تحقیق بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده زیر دسته شیمی

تحقیق بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

دسته بندی: شیمی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 113

حجم فایل: 17.335 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تحقیق بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

چکیده : ۱
معرفی و بیان مسئله پژوهش ۳
هورمونهای استروئیدی ۵
محل ترشح هورمونهای جنسی زنانه ۶
مکانیسم عمل استروژن: ۷
عملکرد استروژن: ۷
استروژن و سیستم عصبی ۹
استروژن و نورو ترانسمیتر ها ۱۱
استروژن و خلق و خوی ۱۳
استروژن و شناخت ۱۴
استروژن و گر گرفتگی ۱۴
اثرات استروژن بر یادگیری و حافظه ۱۵
استروژن محافظت عصبی و بیماری آلزایمر ۱۵
استروژن و بیماری پارکینسون ۱۶
استروژن و درد ۱۷
اپیوئیدها: ۲۴
اپیوئیدهای پپتیدی اندروژن : ۲۵
گیرنده‌های اپیوئیدی : ۲۶
طبقه‌بندی اپیوئیدها : ۲۷
مکانیسم‌های سلولی عمل اپیوئیدها ۲۸
بی‌دردی (analgesia) ۳۲
تحمل به دنبال مصرف اپیوئیدها ۳۳
مکانیسم‌های نوروشیمیایی تحمل نسبت به اپیوئیدها : ۳۴
الف) تنظیم منفی سنتز پپتیدهای اپیوئیدی ۳۵
ب) تغییرات رسپتورها ۳۵
ج) جدا شدن رسپتورها از G پروتئین‌ها ۳۶
د) نقش ادنیلات سیکلاز ۳۸
نیتریک اکساید : ۳۹
سنتز و حذف NO ۳۹
مهار کننده آنزیم نیتریک اکساید سنتاز ۴۱
اعمال فیزیولوژیکی نیتریک اکساید ۴۲
اثرات هورمونهای گنادی روی سیستم های مرکزی تولید کننده نیتریک اکساید : ۴۴
اثر تنظیمی هورمونهای استروئیدی تخمدانی بر تولید نیتریک اکساید : ۴۵
فصل دوم ۴۸
مواد: ۴۹
وسایل مورد نیاز: ۵۰
دستگاه ها: ۵۰
حیوانات و گروههای مورد آزمایش : ۵۰
۱- گروه کنترل (Sham): ۵۰
۲-گروه کنترل- تحمل (Sham-Tol): ۵۱
۳-گروه اوارکتومی ( OVX): ۵۱
۴-گروه اوارکتومی – تحمل ( :(OVX- Tol ۵۲
۵،۷و۶- گروههای اوارکتومی – تحمل تحت درمان با ال – آرژنین (LA – Tol) : ۵۲
۸ و۹- گروههای اوارکتومی – تحمل تحت درمان با ال نیم (-LN Tol) : ۵۲
روش انجام کار: ۵۳
بیهوشی: ۵۳
جراحی: ۵۴
روش اوارکتومی ۵۴
مدیریت کلینیکی ۵۸
مراقبت پس از جراحی: ۵۸
روش ایجاد تحمل به مرفین: ۵۸
فصل سوم ۶۲
۳-۱- مقایسه زمان پایه و زمان های بعد از تزریق mg/kg 5 مرفین در گروه کنترل(Sham) ۶۴
مقایسه زمان پایه و زمان های بعد از تزریق mg/kg 5 مرفین در گروه اوارکتومی( OVX) ۶۸
مقایسه زمان واکنش به درد در گروه کنترل(Sham) و گروه اوارکتومی (OVX) ۷۰
مقایسه زمان پایه و زمان های بعد از تزریق mg/kg 5 مرفین در گروه کنترل- تحمل Tol )– Sham ) ۷۲
مقایسه زمان پایه و زمان های بعد از تزریق mg/kg 5 مرفین در گروه اوارکتومی- تحمل( Tol – OVX ) ۷۴
مقایسه زمان واکنش به درد در گروه کنترل- تحمل Tol )– Sham )و گروه اوارکتومی- تحمل (Tol– OVX ) ۷۶
مقایسه زمان پایه در گروه اوارکتومی- تحمل –Tol ) OVX) با گروههای اوارکتومی – تحمل تحت درمان با ال-آرژنین ۸۰
مقایسه زمان واکنش درد در گروه اوارکتومی- تحمل –Tol ) OVX) با گروههای اوارکتومی – تحمل تحت درمان با ال- آرژنین ۸۲
مقایسه زمان پایه در گروه اوارکتومی- تحمل–Tol ) OVX) با گروههای اوارکتومی – تحمل تحت درمان با ال نیم ۸۶
مقایسه زمان واکنش به درد در گروه اوارکتومی- تحمل–Tol ) OVX) با گروههای اوارکتومی- تحمل تحت درمان با ال نیم ۸۸
فصل چهارم ۹۰
بحث و نتیجه گیری : ۹۱
پیشنهادات: ۹۸
منابع : ۹۹

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده ;بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده