بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك زیر دسته حسابداری

بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 150

حجم فایل: 263 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

ب

فهرست مطالب

د

فهرست اشكال

ح

فهرست ضمائم

چكیده

ط

ی

فصل اول – كلیات

1

مقدمه

2

تعریف موضوع تحقیق

3

اهمیت و ارزش تحقیق

4

اهداف تحقیق

5

كاربرد نتایج تحقیق

6

سوالات اساسی تحقیق

7

روش تحقیق

8

تعریف واژه ها

8

خلاصه

10

مباحث فصول بعدی

10

فصل دوم – ادبیات موضوع

11

مقدمه

12

بخش یك – مباحث نظری

13

سیستم

13

خرید

14

اهداف بخش خرید

14

اصول و موازین پنجگانه خرید

15

وظایف و مسئولیت های بخش خرید

16

ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر

17

فرآیند یا مراحل خرید خارجی

18

انبار

19

عنوان
صفحه

انواع انبارها

19

جایگاه انبار

20

اهداف و وظایف انبارها

20

انواع موجودیهای انبارها

20

انبارداری

21

سیستم انبارداری و مزیتهای آن

21

وظایف انباردار

22

انتظارات مدیریت از سیستم كنترل انبارها

23

نكات مهم برای اداره بهینه انبارها

24

مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها

24

طراحی و برنامه ریزی تامین كالا

25

كدینگ

25

كدگذاری

25

فواید كد گذاری

26

انواع روشهای كدگذاری

26

موجودی كالا

27

اهمیت موجودیها

27

دلایل نگهداری موجودی كالا

28

هزینه مربوط به موجودیها

28

مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها

31

كنترل موجودی

31

مشكلات عدم تعادل موجودی

32

مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار

32

سیستم های سفارش كالا در سازمان

33

بخش دو – پیشینه تحقیق

35

بخش سه – مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیك

38

مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیك

41

عنوان صفحه

طرح طبقه بندی مشاغل كارخانه

44

شرح وظایف

45

خلاصه

55

فصل سوم – روش تحقیق

56

مقدمه

57

كتابخانه

60

مشاهده

60

مصاحبه

62

خلاصه

63

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات

64

مقدمه

65

طراحی انبارها

67

انواع انبارها در كارخانه سیمان آبیك

69

مشكلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها

71

حفاظت و ایمنی انبارها

72

عملیات مربوط به خرید در انبارها

80

انواع خرید

80

انواع شیوه ها در خریدهای داخلی

80

عملیات خرید در تداركات

89

تنظیم گزارش خرید

95

خریدهای خارجی

96

نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیك

100

خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها

102

خریدهائی‌ كه كالای آنها فاسد شدنی است

103

خریدهای غیر ضروری و بیش از حد

103

كنترل كیفیت

104

استاندارد كردن قطعات

105

عنوان صفحه

قبض انبار

106

سیستم كدینگ اجناس

110

مشكلات ناشی از عدم كدینگ

112

مزایای كدینگ اجناس

113

شرح كدینگ اجناس

115

عدم وجود واحدی برای پیاده كردن سیستم كدینگ بطور ثابت

121

مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت

122

عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار

123

عملیات نگهداری در بخش اداری

123

عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار

130

كنترل موجودی انبار

132

انواع روشهای كنترل موجودی

133

محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار

136

عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی

138

خلاصه

139

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

141

مقدمهنتیجه گیریپیشنهادات

142

142

146

منابع و مآخذ

ضمائم

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك; مجتمع صنعتی سیمان آبیك

بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك زیر دسته حسابداری

موضوع تحقیقی كه در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك می باشد

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 150
حجم فایل 307 کیلو بایت

بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك


چكیده :
موضوع تحقیقی كه در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك می باشد كه هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یك مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یك مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد . 
در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك تحقیقات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و كتابخانه انجام گرفت كه كمك شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تداركات توسط مسئولین و كارپردازان كه تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می كوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد كه ما را در نحوه ایجاد كدینگ و كنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود. 
در طی انجام تحقیق فوق موانع و مشكلات اندكی بچشم آمد كه با توجه به همكاری صمیمانه كاركنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیك می توان از آن صرف نظر كرد . چرا كه منابع و امكانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند كه در ارائه پربارتر این تحقیق بسیار مفید بودند .


فهرست مطالب:

پیشگفتار 
فهرست اشكال 
فهرست ضمائم 
چكیده 
فصل اول – كلیات 
مقدمه 
تعریف موضوع تحقیق 
اهمیت و ارزش تحقیق 
اهداف تحقیق 
كاربرد نتایج تحقیق 
سوالات اساسی تحقیق 
روش تحقیق
تعریف واژه ها 
خلاصه 
مباحث فصول بعدی 
فصل دوم – ادبیات موضوع 
مقدمه 
بخش یك – مباحث نظری
سیستم 
خرید 
اهداف بخش خرید 
اصول و موازین پنجگانه خرید 
وظایف و مسئولیت های بخش خرید 
ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر 
فرآیند یا مراحل خرید خارجی 
انبار 
انواع انبارها 
جایگاه انبار 
اهداف و وظایف انبارها
انواع موجودیهای انبارها 
انبارداری 
سیستم انبارداری و مزیتهای آن 
وظایف انباردار 
انتظارات مدیریت از سیستم كنترل انبارها
نكات مهم برای اداره بهینه انبارها 
مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها
طراحی و برنامه ریزی تامین كالا 
كدینگ 
كدگذاری 
فواید كد گذاری 
انواع روشهای كدگذاری 
موجودی كالا 
اهمیت موجودیها 
دلایل نگهداری موجودی كالا 
هزینه مربوط به موجودیها 
مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها 
كنترل موجودی 
مشكلات عدم تعادل موجودی 
مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار 
سیستم های سفارش كالا در سازمان 
بخش دو – پیشینه تحقیق 
بخش سه – مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیك 
مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیك 
طرح طبقه بندی مشاغل كارخانه 
شرح وظایف 
خلاصه 
فصل سوم – روش تحقیق 
مقدمه 
كتابخانه 
مشاهده 
مصاحبه 
خلاصه 
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات 
مقدمه 
طراحی انبارها 
انواع انبارها در كارخانه سیمان آبیك 
مشكلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها 
حفاظت و ایمنی انبارها 
عملیات مربوط به خرید در انبارها
انواع خرید 
انواع شیوه ها در خریدهای داخلی 
عملیات خرید در تداركات 
تنظیم گزارش خرید 
خریدهای خارجی 
نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیك
خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها 
خریدهائی‌ كه كالای آنها فاسد شدنی است 
خریدهای غیر ضروری و بیش از حد 
كنترل كیفیت 
استاندارد كردن قطعات 
قبض انبار 
سیستم كدینگ اجناس 
مشكلات ناشی از عدم كدینگ 
مزایای كدینگ اجناس 
شرح كدینگ اجناس 
عدم وجود واحدی برای پیاده كردن سیستم كدینگ بطور ثابت 
مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت 
عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار 
عملیات نگهداری در بخش اداری 
عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار 
كنترل موجودی انبار 
انواع روشهای كنترل موجودی 
محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار 
عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی 
خلاصه 
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادات 
منابع و مآخذ 
ضمائم


 

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پروژه مالی,بررسی مالی,مجتمع صنعتی,سیمان آبیك,بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه