دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی زیر دسته پرسشنامه

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی همراه با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و منابع

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 369 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

محتوای فایل:

معرفی پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی

منبع

همراه با ضمانت دانلود

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه هوش عاطفی;هوش عاطفی;روایی و پایایی;تفسیر و نمره گذاری;دانلود پرسشنامه;منابع

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون زیر دسته پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد و 18 سوالی مهارت های ارتباطی بارتون

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 14 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

در سال ۱۹۹۰ توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .

این پرسشنامه ۱۸ سوال را در برگرفته و دارای سه مولفه می باشد و هدف از آن کمک به فرد برای حصول بینش در مورد مهارت های ارتباطی خود می باشد.

مدیران در قرن حاضر به توانایی های متعددی نیاز دارند که هرکدام می تواند به نوعی در روند زندگی و کار او تاثیرگذار باشد.

از میان این توانایی ها برقراری ارتباط و ایجاد مناسبات اجتماعی از جمله مهمترین مهارت ها است .

ارتباطات یک مهارت بسیار مهم مدیریت و مبنای لازم برای مدیریت کارآمد است .

از طریق ارتباطا ت است که مدیران روابط بین اشخاص را که برای انجام وظایف روزانه شان به نحو مطلوب ضرورت دارد برقرار می سازند و حفظ می کنند.

مهارت های ارتباطی مدیران برطبق نظریه بارتون به سه مهارت کلامی ، شنودی و بازخورد تقسیم بندی شده است.

  • روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد

یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­ دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش (منبع داخل فایل) ذکر شده است.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

محتوای فایل:

مولفه : دارد

روایی و پایایی : دارد

تفسیر و نمره گذاری :دارد

منابع : دارد

گارانتی بازگشت وجه : دارد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه مهارت های ارتباطی;پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون;مهارت های ارتباطی بارتون;مهارت های ارتباطی;مقیاس مهارت های ارتباطی;دانلود رایگان;دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز زیر دسته پرسشنامه

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 23 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

هدف: سنجش سه شیوه راهبرد مدیریت تعارض (کنترل (رقابت)، راه حل مداری (همکاری و مصالحه)، عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب))

روش نمره گذاری و تفسیر

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز دارای 30 سوال است و 5 شیوه مدیریت تعارض را در درون 3 راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

همیشه

بیشتر اوقات

غالبا

گاهی

به ندرت

بسایر به ندرت

هرگز

امتیاز

1

2

3

4

5

6

7

پرسشنامه فوق دارای سه بعد (راهبرد) بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سوالات مربوطه

کنترل (رقابت)

7-1

راه حل مداری (همکاری و مصالحه)

18-8

عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)

30-19

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

در پژوهش حیدری نژاد (1389) روایی پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رابینز مورد تایید چند تن از اساتید قرار گرفت.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز در جدول زیر ارائه شده است:

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ مدیریت تعارض رابینز

بعد

آلفای کرونباخ

کنترل (رقابت)

51/0

راه حل مداری (همکاری و مصالحه)

73/0

عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)

70/0

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس زیر دسته پرسشنامه

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 11

حجم فایل: 39 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه‌ای را كه در پیش رو دارید حاوی 60 سؤال است كه به صورت استاندارد طراحی شده و پایایی و روایی آن ها بارها مورد آزمایش قرار گرفته در این پرسشنامه هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ می‌باشد.
لطفاً هر یك از سؤالات را با دقت مطالعه نموده، سپس یكی از پاسخ‌های ارائه شده در زیر هر سؤال را با علامت (*) انتخاب نمایید. بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

تورنس (1979) خلاقیت را شامل 4 عنصری اصلی زیر می دانند:

  1. سیاسی: قدرت تولید ایده ها و جواب های فراوان((سوال 1-15 برای سنجش بعد سیاسی خلاقیت است))
  2. انعطاف: توانایی لازم برای تغییر جهت فكری یا توانای تولید ایده های متنوع ((سوال 16-30 برای سنجش بعد انعطاف پذیری افراد است))
  3. ابتكار: توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: یعنی پاسخ های فرد قبلا دیده نشده باشد و جدید و نو باشد.((سوالات 31-45 برای بررسی این بعد از خلاقیت است))
  4. بسط با جزئیات: توانایی توجه به جزئیات وابسته به یك ایده: یعنی افراد خلاق به جزئیات یك ایده توجه بیشتری نشان می دهند. ((سوالات 46-60 برای سنجش بعد بسط جزییات خلاقیت است))

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه ارگونومی زیر دسته پرسشنامه

پرسشنامه ارگونومی

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 19 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه ارگونومی دارای 5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

جهت تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه ای استفاده شد که در سال 1987 توسط ال.راكین روك و همکارانش در انستیتوی بهداشت حرفه ای در کشورهای نوردیک(کشورهای اسکاندیناوی) طراحی و به اجرا گذاشته شده و امروز به پرسشنامه نوردیک معروف گردیده است . روایی و پایایی آن قبلا توسط اساتید دانشگاه علوم بهزیستی بوسیله دکترای فیزیولوژی غلامرضا آذری استادیار دانشگاه و امیرحسین داودیان طلب در پژوهش هایی که مربوط به استاندارد سازی پرسشنامه ارگونومی انجام داده است به اثبات رسیده است.

روی هم رفته دارای 46 سوال یاگویه میباشد و شامل9 سوال مشخصات فردی(سوال1 الی9) و 9سوال(ازسوال10الی18) درموردمیزان درد وسوزش وناراحتی درقسمتهای مختلف بدن كه این امتیاز میزان درد در نواحی بدن كه شامل قسمت های چپ و راست بدن می باشدرا مشخص می كند و8 سوال فردی از(سوال19الی26) درمورداختلالات اسکلتی به صورت بلی وخیروباز پاسخ و12سوال از (سوال27 الی 38) که نیازهای فیزیكی شغلی و 8 سوال از(سوال39 الی46) که نیازهای روانشناختی شغلی را می سنجد.

پایایی:

جدول ضریب آلفا برای پرسشنامه ارگونومی

پرسشنامه

تعداد سوالات

ضریب آلفای كرونباخ

ارگونومی

46

709 /0

همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارگونومی برابر با 70/0 می باشد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی برابر با 79/0 می باشد ، بنابراین پرسشنامه تحقیق دارای پایایی قابل قبولی می باشند و نیاز به حذف سوالی وجود ندارد.و سه پرسشنامه پژوهش از اعتبار خوبی برخوردار می باشد.

روایی:

در پژوهش های فوق جهت تعیین روایی نظر تعدادی از متخصصان رشته مورد نظر به ویژه استاد راهنما در این باره پرسیده شد و بعد از بررسی ها محتوای پرسشنامه مورد نظر مورد تأیید این متخصصان قرار گرفت.


L LakinrouK

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه ارگونومی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه ارگونومی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه ارگونومی; ارگونومی;مقیاس ارگونومی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی زیر دسته پرسشنامه

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی دارای5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

تمام متغیر ها پژوهش از سطح اندازه گیری رتبه ای برخوردارند بجز جنسیت افراد که سطح اندازه گیری آن فاصله ای است.در این پژوهش به منظور اندازه گیری پاسخ ها ی ارائه شده از طیف لیکرت استفاده میشود.

طیف لیکرت :نگرشی هست که پاسخگو می تواند نظرات موافق و مخالف خود را ابراز کند. طیف لیکرت یک نمودار فاصله ای است که می تواند ،نگرش –تعلقی باور و احساسات پاسخگو را تعیین کند. در این تحقیق 21 سوال در 5 بعد، کیفیت خدمات را از دیدگاه فراگیران میسنجد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی; سنجش کیفیت خدمات آموزشی;مقیاس سنجش کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور زیر دسته پرسشنامه

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 21 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور دارای 14 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایشابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ، دست ساز پژوهشگر است به این صورت که تمام مولفه ها وشاخص های آموزش های مهارتی محصول محور از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد و پس از تایید متخصصین (مدیران اجرایی ) و استاد راهنما و مشاور محترم به صورت پرسشنامه تدوین شد که از چهار بخش فرصت ، تهدید ، قوت و ضعف تشکیل شده است .از جمع 34 گویه ای این پرسشنامه 10 گویه به فرصت های محیطی ، 7 گویه به تهدیدات محیطی ، 9 گویه به نقاط قوت و 8 گویه به نقاط ضعف اختصاص یافته است .

1-1- روایی و پایایی تحقیق

روایی – روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده است و به معنای صحیح و درست می باشد . مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . به عبارت دیگر روایی عبارت است از میزان انطباق مشاهد ات و پرسش های پژوهش با هدف اصلی پژوهش . اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد ( ازکیا ، دربان آستانه ، 1382 ، 5 ).


– Validity

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور;آموزش های مهارتی محصول محور;مقیاس آموزش های مهارتی محصول محور

پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های IQ EQ MBTI NEO زیر دسته پرسشنامه

آزمون های جذب و استخدام شامل تست های IQ EQ MBTI NEO

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 10

حجم فایل: 2.368 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

آزمون های جذب و استخدام شامل تست های IQ EQ MBTI NEO

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های IQ EQ MBTI NEO ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های IQ EQ MBTI NEO – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پک آزمون ;تست ;جذب و استخدام ;آزمون ;IQ;EQ;MBTI;NEO250;ری وان;گزینش

پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های SCL90 و ایزنک زیر دسته پرسشنامه

پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های SCL90 و ایزنک

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 10

حجم فایل: 564 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های SCL90 و ایزنک

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های SCL90 و ایزنک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های SCL90 و ایزنک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تست ;آزمون ;استخدام ;جذب ;گزینش;ُSCL90;آیزنک

دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات زیر دسته پرسشنامه

دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 7

حجم فایل: 203 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه ;کیفیت زندگی کاری;رفرنس معتبر;ادبیات;دو پرسشنامه ;والتون;نمره گذاری;روایی;پایایی