بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات كامپوزیتی زیر دسته مکانیک

بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات كامپوزیتی

دسته بندی: مکانیک

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 143

حجم فایل: 889 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات كامپوزیتی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1 پیش گفتار

1-1 مقدمه…… ……………………………………………………………………4

2-1 كارهای انجام شده در این پروژه……………………………………18

2 تئوریهای صفحه

1-2 تئوری تغییر شكل برشی مرتبۀ اول(FSDT)………………21

2-2 تئوری كلاسیك صفحه((CPT…………………………………….31

3-2 ارائه یك تئوری جدید………………………………………………….33

4-2 بررسی ضربه در چهار چوب تئوری ورق ارائه شده

دربخش3 -2…………………………………………………………….51

5-2 تئوری صفحۀ مرتبۀ بالاتر(.…………………(HOPT62

6-2 انتشارامواج هارمونیك ………………………………………………….73

7-2 ارتعاشات آزاد صفحه…………………………………………………….79

3 مدلهای ضربه

1-3 مدل جرم-فنر……………………………………………………………..81

2-3 مدل بالانس –انرژی…………………………………………………….84

3-3 واكنش تیر برنولی دربرابرضربه………………………………………89

4-3 ضربه روی صفحه باتكیه گاه ساده براساس تئوری

كلاسیك صفحه…………………………………………………………..94

5-3 ضربه روی صفحه با تكیه گاه ساده براساس تئوری تغییر

شكل برشی مرتبۀ اول……………………………….. …………………………..95 6-3 جواب تقریبی برای ضربه باامواج كنترل شده……….. …………………….99

7-3 تئوری پوسته………… …………….. …………….. ………………… 110

8-3 اندازه گیری …….. …………….. …………….. ………………………. 115

4 خسارت ضربه با سرعت كم (DAMGE)

1-4 تستهای ضربه……….. …………….. …………….. …………………………… 120

2-4 انواع مدل در ضربه با تغییر شكل دائمی باسرعت كم………..126

3-4 روشهای تجربی برای تخمین خسارت.. …………….. …………..132

5 نتیجه گیری…………… …………….. …………….. ……………………….135

فصل اول پیش گفتار

1-1مقدمه

ورق كامپوزیت لایه‌ای

ماده كامپوزیت لایه‌ای، شامل لایه‌هایی از حداقل دو ماده متفاوت است كه توسط باندهایی به هم متصل شده‌اند. نتیجه روی هم قرار گرفتن لایه‌ها به منظور تركیب بهترین خواص تك تك آنها برای ایجاد ماده جدیدی است یا موارد استفاده بیشتر. خواصی كه توسط روی هم چیدن لایه‌ها تقویت می‌شوند عبارتند از: استحكام ـ سفتی وزن كم، مقاومت در برابر ضربه و غیره. لایه‌ها می‌توانند غیر ایزوتروپ باشند. و نیز لایه‌ها را می‌توان به نحوی انتخاب نمود كه سفتی و مقاومت موردنیاز در طراحی یك سازه حاصل شود.

ماده كامپوزیت تقویت شده با الیافی (Fiber-reinforcel composit ) material)) كه مختصراً (FRCM) نامیده می‌شود، شامل الیاف‌هایی در یك ماتریس می‌باشد.اگر الیاف‌ها در یك راستای خاص قرار گیرند، ماده غیر ایزوتروپ خواهد بود، یك ورق كامپوزیت لایه‌ای شامل لایه‌هایی از FRCM است كه در هر لایه، الیاف‌ها در راستایی متفاوت از راستای الیافها در سایر لایه‌ها چیده شده‌اند. این نوع كامپوزیت‌های لایه‌ای می‌توانند به نحوی طراحی شوند تا از نسبت‌های مقاومت به وزن و سختی به وزن بالایی برخوردار باشند. و نیز طراحی می‌تواند به گونه‌ای باشد كه ورق لایه‌ای دارای جهات برتری از مقاومت و سختی تقویت شده باشد. و به این دلایل FRCM، جایگزین مناسبی است به جای مواد سفتی نظیر انواع فلزات در خیلی از كاربردها مانند صنایع‌ هوایی ،خودروسازی و تجهیزات ورزشی.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات كامپوزیتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات كامپوزیتی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات كامپوزیتی ;مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات كامپوزیتی