خانه / علوم انسانی

علوم انسانی

پرسشنامه رسمیت در سازمان زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه رسمیت در سازمان دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه رسمیت در سازمان این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رسمیت در سازمان می باشد. نحوه امتیاز دهی آن در جدول زیر …

ادامه مطلب

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 22 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) بی تردید یكی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف …

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 12 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه انگیزه کاری معلمان این پرسشنامه در سال 1375 توسط جواد محمد آقا جری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده است و شامل 20 …

ادامه مطلب

پرسشنامه فعالیت كاریابی زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه فعالیت كاریابی دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه فعالیت كاریابی این پرسشنامه توسط صالحی 1384 طی پژوهشی ساخته شده است كه شامل 19 سوال است كه هر سوال 2 گزینه با نمره های 0 تا …

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان شیوه نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه محقق ساخته دارای 14 حیطه مختلف بوده که هدف آن ارزیابی عملکرد …

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 12 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان هدف از ارائه و تكمیل پرسشنامه حاضر ، ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان عزیز توسط …

ادامه مطلب

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی مشخصات « پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 14 سوالی نوع فایل: word 1. …

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC) زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC) دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 13 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC) این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ارتباط دانش آمزان با مدرسه و ابعاد آن (وابستگی به مدرسه، …

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه ارزیابی میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 27 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه ارزیابی میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مشخصات « پرسشنامه ارزیابی میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد » روایی و پایایی: دارد …

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 56 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو و همکاران (2005) شامل 20گویه می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه پروژه هسته اصلی در کسب …

ادامه مطلب

سیاهه نشانه های جسمی پاول و انرایت زیر دسته علوم انسانی

سیاهه نشانه های جسمی دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 8 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: سیاهه نشانه های جسمی پاول و انرایت مشخصات « سیاهه نشانه های جسمی پاول و انرایت » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: …

ادامه مطلب

پرسشنامه شاخص احقاق جنسی فارلی و هالبرت زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه شاخص احقاق جنسی فارلی و هالبرت دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 9 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه شاخص احقاق جنسی فارلی و هالبرت مشخصات « پرسشنامه شاخص احقاق جنسی فارلی و هالبرت » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: …

ادامه مطلب

مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد زیر دسته علوم انسانی

مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 24 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد مهمترین روش رایج تشخیص سوءمصرف مواد، استفاده از آزمایش­های پزشكی است. این آزمایش­ها علاوه بر داشتن هزینه، قادر به …

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه اقتصادی زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه سرمایه اقتصادی دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 8 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه سرمایه اقتصادی مشخصات « پرسشنامه سرمایه اقتصادی » روایی و پایایی: ندارد خرده مقیاس ها: ندارد تعداد سوال: 10 سوالی نوع فایل: word   از این که …

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 9 حجم فایل: 34 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (1998) ساخته شده است که دارای 42 سؤال بسته پاسخ می باشد . این سازه دارای …

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 7 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی هدف: این ابزار سنجش برای كمك به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال طراحی گردیده است. نحوه تكمیل: این تحقیق …

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، شامل 21 جمله است که به آزمودنی ارائه می شود و بعد از اطمینان بخشیدن به …

ادامه مطلب

پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) مشخصات « پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 14 سوالی نوع …

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتقاد به خرافات زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه اعتقاد به خرافات دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: دانلود پرسشنامه استاندارد اعتقاد به خرافات، در قالب word و در 17 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد …

ادامه مطلب

پرسشنامه مدل ای کوال زیر دسته علوم انسانی

پرسشنامه مدل ای کوال دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه مدل ای کوال مشخصات « پرسشنامه مدل ای کوال » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 40 سوالی نوع فایل: word پرسشنامه …

ادامه مطلب

مقاله بررسی معلولیت های جسمی، ناشنوایی زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی معلولیت های جسمی،ناشنوایی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی معلولیت های جسمی،ناشنوایی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه بیش از نیم میلیارد ازجمعیت در سراسر جهان …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مقیاس یا اندازه گیری زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی مقیاس یا اندازه گیری در 26 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 32 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی مقیاس یا اندازه گیری در 26 صفحه ورد قابل ویرایش مقیاس یا اندازه گیری تایچی اهنو با …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه در 14 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه در 14 صفحه ورد قابل ویرایش مهندسی ارزش در …

ادامه مطلب

مقاله بررسی موارد استفاده اینترنت در دنیای مدرن زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی موارد استفاده اینترنت در دنیای مدرن در 23 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 22 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی موارد استفاده اینترنت در دنیای مدرن در 23 صفحه ورد قابل ویرایش موارد استفاده از …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین در 22 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین در 22 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالببخشهای مرکز …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مسئله زبان خصوصی زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی مسئله زبان خصوصی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی مسئله زبان خصوصی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش زبان خصوصی اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مشاركت انتخاباتی زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی مشاركت انتخاباتی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی مشاركت انتخاباتی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش مشاركت های انتخاباتی فهرست مطالب مقدمه ?رویکردهای مختلف نسبت به مشارکت …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مشخصه اعتیاد زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی مشخصه اعتیاد در 22 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی مشخصه اعتیاد در 22 صفحه ورد قابل ویرایش مشخصه اعتیاد 1- رفتار بی اراده: زمانی كه در خود احساس …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مشكلات دانشجویی خوابگاهها و امكانات زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی مشكلات دانشجویی خوابگاهها و امكانات و در 34 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 34 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی مشكلات دانشجویی خوابگاهها و امكانات و … در 34 صفحه ورد قابل ویرایش بعضی ها …

ادامه مطلب

مقاله بررسی لیست گیری در انبارداری زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی لیست گیری در انبارداری در 23 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی لیست گیری در انبارداری در 23 صفحه ورد قابل ویرایش لیست گیری: لیست كامل موجودی گردش اجناس …

ادامه مطلب

مقاله بررسی ماتریس الگوریتم زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی ماتریس الگوریتم در 23 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 38 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی ماتریس الگوریتم در 23 صفحه ورد قابل ویرایش -2) EZW الگوریتم EZW در سال 1993 توسط shapiro ابداع شد …

ادامه مطلب

بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس …

ادامه مطلب

مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون در 70 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 70 حجم فایل: 82 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون در 70 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب فصل اول: واژه شناسی سکولاریزم …

ادامه مطلب

مقاله بررسی فلسفه تنظیم خانواده زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی فلسفه تنظیم خانواده در 11 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی فلسفه تنظیم خانواده در 11 صفحه ورد قابل ویرایش فلسفه تنظیم خانواده فهرست مطالب مقدمه ?چگونه حاملگی بوجود …

ادامه مطلب

مقاله بررسی فلسفه طبیعت در غرب زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی فلسفه طبیعت در غرب در 33 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 25 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی فلسفه طبیعت در غرب در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت …

ادامه مطلب

مقاله بررسی فناوری اطلاعات و جهانی شدن زیر دسته علوم انسانی

مقاله بررسی فناوری اطلاعات و جهانی شدن در 16 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله بررسی فناوری اطلاعات و جهانی شدن در 16 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست فناوری اطلاعات وجهانی شدن …

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسی جامع جمعیت زیر دسته علوم انسانی

روش تحقیق بررسی جامع جمعیت دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 59 حجم فایل: 62 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: روش تحقیق بررسی جامع جمعیت چكیده تحقیق : بالا بودن جمعیت جوان كشور این واقعیت مهم را گوشزد می كند كه برای فراهم آوردن اثری مناسب …

ادامه مطلب

تحقیق در مورد جوانان زیر دسته علوم انسانی

تحقیق در مورد جوانان دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 60 حجم فایل: 60 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: تحقیق در مورد جوانان فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان بخش اول: هویت یابی 2 بخش دوم: معنی جوان ونوجوان 4 درباره جوان …

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382 زیر دسته علوم انسانی

بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 831382 دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 120 حجم فایل: 423 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان …

ادامه مطلب

بررسی روابط عمومی در ایران و جهان زیر دسته علوم انسانی

بررسی روابط عمومی در ایران و جهان دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 70 حجم فایل: 65 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پایان نامه بررسی روابط عمومی در ایران و جهان در 70 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه تعریف روابط عمومی جی ای گرونیك نظریه پرداز …

ادامه مطلب