی را نمود. دانشگاه تربیت معلم (دانشسرای سابق)، در همان سال به تاسیس دوره كارشناسی ارشد و كارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره مبادرت ورزید. و متعاقب آن دفتر كل آموزش راهنمایی تاسیس گردید. در سال 1350 مدارس راهنمایی در سراسر كشور رسما كار خود را آغاز نمود.

برنامه راهنمایی و مشاوره تا سال 1358 ادامه یافت. بنا به دلایل چندی از جمله: كمبود نیروی انسانی ماهر، ناشناخته ماندن اهداف و برنامه راهنمایی برای دانش آموزان و اولیاء و مربیان مدارس، نبودن امكانات كافی برای اجرای برنامه، ناكافی بودن برنامه تخصصی تربیتی مشاور، ناهماهنگی در برنامه های فرهنگی و اجتماعی جامعه، سرانجام ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس و برنامه تربیت مشاوران، موقتا تعطیل گردید. در سال 1367 بر اساس برنامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، دانشگاههای معتبر كشور مجددا اقدام به تربیت مشاوران در سطوح كارشناسی و كارشناسی ارشد نمودند.

محیط حرفه یا كار مشاوران در دبیرستان

نقش مشاور مدرسه در ارتباط با دانش آموزان، مدرسه و جامعه بستگی تمام به وجود فیزیكی محیطی دارد كه متناسب با مسوولیتهای او باشد. چنین محیطی شامل شرایط فیزیكی و روانی كار است. چنین محیط مطلوبی اعم از شرایط فیزیكی و روانی، تنها به كمك و تلاش مشترك اولیاء مدرسه به ویژه مدیر و مشاوران امكانپذیر است.

شرایط روانی كار، شامل موارد گوناگون از جمله موارد زیر است:

وجود روابط انسانی سالم در مدرسه، محیط آزاد برای برنامه مشاوره، خط مشی روشن اداری و كاری و قوانین حمایت كننده از مشاور، فضای مناسبی را كه در آن مشاور آزادی بكارگیری مهارتهای مربوط به حرفه اش را داشته باشد.

جنبه های فیزیكی نیز شامل تشكیلات و تجهیزات و مواد لازم در محیطی دنج و آرام برای دفتر مشاور است. بدیهی است ایجاد محیط مطلوب فیزیكی و روانی، مشاور را در نیل به مسئولیتهای حرفه ای اش یاری می دهد.

3-2-برنامه های آماده سازی حرفه ای و تربیت مشاور

آماده سازی حرفه ای و تربیت مشاور نیز همانند هر رشته علمی دیگر نیازمند سازماندهی و برنامه ریزی های علمی و عملی است.

در اینجا، قبل از عنوان كردن برنامه های تربیت مشاوران دبیرستان، اصول كافی را كه در زمینه سازماندهی و برنامه ریزی های علمی و عملی باید رعایت گردد، یادآوری می نماییم:

آمادگیهای حرفه ای مشاور

براساس مصوبات انجمن بین المللی مشاوران و عملكرد بیشتر كشورهای جهان، (مانند: فرانسه، انگلستان، ایالات متحده و سوئد) مشاوران می باید حداقل:

1-دارای مدرك كارشناسی ارشد از یك دانشگاه یا موسسه معتبر باشند.

2-دیپلم دولتی مشاوره از ایالتی كه در آن استخدام می شوند اخذ نمایند.

3-پیش از اشتغال مشاوران باید حداقل به مدت یكسال زیر نظر اساتید فن در مدرسه به تجارب علمی مشاوره یا بپردازند.

محورهای دورس در دوره مشاوره

– روانشناسی رشد، روانشناسی تربیتی، نظریه های مشاوره، فنون و روشها، ارزیابی تحصیلی روانشناختی و شخصیتی، نظریه های گروهی، روشها و فنون گروهی، روانشناسی و جامعه شناسی كار و رشد حرفه ای، كاركردها و روش شناسی تحقیق، اصول اخلاقی و قوانین مشاوره

لازم به یادآوری است كه دانشجوی رشته مشاوره باید زمینه ای قوی در علوم انسانی، اجتماعی، رفتاری و زیستی داشته باشد. داوطلبان مشاوره در مدارس باید در علوم طبیعی و زیستی و رفتاری و بیش از همه در زمینه علوم انسانی متبحر باشند.

-تجارب آزمایشگاهی، كارورزی و كارهای بالینی زیر نظر اساتید.

-درك و شناخت برنامه های دوره دبیرستان و فضای روانشناختی و جامعه شناختی موقعیتهای یادگیری در درون مدرسه

-آگاهی از عقاید و اندیشه های فلسفی در تعلیم و تربیت

-برنامه های تربیت مشاوران دبیرستان باید سیستماتیك باشد و طرح ریزی شود كه هر داوطلبی با توجه به نیازها و سوابق و زمینه های قبلی خود از آن بهره بگیرد.

-برنامه های تربیت مشاور هرگز با پایان یافتن دوره یا پایان نمی یابد. بلكه در كل سالهایی كه مشاور به این حرفه اشتغال دارد ادامه می یابد.

-مشاوران مسئولیت برنامه ریزی، كاربرد و شركت در برنامه های ضمن خدمت و مطالعه بیشتر جهت اخذ مدارك بالاتر در رشته خود به منظور نیل به شایستگی های حرفه ای بهتر را نیز برعهده دارند.

3-عملكرد مناسب مشاوره مستلزم حداقل 2 سال دوره كارشناسی ارشد مشاوره و كسب مدرك لازم باشد. توضیح اینكه مدرك دوره كارشناسی این گروه، در زمینه های مربوط (علوم تربیتی و روانشناسی) بوده است.

برنامه و مواد درسی دوره تربیت مشاور در دانشگاههای معتبر جهان

اینك قبل از ورود به بحث برنامه های تربیت مشاور دبیرستان در ایران، اشاره مختصری در باره برنامه و مواد درسی دوره تربیت مشاور در دانشگاههای معتبر دنیا كه عمدتا براساس برنامه های مصوب انجمن بین المللی مشاوره در ایالات متحده كه عالیترین مرجع علمی و تشكیلات مشاوره در جهان است، می پردازیم.

از آنجا كه مشاوره عمدتا مبتنی بر تجزیه و تحلیل، درك و شناخت و تغییر و اصلاح رفتار فرد است. بخش اساسی برنامه آماده سازی حرفه یا مشاوران دبیرستان لزوما باید دارای ماهیت روانشناسی باشد.

محورهای مربوط در روانشناسی تحت دو عنوان درسهای اصلی و درسهای تخصصی طبقه بندی می شوند. درسهای اصلی شامل موادی است كه مشاور را در زمینه شناخت كلی اصول رفتار انسانی آگاه می سازد؛ و درسهای تخصصی شامل زمینه هایی از روانشناسی است كه مستقیما به عملكرد مشاور در دبیرستان مربوط می شود. محتوای هر دو بخش با ترتیب و تركیب های متفاوت عرضه می گردند.

الف)مواد درسی اصلی: این بخش از برنامه شامل تركیبی از درسهای كارشناسی (پیشرفته) و كارشناسی ارشد در حوزه روانشناسی تربیتی است، كه در برنامه های تربیت معلم مورد استفاده قرار می گیرد. درسهایی كه در سوابق تحصیل مشاوران دبیرستان حائز اهمیت است به شرح زیر می باشد:

1-روانشناسی اختلافی:

-سازمان ذهن: هوش و استعداد

-شخصیت

-تفاوت های دیگر: اقتصادی، اجتماعی، جسمانی، سنی، جنسی و قومی

2-روانشناسی رشد:

-مفاهیم و اصول رشد

-رشد و تكامل در طول دوران زندگی

-ویژگی های طبیعی ارگانیزم

-انتظارات محیطی از ارگانیزم

3-یادگیری:

-شرایط تغییر و اصلاح رفتار

-فرایندهای اصلاح رفتار

-حل مساله، فرایندهای شناختی، و شكل دهی مفهوم

-خلاقیت در یادگیری

4-2-پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع

در این بخش كوشش شده است، پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر گردآوری شود و خلاصه ای از آنها ارائه گردد.

الف-پژوهشهای انجام شده در ایران:

1-بررسی میزان موفقیت مشاوران مدارس در كمك به ل مشكلات دانش آموزان در سطح استان تهران (1373)، كه توسط باب الله بخشی پور جویباری انجام گرفته است.

2-ارزشیابی عملكرد مشاورین و دبیران راهنما در نظام جدید آموزش متوسطه (1373)، كه توسط لطف الله عباسی انجام گرفته است. دفتر مشاوره و تحقیق، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش.

3-پایان نامه های: سیف الله شریفی (1374)؛ بهنیا (1372) كه رساله های كارشناسی ارشد خود را در زمینه میزان كارایی مشاوران در عملكردهای مشاوره ای و نیز در ارتباط با وظایف و مسئولیت های آنان انجام داده اند، نشان یم دهد كه دانش و تخصص مشاوران نمی تواند انتظارات و توقعات مدارس متوسطه را (به ویژه نظام جدید را) بطور واقع بینانه برآورده سازد.

آنچه از پژوهشهای فوق استنباط می شود نشان می دهند كه اكثریت مشاوران با فنون و روشهای مشاوره، آشنایی لازم و كافی ندارند و این امر میزان موفقیت آنان را در حل مشكلات دانش آموزان به ویژه در ارتباط با مشكلات شخصی و خانوادگی بطور قابل ملاحظه یا كاهش داده است. علاوه بر آن به دلیل آنكه درصد قابل ملاحظه ای از مشاوران با ماهیت هدایت تحصیلی و شغلی ضمن آنكه در مقایسه با مشكلات تحصیلی توفیق بیشتری داشته اند، لیكن كارآیی و اثربخشی آنان در این زمینه نیز چندان قابل ملاحظه نبوده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران ;راهنمایی مشاوره در آموزش و پرورش;آموزش متوسطه در ایران