خانه / بایگانی برچسب: بررسی میزان اضطراب

بایگانی برچسب: بررسی میزان اضطراب

روش تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی ‎A و 10 نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با كمك مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (كه دارای 25 سؤال به …

ادامه مطلب