خانه / بایگانی برچسب: بررسی و شناخت

بایگانی برچسب: بررسی و شناخت

مباحث پیشرفته در شبكه های كامپیوتری: بررسی و شناخت شبكه TMN زیر دسته کامپیوتر و IT

همانطور که میدانیم مدیریت شبکه در حمایت از طراحی و نصب ، بهره برداری و نگهداری نقش مهم و بسزایی را دارد و با توجه به این نکات میتواند یک هماهنگ کننده در مسائل مختلف سوئیچ و انتقال چه از نظر ارتباط سیستمهای جدید دسته بندی کامپیوتر و IT فرمت …

ادامه مطلب