بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک زیر دسته حقوق

بررسی ماده 128 و تبصره آن از قآدک

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 140

حجم فایل: 103 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………. 6

پیش گفتار……………………………. 9

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح….. 12

2-وکیل متهم در ایران باستان ………….. 14

3-وکیل متهم در اسلام …………………. 16

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام ……… 17

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب 23

بخش دوم: حقوق متهم

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم ………. 26

2-اصل برائت ………………………… 30

3-حق دفاع ………………………….. 33

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق 36

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم . 41

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 43

بخش سوم: فرایند كیفری

1-تحقیقات مقدماتی و متهم …………….. 48

2-تحقیقات نهائی و متهم ………………. 50

3-مرحله تحت نظر بودن متهم ……………. 52

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان 63

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه … 64

بخش پنجم: نظام های كیفری

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران ……… 66

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران .. 67

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران .. 70

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران … 73

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران … 76

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی 79

2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری …………………………………… 86

3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری …………………………………… 90

4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد 91

5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 94

6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد……. 98

بخش هفتم: وكالت در امور كیفری

1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی… 106

2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی…… 108

3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری .. 110

4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 111

5-وکیل تسخیری برای متهم …………….. 116

6-وکیل تسخیری برای شاکی …………….. 120

7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم………… 121

8- منابع و مآخذ…………………….. 123

هو الحق

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی ماده 128 و تبصره آن از قآدک; ماده 128 و تبصره آن از قآدک