روش تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی ‎A و 10 نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با كمك مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (كه دارای 25 سؤال به صورت بلی‎ خیر ‎ نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج كتل مورد بررسی قرار گرفتند

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 88

حجم فایل: 63 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

– چكیده تحقیق

فصل اول

– مقدمه

– بیان مسأله

– ضرورت و اهمیت تحقیق

– فرضیات یا سؤالات تحقیق

– روش تحقیق

– جامعه پژوهش

– حجم نمونه

– تعریف واژه‎ها و اصطلاحات

الف: تعریف نظری

ب: تعریف عملیاتی

فصل دوم

عنوان

صفحه

«پیشینة تحقیق»

بخش اول:

– تعریف اضطراب و انواع آن

– شدت اضطراب

– علل و انگیزه‎های اضطراب

– شیوع اضطراب

– اضطراب از دیدگاه مكاتب روانشناسی

بخش دوم:

– تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوهای رفتاری ‎A و ‎B و توسعة آن)

– تیپ شخصیتی ‎A و بیماریهای جسمی

– رابطه الگوی رفتاری ‎A و ‎B با رفتارها و متغیرهای دیگر

بخش سوم:

– تحقیقات انجام شده در خارج از كشور

– تحقیقات انجام شده در ایران

عنوان

صفحه

فصل سوم:

– روش تحقیق

– جامعه پژوهش

– نمونه پژوهش

– روش نمونه‎گیری

– ابزار اندازه‎گیری

– روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری

– روش آماری

فصل چهارم

– تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها

– جداول آماری

– آزمون فرضیه

فصل پنجم

بحث و نتیجه‎گیری

عنوان

صفحه

بررسی نتایج

میزان تعمیم‎پذیری یافته‎های پژوهش به جامعه آماری

– محدودیتهای تحقیق

– پیشنهادات

– ضمائم

– منابع

چكیدة تحقیق:

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی ‎A و 10 نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با كمك مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (كه دارای 25 سؤال به صورت بلی‎- خیر ‎- نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج كتل مورد بررسی قرار گرفتند.

مطابق اغلب یافته‎های مطالعاتی پیشین، یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند كه در كل آزمودنیهای تیپ شخصیتی ‎A اضطراب بالاتری را از افراد تیپ شخصیتی ‎B تجربه می‎كنند (با اختلاف میانگین = 8/2)

همچنین برحسب نتایج آزمون تحلیل آماری ‎t استودنت در درجه آزادی 18 = d.f و در سطح ‎05/0 = در جهت بررسی فرضیه 2 سویة تحقیق «كه بین میزان اضطراب تیپ شخصیتی ‎A و ‎B تفاوت معنی‎داری وجود دارد»، یافته‎ها بیانگر تفاوت معنی‎داری بین میزان اضطراب در 2 تیپ شخصیتی ‎A و ‎B می‎باشند كه این یافته‎ها در این پژوهش با یافته‎ها و نتایج تحقیقات مشابه (نظیر تحقیقات فریدمن و روزنمن (1974) یا تحقیقات پرایس (1983)) هماهنگی قابل ملاحظه‎ای را نشان می‎دهند.

فصــل اول

– مقدمه

– بیان مسأله

– ضرورت و اهمیت تحقیق

– فرضیات یا سؤالات تحقیق

– روش تحقیق

– جامعه پژوهش و حجم نمونه

– تعریف واژه‎ها و اصطلاحات: تعریف نظری و تعریف عملیاتی

مقدمه:

با توجه به ویژگی‎ها و تفاوتهایی كه قرون و اعصار با یكدیگر دارند، قرن 17 قرن تنویر افكار و قرن 18 عصر منطق، قرن 19، قرن ترقی و پیشرفت، قرن 20 عصر اضطراب نامیده می‎شود. با غلبه بر بیماریهای جسمی كه سالها سرنوشت بشر را در اختیار داشته و بشر هر روز بیش از پیش به تأثیر عوامل روانی در سعادت خوا واقف می‎گردد.

استان متمدن دیگر قربانی قطعی بیماریهای همه‎گیر نمی‎شود طاعون جای خود را به گروهی از بیماریهای روانی از قبیل: تشویش، احساس ناامنی، فریبكاری و تردید داده است.

در اطراف نامردم محنت زده و ناخشنود و مضطربی كه نیروی فكری خود را از دست داده و قادر به حل مسائل زندگی خود نیستند، بسیارند. شگفت‎اند كه ناراحتی‎های روانی بی شاز جمیع اختلالات جسمی دیگر سلامت بشر را تهدید می‎كند. گاهی این اضطراب به طور نا گهانی و زمانی به طور تدریجی ظاهر می‎شود و زمانی در حد چند ساعت است، اما صرفنظر از چگونگی بروز شدت و حدت آن اضطراب آن اساس و بنیادی است كه كمتر كسی با آن بیگانه است. فرد، بی‎پناه و درمانده است و نمی‎تواند معنی‎ای برای این حالت عاطفی بیابد اما وقتی این وهله‎ها و مرا حل اضطراب ظاهرو تكرار می‎شوند پابرجا می‎ماند

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی میزان اضطراب;عوامل اضطراب