خانه / بایگانی برچسب: بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه

بایگانی برچسب: بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات زیر دسته مدیریت

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله …

ادامه مطلب