خانه / گزارش کارآموزی و کارورزی (صفحه 4)

گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار در 36 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 36 حجم فایل: 28 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار در 36 صفحه ورد قابل …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در شركت سایوان (فرآیند جوشكاری) زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت سایوان (فرآیند جوشكاری) در 23 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 22 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت سایوان (فرآیند جوشكاری) در 23 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری (كنترل فرآیند آماری “STATISTICAL–PROCESSCONTROL” “SPC”) در شركت شتاب كار (ساپكو) در 46 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 46 حجم فایل: 53 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در شركت صوتی تصویری سروش زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت صوتی تصویری سروش وابسته به صدا و سیما در 49 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 49 حجم فایل: 82 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت صوتی تصویری سروش وابسته به صدا و …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در شركت تولیدی صنعتی اخشان (تولیدكننده كمربند ایمنی) زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت تولیدی صنعتی اخشان (تولیدكننده كمربند ایمنی) در 38 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 37 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت تولیدی صنعتی اخشان (تولیدكننده كمربند ایمنی) در 38 صفحه …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 28 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در شركت الكترونیكی هوشیار الكترونیك (تولید كننده دستگاههای الكترونیكی) زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت الكترونیكی هوشیار الكترونیك (تولید كننده دستگاههای الكترونیكی) در 91 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 91 حجم فایل: 368 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت الكترونیكی هوشیار الكترونیك (تولید كننده دستگاههای الكترونیكی) در …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در شركت ایران خودرو (بخش ریخته گری) زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت ایران خودرو (بخش ریخته گری) در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 100 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت ایران خودرو (بخش ریخته گری) در 25 صفحه ورد قابل …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی تأسیسات فاضلاب در شركت پولاد سازی زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی تأسیسات فاضلاب در شركت پولاد سازی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی تأسیسات فاضلاب در شركت پولاد سازی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک در 28 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 25 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک در 28 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور) زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور) در 19 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 19 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور) در 19 صفحه ورد قابل …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در شركت توزیع برق میناب زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت توزیع برق میناب در 41 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 32 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت توزیع برق میناب در 41 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در شركت كامپیوتری زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت كامپیوتری در 15 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت كامپیوتری در 15 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست عنوان صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… تاریخچه ی محل …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در شركت تولید دارو (كنترل كیفیت و تولید محصولات،داروئی،بهداشتی) زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت تولید دارو(كنترل كیفیت و تولید محصولات،داروئی،بهداشتی) در 86 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 86 حجم فایل: 52 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت تولید دارو(كنترل كیفیت و تولید محصولات،داروئی،بهداشتی) در 86 صفحه …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در خدمات فنی خودرو شاهرضا زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در خدمات فنی خودرو شاهرضا در 26 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در خدمات فنی خودرو شاهرضا در 26 صفحه ورد قابل ویرایش ترمزهای قرن بیست …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در دانشگاه آزاد اسلامی ابركوه زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در دانشگاه آزاد اسلامی ابركوه در 33 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 1.139 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در دانشگاه آزاد اسلامی ابركوه در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در معدن سنگ اصفهان زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در معدن سنگ اصفهان در 20 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در معدن سنگ اصفهان در 20 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 32 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی در 41 صفحه ورد قابل …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در شبدیز زرین (پمپ های هیدرولیكی) زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شبدیز زرین (پمپ های هیدرولیكی) در 37 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 28 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شبدیز زرین (پمپ های هیدرولیكی) در 37 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در خدمات فنی تكنیك كاران (سیستم های هیدرولیز) زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در خدمات فنی تكنیك كاران (سیستم های هیدرولیز) در 35 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 35 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در خدمات فنی تكنیك كاران (سیستم های هیدرولیز) در 35 صفحه …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا در 21 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا در 21 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه فصل …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری) زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری) در 39 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 39 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری) در 39 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو پیمان تكنیك زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو پیمان تكنیك در 17 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو پیمان تكنیك در 17 صفحه ورد قابل ویرایش نصب و تنظیم …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (سیستم سوخت رسانی خودرو) زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (سیستم سوخت رسانی خودرو) در 43 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 43 حجم فایل: 5.211 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (سیستم سوخت رسانی خودرو) در 43 صفحه ورد قابل …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه ماشین هیوندا زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در تعمیرگاه ماشین هیوندا در 38 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 31 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در تعمیرگاه ماشین هیوندا در 38 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه هزینه …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در توزبع برق بادرود زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در توزبع برق بادرود در 36 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 36 حجم فایل: 27 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در توزبع برق بادرود در 36 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی برق در پست 63/20kv زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی برق در پست 6320kv در 52 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 52 حجم فایل: 138 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی برق در پست 63/20kv در 52 صفحه ورد قابل ویرایش چكیده : با توجه به …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی پیدایش ترانسفورماتور در صنعت برق زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی پیدایش ترانسفورماتور در صنعت برق در 26 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 70 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی پیدایش ترانسفورماتور در صنعت برق در 26 صفحه ورد قابل ویرایش پیدایش ترانسفورماتور در …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی جوشكاری و انواع آن زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی جوشكاری و انواع آن در 50 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 50 حجم فایل: 35 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی جوشكاری و انواع آن در 50 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه از ابتدای خلقت بشر …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی جوشکاری الکتروفیوژن زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی جوشکاری الکتروفیوژن در 70 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 70 حجم فایل: 513 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی جوشکاری الکتروفیوژن در 70 صفحه ورد قابل ویرایش فهرستعنوان صفحه نكاتی مهم در مورد جوشكاری الكتروفیوژن …………………………………………………………………….. …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی جوشكاری در شرکت ناظرین جوش پارس زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی جوشكاری در شرکت ناظرین جوش پارس در 42 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 42 حجم فایل: 2.973 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی جوشكاری در شرکت ناظرین جوش پارس در 42 صفحه ورد قابل ویرایش چکیده …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی حمل و نقل هوایی در فرودگاه مهرآباد زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی حمل و نقل هوایی در فرودگاه مهرآباد در 37 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 37 حجم فایل: 36 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی حمل و نقل هوایی در فرودگاه مهرآباد در 37 صفحه ورد قابل …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی دانستنیهای فنی خودروهای انژکتوری در نمایندگی ایران خودرو زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی دانستنیهای فنی خودروهای انژکتوری در نمایندگی ایران خودرو در 45 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 35 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی دانستنیهای فنی خودروهای انژکتوری در نمایندگی ایران خودرو در 45 صفحه …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در كارخانه كاشی سپهر اصفهان زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در كارخانه كاشی سپهر اصفهان در 33 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در كارخانه كاشی سپهر اصفهان در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در اتومكانیك اهواز زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در اتومكانیك اهواز در 31 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 31 حجم فایل: 28 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در اتومكانیك اهواز در 31 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان صفحه كاربراتور پیكان 1600 1 …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی در اداره برق دهاقان زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در اداره برق دهاقان در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در اداره برق دهاقان در 25 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحهتاریخچه اداره …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو در 43 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 43 حجم فایل: 32 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو در 43 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD ) زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD ) در 22 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی باردهی ترانسفورماتور زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی باردهی ترانسفورماتور در 44 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 32 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی باردهی ترانسفورماتور در 44 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه باردهی ترانسفورماتور 1 شرایط …

ادامه مطلب

گزارش كارآموزی بازدید قسمتهای موتور در نمایندگی ایران خودرو زیر دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی بازدید قسمتهای موتور در نمایندگی ایران خودرو در 73 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 73 حجم فایل: 47 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی بازدید قسمتهای موتور در نمایندگی ایران خودرو در 73 صفحه ورد قابل …

ادامه مطلب