بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 110

حجم فایل: 139 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

چكیده:

w هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

w با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در این پژوهش تدوین گردیده است كه به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاكتور (سن، میزان تحصیلات و سابقه كاری) می پردازد.

w روش این تحقیق، روش توصیفی است كه با روش زمینه یابی به اجرا در می آید و بهترین شیوه برای سنجش، آزمون MMPI بوده كه هشت مقیاس (هیپوكندری، خودبیمار انگاری، هیستری، پسیكوپاتی، پارانویا، پسیكاستنی، اسكیزوفرنیا و هیپومانی) را مورد سنجش قرار می دهد.

w جامعه آماری، شامل كلیه مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

w نمونه آماری، شامل 50 نفر از مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

w در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد كه بالاترین میزان شیوع اختلالات مشاهده شده مربوط به اختلال هیپوكندری با 6 درصد، اختلال هیستری با 18 درصد و اختلال پارانویا با 2 درصد می باشد و بیشترین میزان شیوع مربوط به مدیرانی است كه در دامنه سنی 49-45 سال قرار دارند و دارای تحصیلات لیسانس می باشند و سابقه خدمت 24-20 سال دارند

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران; میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران;میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه