دانلود پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی زیر دسته عمران

پدیده ای است که بدلیل کاهش سختی و مقاومت خاک در اثر وارد آمدن نیروی زلزله یا یک بارگذاری سریع صورت می گیردروانگرایی فقط در خاکهای اشباع صورت میگیرد هرچند اغلب لرزش زمین سبب افزایش فشار آب منفذی می گردد اما فعالیت های مرتبط ساختمانی همانند انفجار یا آبگیری مخازن و بطور کلی تغییر در تنش ارتجاعی زمین از طریق بارگذاری و باربرداری نیز می تواند سبب روان

دسته بندی: عمران

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 3.853 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

روانگراییخاکLiquefacti

پدیده ای است که بدلیل کاهش سختی و مقاومت خاکدر اثروارد آمدننیروی زلزله یا یک بارگذاری سریع صورت می گیرد.روانگراییفقط در خاکهای اشباع صورت میگیرد.. هرچند اغلب لرزش زمین سبب افزایش فشار آب منفذی می گردد اما فعالیت های مرتبط ساختمانی همانند انفجار یا آبگیری مخازن و بطور کلی تغییر در تنش ارتجاعی زمین از طریق بارگذاری و باربرداری نیز می تواند سبب روانگرایی در خاک گردد. با وقوع روانگرایی مقاومت خاک کاهش یافته و توانایی خاک زیر پی برای حفظ پایداری ساختمانها و پلها از بین می رود.

آب موجود بین ذرات خاک فشاری را به ذرات خاک وارد می کند که این فشار سبب می شود ذرات خاک بطور محکم بهم فشرده شوند. پیش از زلزله فشار آب نسبتآ کم است اما با وقوع لرزش زلزله فشار آب افزایش یافته بطوریکه ذرات خاک بسرعت در کنارهم شروع به حرکت می کنند

همچنین خاک روان شده پشت دیوارهای حائل می تواند سبب نشست و تخریب دیوار حائل گردد.چنانچه افزایش فشار آب منفذی در پشت سدها نیز میتواند سبب زمین لغزه و شکستن سدها گردد.

معیار تعیین پتانسیل روانگرایی

بعد از زمین لرزه سال 1964 در نیگاتای ژاپن و خرابیهای ایجاد شده، خیل بسیاری از مهندسیان ژئوتكنیک تلاش وسیعی جهت تعیین یك معیارصحیح برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی انجام دادند كه در نتیجه این تلاش فاكتور اصلی را ارائه كردند:

نوع خاک

آزمایش نفوذ استاندارد

حداكثر شتاب زمین

پاورپوینت 22 اسلاید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
cyclic mobility;برسی پدیده روانگرایی ;روانگرایی در خاک

پاورپوینت برسی پدیده روانگرایی زیر دسته عمران

پاور پوینت برسی پدیده روانگرایی

دسته بندی: عمران

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 5.427 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاور پوینت برسی پدیده روانگرایی

اسلاید ۱:

روانگراییخاکLiquefacti پدیده ای است که بدلیل کاهش سختی و مقاومت خاکدر اثروارد آمدننیروی زلزله یا یک بارگذاری سریع صورت می گیرد.روانگراییفقط در خاکهای اشباع صورت میگیرد.. هرچند اغلب لرزش زمین سبب افزایش فشار آب منفذی می گردد اما فعالیت های مرتبط ساختمانی همانند انفجار یا آبگیری مخازن و بطور کلی تغییر در تنش ارتجاعی زمین از طریق بارگذاری و باربرداری نیز می تواند سبب روانگرایی در خاک گردد. با وقوع روانگرایی مقاومت خاک کاهش یافته و توانایی خاک زیر پی برای حفظ پایداری ساختمانها و پلها از بین می رود.

اسلاید ۲ :

آب موجود بین ذرات خاک فشاری را به ذرات خاک وارد می کند که این فشار سبب می شود ذرات خاک بطور محکم بهم فشرده شوند. پیش از زلزله فشار آب نسبتآ کم است اما با وقوع لرزش زلزله فشار آب افزایش یافته بطوریکه ذرات خاک بسرعت در کنارهم شروع به حرکت می کنند

اسلاید ۳:

همچنین خاک روان شده پشت دیوارهای حائل می تواند سبب نشست و تخریب دیوار حائل گردد.چنانچه افزایش فشار آب منفذی در پشت سدها نیز میتواند سبب زمین لغزه و شکستن سدها گردد.

اسلاید ۴:

معیار تعیین پتانسیل روانگرایی

بعد از زمین لرزه سال ۱۹۶۴ در نیگاتای ژاپن و خرابیهای ایجاد شده، خیل بسیاری از مهندسیان ژئوتكنیک تلاش وسیعی جهت تعیین یك معیار

صحیح برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی انجام دادند كه در نتیجه این تلاش فاكتور اصلی را ارائه كردند:

نوع خاک

آزمایش نفوذ استاندارد

حداكثر شتاب زمین

اسلاید ۵:

علت وقوع روانگرایی

خاكهای ماسه شل اشباع اگر تحت بارهای دینامیكی مثل زلزله قرار گیرند ممكن است معضلاتی بوجود آورند كه نمونه بسیار مهم آن روانگرایی است. در حین اعمال نیروی زلزله

در یك لحظه فشار آب حفره ای از تنش مؤثر قائم بیشتر شده و خاك ماسه ای همانند یك سیال روان میشود

اسلاید ۶:

بدلیل اینکه روانگراییفقط در خاکهای اشباع صورت می گیرد این پدیده معمولا در مناطق نزدیک آب همانند رودخانه ها،دریاچه ها ،خلیج هاو اقیانوسها اثرات تخریبی بیشتری دارد. اثرات این پدیده عمده این در مناطق نزدیک آب شامل لغزش عمده خاک بسمت ساحل و فرونشست آن همانند دریاچه مرسید(Lake Merced) در ۱۹۵۷ و یا حرکت زمین و ایجاد ترک در ساحل دریا در اثر تنش اضافی همانند رودخانه موتاگوا (Motagua River) در زلزله ۱۹۷۶ گواتمالا می شود.صدمه به دیوارهای نگهدارنده بنادر و باراندازها با ایجاد فشار به خاک پشت آنها و هل دادن آن به سمت آب از دیگر صدماتی است که روانگرای در مناطق نزدیک سواحل ایجاد می کند بطوریکه در زلزله ۱۹۹۵ کوبه ژاپن روانگرایی خاک صدمه اصلی را به امکانات و تجهیزات بندر کوبه وارد کرد.

اسلاید ۷:

►روانگرایی خاک در بسیاری از زلزله های سالیان گذشته مشاهده شده است. در اثر پدیده روانگرایی ممكن است سازه ها روی زمین در خاك فرو روند یا كج شوند سازه های سبك مدفون در خاك مثل خطوط لوله بالا بیایندخاك گسترش جانبی پیدا کند وبه سازه های ساحلی آسیب برساند، چاههای آب پر شوند و…

► نمونه هایی از این خرابی در زلزله های:

►) Niigata Japanنیگاتا (۱۹۶۴

(Alaska USA 1964) آلاسکا

(Loma Prieta USA 1989) لوماپرییتا (Kobe Japan 1995). کوبه ژاپن
١٣٦٩ منجیل ایران

اسلاید ۸:

وقوع پدیده روانگرایی در بسیاری از زلزله ها باعث خسارات فراوانی گردیده است. اما شدیدترین این خسارات در سال ۱۹۶۴ در نیگاتای ژاپن اتفاق افتاد. درحین زلزله و اندكی پس از آن آب شروع به خروج از ترك ها و محل های جوشش ماسه نمودو موجب روانگرایی نشت های ماسه ای شد

اسلاید ۹:

تخریب پل شوا در طی زلزله نیگاتا در شكل نشان داده شده است علت این خرابی روانگرایی خاك گزارش شد . بررسی و مطالعات در این زمینه نشان
داد كه روانگرایی خاك به علت تغییر مكان زمین به مقدار زیاد به سوی مركز رودخانه بوده است

اسلاید ۱۰:

روشهای كاهش خطرات روانگرایی:

۱-اصلاح خاك محل:

تعویض خاك مستعد روانگرایی یا یك خاك مناسب

چگال تر كردن خاكهای موجود

تراكم دینامیكی

تزریق تراكمی

تراكم لرزه ای شناوری

میله های لرزنده

تثبیت شیمیایی

زهكشهای ماسه ای یا سنگی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت برسی پدیده روانگرایی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت برسی پدیده روانگرایی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاور پوینت برسی پدیده روانگرایی ;برسی پدیده روانگرایی